Підсумкове засідання команди супроводу дітей з ООП

04 червня 2020 року відбулося підсумкове засідання команди супроводу дітей з ООП Чернівецької ЗОШ № 8, головним завданням якого було підведення підсумків роботи команди упродовж року, заслуховування звітів класоводів та асистентів вчителів у класах інклюзивного навчання про результати виконання індивідуальних програм розвитку учнів, ефективність співпраці педагогів з батьками. Спілкування з батьками відбувалось в онлайн форматі.

Жодна дитина нашого освтнього закладу не залишається поза увагою педагогів. У школі налічується 4 інклюзивні класи для 6 учнів з особливими потребами. Мета організації таких класів –  здійснення реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на загальну середню освіту, наближену до місця проживання, їх соціалізацію  та інтеграцію в суспільство; надання їм корекційно-розвитковихпослуг. 

Під час засідання Команди психолого-педагогічного супроводу надано інформацію про особливості розвитку кожної  дитини з особливими освітніми потребами, врахування її інтересів під час навчання, труднощів, освітніх потреб на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку, надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання та створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище.

Заклад має позитивний досвід роботи з учнями з різними нозологіями, у всіх дітей помітний прогрес у питаннях навчання, соціалізації, спілкування тощо.

Головним завданням на 2020-2021 роки є створення ресурсної кімнати – спеціального освітнього простору для дітей з ООП, який  дасть змогу кожній дитині реалізувати своє право на освіту, максимально розкрити освітній і особистісний потенціал та подолати бар’єри соціалізації.