Розклад уроків початкової школи (13-17.04) з онлайн-уроками


1-А
 Сидорова О.Ф.  
1-Б Дзьоник А.Б.         2-А Влад Л.М.       2-Б Донська А.Ю.   3-А Ващук М.С.   3-Б Воронка М.Р. 4-А Слобожанінова Л.В.4-Б Фолошня Н.М. 
П о н е д.1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./фізк. 4. фізк./укр.м. 5.муз. мист.  1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./фізк. 4. фізк./укр.м. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2. анг.м 3. Онлайн-урок матем. 4. Онлайн-урок укр.м. 5.я дослід.світ 1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./анг.м 4. анг.м/укр.м. 5.я дослід.світ  1. Анг.м/укр.м 2.укр.м./анг.м 3.математика 4.муз. мистец. 5.труд. навч.  1.Літ. чит. 2.муз. мистец. 3.математика 4.я у світі 5.риторика 6.фізкультура1.Муз. мист. 2.літ. чит. 3. укр. мова 4.природозн. 5.фізкультура1. Літ. чит. 2. математ. 3. я у світі 4.риторика 5.анг. мова
В і в т о р.1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./анг.м 4.анг.м/укр.м. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2. Онлайн-урок матем. 3. укр.м. 4.анг.м 5.муз. мист.   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./фізк. 4.фізк./укр.м. 5.я дослід.світ  1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./фізк. 4.фізк./укр.м. 5.я дослід.світ  1. Літ. чит. 2.математика 3.природозн. 4.я у світі 5.риторика 6.фізкульт. 1. Укр.м/анг.м 2.анг.м./укр.м 3. труд. навч. 4.літ. чит. 5. Онлайн-урок матем. 1. Укр. мова 2. анг. мова 3. математика 4. Онлайн-урок Літ. Чит. 5.фізкультура 6.інформ.(І гр) 1.Літ. чит. 2.фізкульт. 3. математ. 4.інформатика 5.укр. мова
С е р е д а1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./фізк. 4. фізк./укр.м. 5.образ. мист.  1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./фізк. 4. фізк./укр.м. 5.я дослід. світ  1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м./анг.м 4. анг.м/укр.м. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2. анг.м 3. Онлайн-урок матем. 4. Онлайн-урок укр.м. 5.я дослід.світ 1. Математика 2.укр.м./фізк. 3.літ. чит. 4.образ. мист. 5.фізк./укр.м. 1. фізк./укр.м. 2.укр.м./фізк. 3.математика 4.природозн. 5. Онлайн-урок літ. чит 1.Літ. чит. 2.математика 3.укр. мова 4.природозн. 5.образ. мист.  1.Літ. чит. 2.математ. 3.укр. мова 4. природозн. 5. образ. мист. 6.фізкультура
Ч е т в е р1.Я дослід.світ 2.укр.м./фізк. 3.фізк./укр.м. 4.я дослід.світ 1.Я дослід.світ 2. Онлайн-урок укр.м 3.фізкульт. 4.образ. мист. 1.Я дослід.світ 2.математика 3.образ. мист. 4.укр.м./фізк. 5.фізк./укр.м.  1.Я дослід.світ 2.муз. мистец. 3.математика 4.укр.м./фізк. 5.фізк./укр.м.  1.Літ. чит. 2. математика 3.природозн. 4.анг.м./укр.м. 5.укр.м./анг.м. 1.Літ. чит. 2. анг.м/укр.м. 3. образ. мист. 4.математика 5. Онлайн-урок укр.м. 1.Фізкультура 2.літ. чит. 3. математика 4. Онлайн-урок укр. м. 5.труд. навч. 1. Літ. чит. 2.математ. 3.анг. мова 4.укр.мова 5.муз. мистец.
П’ я т н и ц я1.Математика 2.анг.м./укр.м. 3. укр.м./анг.м 4.я дослід.світ    1.Математика 2.анг.м./укр.м. 3. укр.м./анг.м 4.я дослід.світ    1.Я дослід.світ 2.фізкультура 3.муз.мистец. 4.анг.м./укр.м. 5. укр.м./анг.м     1.Я дослід.світ 2. Онлайн-урок образ. мист. 3.фізкультура 4. Онлайн-урок укр.м. 5. анг.м     1.Інфор./укр.м. 2.укр.м./інформ 3.літ. чит. 4.фізкультура 5.основи здор.  1. Фізкультура 2.природозн. 3.основи здор. 4.інфор./укр.м. 5.укр.м/інформ    1. Я у світі 2.анг. мова 3. математика 4.основи здор. 5.риторика 6.інфор.(ІІ гр,

Comments are closed.