Булінг 2019-2020

Міністерство освіти і науки України

чернівецька міська рада

 Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

вул. Дзержика, 22, м. Чернівці, 58 004

Тел. / факс (00380372) 52-44-73,  E-mail: cvznz-8@meta.ua , код ЄДРПОУ 21431075

НАКАЗ

02.09.2019р. № 01-02/226

Про затвердження плану заходів, спрямованих

на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

серед учнів школи

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 28.02.2019 №201-р «Про створення та склад обласного штабу із протидії булінгу (цькуванню)», листа Чернівецької обласної державної адміністрації від 07.06.2019 №01.41/19-1085, наказів управління освіти Чернівецької міської ради від 25.01.2019 року № 44 «Про затвердження заходів управлфіння освіти Чернівецької міської ради щодо запобіганню булінгу серед школярів міста на 2019 рік», 30.08.2019 року № 315 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти міста Чернівці», наказу по школі від 29.01.2019 року № 01-02/19 «Щодо запобігання булінгу серед школярів закладу», з метою попередження насильницької моделі поведінки, випадків булінгу серед учасників освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити план заходів щодо запобігання булінгу серед учнів школи на 2019-2020 н.р.  (додаються)
 2. Заступнику директора з ВР Моклович А.В.:
  1. ознайомити педагогічний колектив із заходами щодо протидії булінгу на нараді при директорові                                                      (до 10.09.2019 року)
  1. організувати роботу  щодо протидії та запобіганню булінгу (цькуванню) серед учнів школи, відповідно до порядку реагування на випадки булінгу (цькування).                                                            (протягом навчального року)
  1. забезпечити виконання зазначеного плану заходів на 2019-2020 н.р.
  1. на  нарадах при директорові висвітлювати питання  протидії та запобігання булінгу в освітньому середовищі закладу.                                 (за потреби)
  1. здійснювати аналіз виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі, порядку реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу.

                                                                             (протягом навчального року)

 • Звіт про виконання плану заходів надавати на електронну адресу: zastankevychgs@meta.ua щоквартально до 01 числа, що настає за звітним періодом.
 • Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з ВР Моклович А.В.

Директор школи                                                                  Савчук І.І.

Ознайомлена:                                                                       Моклович А.В.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи

_______І.І. Савчук

(Наказ №01-02/239 від 13.09.2019 р.)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію

булінгу (цькуванню) серед учнів Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №8

Найменування завдання Найменування заходів Відповідальні за виконання Строк виконання
1.Сприяння створенню безпечного освітнього середовища в школі 1)інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо форм, причин і наслідків булінгу (цькування), заходів у сфері запобігання та протидії булінгу (цькування), формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках;   2) забезпечення координації та взаємодії між адміністрацією та органами виконавчої влади, місцевого самоврядування у сфері освіти, охорони здоров’я, органами (підрозділами) Національної поліції України, Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інститутів громадянського суспільства тощо;   3)вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) із залученням зацікавлених структур.   Адміністрація                 Адміністрація                       Адміністрація, практичний психолог Постійно                 За потреби, але не рідше двох разів на рік                 За потребою          
2.Забезпечення створення у закладах освіти безпечного освітнього середовища   1) проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти,надання методичної та практичної допомоги, виявлення проблемних питань у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення;   2) здійснення моніторингового дослідження ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття (анкетування), рівня тривожності з учнями 10 (9) -11 класів, а також корекційно-відновлювальної, консультаційної роботи з учнями, в яких виявлено ознаки дезадаптації, соціального неблагополуччя;   3) створення в школі комісії щодо реагування на випадки домашнього насильства та булінгу, до складу якої включити педагогічних працівників, практичного психолога, соціального педагога та інших зацікавлених осіб;   4) розміщення на інформаційних стендах школи, веб-сайті  управління освіти, інформацію, щодо запобігання та протидії булінгу (цькування), порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про такі випадки, правил поведінки здобувачів освіти в школі;   5)інформування відповідних органів про випадки булінгу (цькуванню) в школі Адміністрація                   Практичний психолог               Адміністрація             Адміністрація                 Адміністрація Щороку до початку навчального року           За потреби, але не рідше двох разів на навчальний рік           До початку навчального року         Постійно                 Постійно  

Заступник директора з ВР                                           А.В. Моклович

Comments are closed.