Розклад уроків початкової школи з онлайн-уроками на 12.05 – 15.05 ( час проведення онлайн-уроків за попередженням вчителя)

1-А Сидорова О.Ф.   1-Б Дзьоник А.Б.          2-А Влад Л.М.        2-Б Донська А.Ю.    3-А Ващук М.С.    3-Б Воронка М.Р.  4-А Слобожанінова Л.В. 4-Б Фолошня Н.М. 
1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.мова 4. фізкульт. 5.муз. мист.   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4. фізк. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4. анг.м 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2. анг.м 3. Онлайн-урок матем. 4. Онлайн-урок укр.м. 5.я дослід.світ 1. Анг.м 2.укр.м. 3.математика 4.муз. мистец. 5.труд. навч.   1.Літ. чит. 2.муз. мистец. 3.математика 4.я у світі 5.риторика 6.фізкультура 1.Муз. мист. 2.літ. чит. 3. укр. мова 4.природозн. 5.фізкультура 1. Літ. чит. 2. математ. 3. я у світі 4.риторика 5.анг. мова
1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4.анг.м. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2. Онлайн-урок матем. 3. укр.м. 4.анг.м 5.муз. мист.   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4.фізк. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4.фізк. 5.я дослід.світ   1. Літ. чит. 2. риторика 3.природозн. 4.я у світі 5. матем. 6.фізкульт. 1. Укр.м/анг.м 2.анг.м./укр.м 3. труд. навч. 4.літ. чит. 5. Онлайн-урок матем.   1. Укр. мова 2. анг. мова 3. математика 4. Онлайн-урок Літ. Чит. 5.фізкультура 6.інформ.(І гр) 1.Літ. чит. 2.фізкульт. 3. математ. 4.інформатика 5.укр. мова
1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4. фізк. 5.образ. мист.   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м 4. фізкульт. 5.я дослід. світ   1.Я дослід.світ 2.математика 3. укр.м. 4. анг.м. 5.я дослід.світ   1.Я дослід.світ 2. анг.м 3. Онлайн-урок матем. 4. Онлайн-урок укр.м. 5.я дослід.світ 1. Математика 2.укр.м. 3. фізк./укр.м. 4.образ. мист. 5.Літ. чит. 1. фізк./укр.м. 2.укр.м./фізк. 3.математика 4.природозн. 5. Онлайн-урок літ. чит 1.Літ. чит. 2.математика 3.укр. мова 4.природозн. 5.образ. мист.   1.Літ. чит. 2.математ. 3.укр. мова 4. природозн. 5. образ. мист. 6.фізкультура
1.Я дослід.світ 2.укр.м. 3.фізк. 4.я дослід.світ 1.Я дослід.світ 2. Онлайн-урок укр.м 3.фізкульт. 4.образ. мист. 1.Я дослід.світ 2.математика 3.образ. мист. 4.укр.м. 5.фізк.   1.Я дослід.світ 2.муз. мистец. 3.математика 4.укр.м. 5.фізк.   1.Літ. чит. 2. математика 3.природозн. 4.анг.м. 5. укр.м. 1.Літ. чит. 2. анг.м/укр.м. 3. образ. мист. 4.математика 5. Онлайн-урок укр.м. 1.Фізкультура 2.літ. чит. 3. математика 4. Онлайн-урок укр. м. 5.труд. навч. 1. Літ. чит. 2.математ. 3.анг. мова 4.укр.мова 5.муз. мистец.
1.Математика 2.анг.м. 3. укр.м. 4.я дослід.світ     1.Математика 2.анг.м. 3. укр.м. 4.я дослід.світ     1.Я дослід.світ 2.фізкультура 3.муз.мистец. 4.анг.м. 5. укр.м.     1.Я дослід.світ 2. Онлайн-урок образ. мист. 3.фізкультура 4. Онлайн-урок укр.м. 5. анг.м     1.Інфор. 2.укр.м. 3.літ. чит. 4.фізкультура 5.основи здор.   1. Фізкультура 2.природозн. 3.основи здор. 4.інфор./укр.м. 5.укр.м/інформ     1. Я у світі 2.анг. мова 3. математика 4.основи здор. 5.риторика 6.інфор.(ІІ гр,) 1.Природозн. 2.укр. мова 3.основи здор. 4.труд. навч. 5.фізкульт.