Підсумки методичної роботи в школі у 2016/2017 н.р.»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ №8
вул. Дзержика, 22, м. Чернівці, 58004
Тел. /факс 52-44-73, Е-mailcvznz-8@meta.ua , код ЄДРПОУ 21431075

НАКАЗ

 

12.06.2017 р.                                                                                                              № 145

«Про підсумки методичної роботи

 в школі у 2016/2017 н.р.»

 

З метою раціональної організації методичної та практичної роботи вчителів школи, яка покликана на належному науково-методичному та організаційному  рівні вирішувати складні  сучасні проблеми реформування національної системи освіти, успішно реалізувати  державні програми в освітній галузі, сприяти запровадженню елементів інноваційних технологій навчання  педагогічних систем у НВП, пропаганді та поширенню перспективного педагогічного досвіду, ефективного використання  творчого потенціалу вчителів на основі “Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами”, організаційного забезпечення освітнього процесу в умовах профільного навчання, на виконання Законів України: «Про освіту» «Про загальну середню освіту» «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти з організації навчально-виховного процесу», Указу Президента України від 25 червня 2013 р. №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди, затверджених наказом МОНУ від 29.01.2015 № 63, Концепції національно-патрітичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державного стандарту базової і повної середньої освіти (нова редакція), Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної середньої освіти (нових редакцій), Програми розвитку освіти м. Чернівці на 2012-2016 р.р та на основі Положення про міський методичний центр закладів освіти, з метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, підняття рейтингу освіти, якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на підставі наказу  МУО «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році» № 282 від 29.08.2016 р. методичну роботу школи було організовано наступним чином:

Методична проблема, над якою продовжив свою роботу колектив школи у 2016/2017 навчальному році : «Підвищення якості знань учнів шляхом творчого спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток учня, формування його базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, впровадження інноваційної діяльності».

Щороку адміністрація школи  досліджує  актуальність  вивчення даної проблеми в колективі. Відтак продіагностовано стан навчально-виховного процесу, виявлено труднощі у роботі як молодих так і досвідчених вчителів. Відповідно і планування роботи школи на навчальний рік грунтувалось на аналізі навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів.

Теоретично вивчення та аналіз різних аспектів методичної проблеми відбувався на педрадах, засіданнях науково-методичної ради, семінарах, засіданнях методичних об’єднань, в індивідуальній та груповій роботі з вчителями. Практичне дослідження проблеми з метою практичної спрямованості цієї роботи проводилась через тематичні педради, відкриті уроки, позаурочні заходи; адміністрація здійснювала постійний контроль реалізації даної методичної проблеми підбиваючи певні підсумки у відповідних наказах по школі.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через колективні та індивідуальні форми її організації. Педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання, постійно діючий проблемний семінар працюють з метою напрацювання єдиного підходу до вирішення актуальних проблем, обговорення питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів роботи колективу, вивчення і поширення педагогічного досвіду  як вчителів школи, так і міста, країни в цілому.

З метою здійснення методичної роботи у школі протягом 2016/2017 навчального року було продовжено роботу методичної ради в школі у складі:

голови методичної ради – Савчук І.І., вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, директора школи;

Іванченко Н.В.- вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, заступника директора з НВР;

Сидорової О.Ф. – вчителя вищої категорії, «старшого вчителя»;

Фештриги Х.М.- вчителя І категорії;

Білокопитої О.С.- вчителя вищої категорії, «старшого вчителя»;

Костіль С.М.- вчителя вищої категорії, «вчителя-методиста»;

Турянської Н.Т.- вчителя вищої категорії, «старшого вчителя»;

Малової А.В.- вчителя вищої категорії, «вчителя-методиста».

Відповідно до плану роботи школи методичною радою було проведено п’ять засідань на яких доводилось до відома голів методичних об’єднань інформація про головні напрямки, зміст і форми методичної роботи школи на навчальний рік, проводилась підготовка матеріалів до проведення І туру Всеукраїнських предметних олімпіад та аналізувалась результативність участі учнів школи у ІІ,ІІІ  етапах  Всеукраїнської предметної олімпіади, погоджувався план вивчення стану викладання предметів у 2016/2017 навчальному році, обговорювався стан забезпечення підручниками учнів, якість організації індивідуального навчання та інклюзивної форми навчання у школі, було обговорено питання роботи творчої групи вчителів щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій з метою надання педагогічним колективом школи якісних освітніх послуг, підвищення рівня НДУ, якісної підготовки випускників до ЗНО, фахового зростання педагогів, обговорювались документи щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р., узагальнювались матеріали щодо участі вчителів у методичній роботі школи та визначався рейтинг методичних об’єднань     школи, визначались    напрямки роботи на  2017/2018 н.р.

Робота методичних об’єднань є домінуючою серед колективних форм методичної роботи педагогічного колективу.

В школі працює сім предметних методичних об’єднань, а саме:

 1. методичне об’єднання вчителів філологів,
 2. методичне об’єднання вчителів точних наук,
 3. методичне об’єднання вчителів предметів природничого циклу,
 4. методичне об’єднання вчителів іноземних мов,
 5. методичне об’єднання вчителів початкової школи,
 6. методичне об’єднання вчителів фізичної культури,
 7. методичне об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу.

Змістом роботи методичних об’єднань було вивчення і реалізація основних положень нормативних документів Міністерства Освіти України (обговорення заходів МО вчителі щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2020 рр., обговорення змісту освітніх галузей Державного стандарту  загальної освіти, нових навчальних програм), планування роботи з предметів, консультації та рекомендації з питань ведення шкільної документації, планування     роботи предметних тижнів, підготовка та проведення першого туру всеукраїнських шкільних олімпіад з предметів, підготовка текстів для контрольних зрізів знань, завдань олімпіад, опрацювання матеріалів для проведення підсумкової Державної атестації у 9-х класах, розгляд на засіданнях питань з підвищення теоретичного,  науково-методичного рівнів підготовки вчителів, освоєння ними сучасних освітніх та виховних технологій, знання сучасних форм і методів роботи, участь педагогів у фахових конкурсах, а саме “Таланти та елітарність”, підготовка учнів 11-го класу до ЗНО з предметів.

Індивідуальні форми методичної роботи в школі використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників. Їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, індивідуальних можливостей вчителів. Так індивідуальними формами методичної роботи в школі є: наставництво, консультації, стажування, самоосвіта, індивідуальна методична допомога. Для цього адміністрацією школи системно вивчається та аналізується робота вчителів-предметників, класних керівників, надається допомога вчителям у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позакласних заходів, виявляється, вивчається та узагальнюється передовий педагогічний досвід роботи педагогічних працівників, надається допомога у самоосвіті, підготовці доповідей, виступах на конференціях та семінарах.

Одним з основних завдань діяльності шкільного методичного кабінету є пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду вчителів школи, тому на базі школи у 2016/2017 н.р. було проведено такі міські навчальні предметні семінари та майстер-класи, де вчителі школи продемонстрували власні педагогічні знахідки, ідеї та методичні надбання, а саме:

Турянська Н.Т., вчитель хімії, презентувала досвід на тему «Реалізація практичної складової програми  при  викладанні хімії в 7-х класах» та «Домашній експеримент як засіб підвищення пізнавальних інтересів учнів до вивчення хімії в 7-х класах».

11.10.2016 року – майстер-клас вчителя хімії Турянської Н.Т. для курсантів ЧОІППО на тему «Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти при викладанні хімії».

13.10.2016 року –  майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. з проблеми  «Сучасний урок як основа ефективної та якісної мовно-літературної освіти школярів» на тему «Сучасний урок: гармонійне поєднання традиційних та інноваційних технологій»

25.11.2016 року – семінар-практикум вчителів початкових класів навчальних закладів м. Чернівців на тему «Розвиток творчої обдарованості учнів початкових класів» . Сидорова О.Ф. презентувала проект «Організаційно-педагогічні умови створення творчого освітньо-виховного середовища у школі», Воронка М.Р. надала експрес-інформацію про інноваційні моделі гармонізації учнів молодшого шкільного віку «Безстересовість і психологічна комфортність навчання з Піснезнайкою», Донська А.Ю. доповіла про прогнозування моделі використання у початковій школі освітніх електронних ресурсів на комп’ютерних пристроях різного формат-фактору з метою покращення та підтримки НВП.

07.12.2016 року – майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. на тему «Використання сучасних інноваційних технологій на уроках УМЛ  як засіб посилення мотивації  учнів до вивчення предмета»

26 січня 2017 року –  засідання міської школи методичної майстерності заступників диреторів з НВР з проблеми «Формування інноваційного простору навчального закладу через організацію методичної роботи» Іванченко Н.В., заступник директора з НВР, дала майстер-клас з теми «Вивчення стану викладання предмета як основний засіб внутришкільного контролю за підвищенням якості НВП» та на тему «Психолого-педагогічні аспекти взаємодії учасників навчально-виховного процесу – пріоритетна умова підвищення ефективності уроку»,  Савчук І.І., директор школи,  презентувала досвід роботи з проблеми «Управлінський супровід моніторингу якості освіти (методика векторного аналізу уроку)»

27 січня 2017 року – Окйай Х.М., вчитель УМЛ, взяла участь в роботі обласної конференції вчителів-філологів «Модернізація змісту форм і методів роботи щодо викладання шкільних курсів УМЛ (інаріативний і варіативний складник)» з освітнім проектом «Синхронізація навчального матеріалу предметів суспільно-гуманітарного циклу– один із шляхів оптимізації навчального процесу школярів»

09.02.2017 року –  майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. на тему «Використання графічних організаторів на різних етапах сучасного уроку»

15.03.2017 року – майстер-клас вчителя хімії Турянської Н.Т. для курсантів ЧОІППО на тему «Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти при викладанні хімії».

07.04.2017 року –  майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. на тему «Рольова гра як дієвий засіб узагальнення і систематизації літературного матеріалу на сучасному уроці»

Науково-дослідницька робота (авторські напрацювання педагогів):

У 2016/2017 н.р. вчитель української мови та літератури Фештрига (Окйай)Х.М. провела 4 заняття майстер-класу з проблеми «Сучасний урок як основа ефективної та якісної мовно-літературної освіти школярів» для вчителів УМЛ навчальних закладів м. Чернівців

У 2016/2017 н.р. вчителі початкових класів Донська А.Ю., Воронка М.Р. та Влад Л.М. долучилися до Всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники (SmartKids)», вчителі Сидорова О.Ф. та Дзьоник А.Б. – до науково-дослідницького проекту у сфері  сучасних ефективних підходів до оздоровчого й індивідуально-орієнтованого навчання способом музично-терапевтичної педагогіки «Піснезнайка».

Вчителі Сидорова О.Ф. та Дзьоник А.Б. випустили навчально-методичний посібник  «Підготовчі заняття з майбутніми  першокласниками», схвалений науково-методичною радою ІППО Чернівецької області (протокол № 4 (150) від 20.12.2016 року).

Вчитель хімії Турянська Н.Т. систематизувала та узагальнила матеріали «Реалізація практичної складової на уроках хімії. Домашній експеримент.»

У лютому 2017 року четверо вчителів школи взяли участь в міській педагогічній конференції «Талант і елітарність»:

 1. Ващук М.С., вчитель початкової школи з доповіддю «Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом мотивації та гуманізації навчально-виховного процесу»
 2. Дзьоник А.Б., вчитель початкових класів з доповіддю: «Активізація навчальної діяльності учнів шляхом використання інноваційних технологій»
 3. Ілащук С.М., вчитель трудового навчання з доповіддю: «Національно-патріотичне виховання та розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання»
 4. Павлюкович О.С., вчитель біології з доповіддю: «Використання опорних схем та впровадження інноваційних технологій на уроках біології»

У 2016/2017 н.р. вчителі школи: Савчук І.І., Іванченко Н.В., Козак Г.М., Турянська Н.Т., Ткач В.П., Павлюкович О.С., Костіль С.М. взяли активну участь в роботі Інтерактивної школи творчого вчителя від видавництва «Ранок», яка проходила у дві сесії протягом січня-травня. На вебінарах, які проходили в межах роботи школи вчителі опрацьовували питання методики проведення різних типів уроків. З грудня 2016 року вчителі англійської мови беруть участь у міжнародних вебінарах від видавництва «Макміллан», які проводять викладачі англійських шкіл та університетів.

У листопаді 2016 року вчителі англійської мови Моклович А.В. та Гошовська І.М. пройшли 40-годинний курс тренінгу «English Teachers as Change Agent», у який входить Motivation in the Classroom, Lesson Planning, Lesson Management, Thinking Skills, Teacher Language, Language Practice Activities, Understanding Continuous Professional Development та отримали сертифікати.

У березні 2017 року вчитель англійської мови Понич О.В. взяла участь у 6-годинному тренінгу, організованому компанією «Clever», який провела американка Сенека Раян, та отримала сертифікат «6 hours of workshops on the teaching and learning of English».

Також 10 квітня вчителі англійської мови Костіль С.М., Моклович А.В. та Понич О.В. відвідали тренінг «Macmillan Spring School» у м.Львів для вчителів англійської мови щодо підготовки учнів до ЗНО на тему «Top 10 tips for Vocabulary Development», «Gateway to Modern Technologies».

Вчителі Моклович А.В. та Понич О.В. долучилися до проекту від представництва «eTwinning Plus» та взяли участь у тренінгу «eTwinning Plus Practical Session», який відбувся у травні 2017 року у м. Львів.

Щомісяця на нараді при директорові обговорюються питання організації НВП на місяць, про участь учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, про організацію та проведення семінарів з предметів на базі школи, організацію та проведення предметних тижнів, про зміни у нормативних документах, про відзначення знаменних дат,  про розвиток навчальної та матеріальної бази кабінетів, стан ведення шкільної документації, про організацію індивідуальної та інклюзивної форми навчання, питання організації ЗНО, ДПА, про роботу Віртуальної школи, про підготовку літньої оздоровчої компанії, навчальної практики.

Щороку педагоги школи друкуються в педагогічній пресі,  так вчитель української мови та літератури Окйай Х.М. опублікувала : Юрій Федькович у листах//Юрій Федькович –  народний співець Буковини. Матеріали обласних  педагогічних читань, присвячених 180-річчю від дня народження визначного українського письменника і культурно-освітнього діяча національного відродження Ю.Федьковича. – Чернівці, 2016. – С.94 – 100

Урок «Числівник як частина мови»

//Освітній портал «Академія» http://academia.in.ua/?q=node/2291

Фаховий блог «Blog. Окйай»

Вчитель хімії та природознавства Турянська Н.Т. підготувала до друку посібник для вчителів «Домашній хімічний експеримент».

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, згідно з вимогами Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затверджених наказом МОН України  від 06.10.2010 р. № 930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010  року за №1255/18550, змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації №370 від 12 вересня 2016 року та керуючись наказом управління освіти Чернівецької міської ради № 330 від 16.09.2016 р. “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному  році”. Для організованого проведення атестації на рівні школи було створено атестаційну комісію школи у складі:

Савчук І.І., директор школи, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» – голова атестаційної комісії;

Іванченко Н.В. – заступник директора з НВР, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» – заступник голови комісії;

Турянська Н.Т. – голова методичного об’єднання вчителів природничих наук, вчитель вищої категорії, «старший вчитель»;  – секретар комісії;

Члени комісії:

Федюк Р. Ю. – заступник директора з ВР, вчитель першої категорії;

Влад Л.М. – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, вчитель вищої категорії «старший вчитель»;

Костіль С.М. – голова профспілки школи,  вчитель вищої категорії,«учитель-методист»;

Білокопита О.С. – голова методичного об’єднання вчителів точних наук, вчитель  вищої категорії «старший вчитель»;

Малова А.В. – голова методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук ,  вчитель вищої категорії, «учитель-методист»;

 

Всього

 

 

працюючих

 

 

 

Атестовано Наслідки атестації
Спеціаліст Середня спеціальна освіта Спеціаліст І  кат. Спеціаліст ІІ кат Спеціаліст вищ.к Не відповідають

Посаді

Отримали рекомендації Отримали заохочення Отримали звання
 

ДОЧОДА

МУО всього Метод. Старш Всього
41 8  1 3 2 2 4 4

Протягом року було проведено чотири засідання атестаційної комісії на яких проводився аналіз педагогічної діагностики вчителів, що атестуються. Результати атестації педагогічних працівників у 2017 році

 

Згідно річного плану роботи школи протягом 2016/2017 н.р.  було проведено сім засідань педагогічної ради школи,  з яких питанням науково-методичної роботи присвячені такі:

 1. Підсумки роботи педагогічного колективу школи за 2015/2016 н. р.», визначення пріоритетів розвитку навчального закладу на 2016/2017 н.р.
 2. Про особливості організації навчального процесу учнів 1-4 класів у 2016/2017 н.р.
 3. Про результати роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2015/2016 н.р.
 4. Медико-педагогічний контроль за здоров’ям учнів на уроках фізичної культури
 5. Аналіз результатів НВП за результатами 2015/2016 н.р. та у І-му семестрі 2016/2017 н. р. згідно аналізу моніторингових досліджень у початковій, середній та старшій школі.
 6. Про реалізацію методичної проблеми школи на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та на уроках математики
 7. Про реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання на уроках української мови та літератури та на уроках предметів природничого циклу.
 8. Створення творчого освітньо-виховного середовища в школі
 9. Про реалізацію положень нового Державного стандарту початкової загальної освіти
 10. Розвиток продуктивного мислення
 11. Особливості впровадження вивчення іноземної мови з першого класу
 12. Формування об’єднаного дитячого колективу як чинник створення творчого освітньо-виховного середовища у школі

Протягом року працювала школа вищої педагогічної майстерності, школа вдосконалення педагогічної майстерності та школа молодого вчителя в рамках якої існує система наставництва, проведено тиждень творчого вчителя  та декаду молодого вчителя.

На виконання наказу № 205 від 05.09.2016 року «Про організацію методичної роботи в школі»  в школі було продовжено систему наставництва з метою надання допомоги молодим вчителям в удосконаленні їх професійних умінь, підвищення рівня загальнонаукової та методичної підготовки, формування ціннісних орієнтацій, залучення до системи самоосвітньої роботи .

Робота школи молодого вчителя триває три роки і відповідно поділяється на три етапи. У 2016/2017 навчальному році у школі молодого вчителя навчається п’ятеро педагогів: двоє – перший рік навчання, троє – другий рік навчання.

Перший рік роботи ШМВ

п/п

ПІП вчителя Фах

вчителя

Наставник

 

1 Леферович Мар’яна Василівна Асистент вчителя в інклюзивному класі Федюк Р.Ю., соціальний педагог
2 Бурдейна Катерина Дмитрівна інформатика Козак Г.М. – вчитель вищої категорії, «старший вчитель»

 

Другий рік роботи ШМВ

№п/п ПІП вчителя Фах

вчителя

Наставник

 

 

1

Понич Ольга Вячеславівна Англійська мова Костіль С.М., вчитель вищої категорії, «вчитель методист»
2 Мамбєтова Оксана Володимирівна Українська мова та література Фештрига Х.М., вчитель першої категорії
3

 

Гошовська Ірина Миколаївна

 

Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови Влад Л.М. – вчитель вищої категорії, «старший вчитель»; Костіль С.М., вчитель вищої категорії, «вчитель методист»

 

Під час першого року навчання молодий педагог знайомиться із вимогами професії, напрацьованими матеріалами та досвідом старших колег. Існує перелік завдань, які обов’язково повинен виконати молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі, а саме, розробка календарно-тематичного планування з урахуванням особливостей класу та навчальних програм, розробка циклу тестових завдань для проміжного та тематичного контролю, розробка планів уроків різних типів, розробка сценаріїв позакласних заходів, аналіз уроку. Протягом другого року навчання молодий педагог вивчає новітні методики та технології навчання долає власні труднощі, починає формувати власну систему роботи з учнями. Вчитель повинен вміти проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовувати навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень, перетворювати наукову інформацію у навчальний матеріал, доступний розумінню учнів, розвивати творчу активність школярів. Протягом третього року навчання молодий педагог демонструє таку тематику занять, на яких використовуються такі методи, як відкриті уроки, відкриті заходи, виступи на засіданнях методичних об’єднань, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних консиліумах.

У практиці роботи школи виправдали себе такі форми методичної роботи декада наставника та творчого вчителя та декада молодого вчителя. Декада наставника та творчого вчителя  проводилась в грудні 2016 року з метою популяризації  творчого педагогічного досвіду вчителів.  При підготовці заходів декади були задіяні  методичні об’єднання  вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, вчителів іноземної мови, вчителів точних  та суспільних наук. За цей період проведено такі відкриті уроки та заходи:

 

Тип заходу Назва заходу Клас Вчитель
 Відкритий урок

14.12.2017

 урок з історії на тему: «Реформи М.Хрущова у сільському господарстві та соціальній сфері» 11 клас

 

 

Малова Алла Володимирівна

 

Відкритий урок

18.12.2017

 урок з етики на тему: «Яку роль відіграє в житті людини родинне коло» 5Б клас Малова Алла Володимирівна

 

Виховна

Година

16.12.2017

«Сім найбільших чудес світу 6А клас Малова Алла Володимирівна
Відкритий урок

14.12.2017

Бінарний урок літературного читання

«Звукопис» Т. Коломієць»  «Бусел».

П. Воронько «Чапля знайшла черевички»

2А клас Сидорова Олена Федорівна

Ревега Оксана Зеновіївна

а також,
Відкритий урок

20.12.2017

Урок розвитку писемного мовлення

«Написання вітальної листівки до Нового Року»

3А клас Влад Людмила Миколаївна
Виховний захід

20.12.2017

«Країна мрій та прав дитини»

 

7А клас Білокопита Оксана Степанівна
Відкритий урок

16.12.2017

Урок англійської мови на тему: «Шкільне життя.        Розвиток навичок читання»

 

8Б клас Костіль Стефанія Миколаївна
Відкритий урок

14.12.2017

 Урок хімії. Захист навчальних проектів з теми «Природа хімічного зв’язку. Кристалічні гратки. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних граток» 8Б клас Турянська Ніна Тодорівна
Відкритий урок

13.12.2017

Урок з біології на тему: «Вітаміни, їх значення» 9Б клас Іванченко Наталія Віталіївна
Відкритий урок

21.12.2017

Урок всесвітньої історії на тему: «Падіння самодержавства в Росії. Революція та прихід до влади більшовиків»; 10 клас Савчук Ірина Іванівна
Відкритий урок

16.12.2017

Урок української літератури. Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І. Франка 10 клас Окйай Христина Мірчівна
Виховний захід

19.12.2017

присвячений відзначенню українських народних свят зимового періоду «Українські вечорниці» 9Б клас Окйай Христина Мірчівна

 

Вчителі, які презентували свій досвід, показали різні за типом та структурою уроки: комбіновані, уроки закріплення вивченого матеріалу, урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу, уроки перевірки та оцінювання знань. Було показано різні форми і методи роботи учителя з учнями на різних етапах уроку з різними віковими категоріями дітей, методики закріплення та повторення знань та умінь на різних етапах уроку, актуалізації опорних знань, активізації учнів, використання різноманітних інтерактивних методик та ІКТ  на уроці.

На уроки запрошувались молоді вчителі з метою набуття необхідного досвіду в проведенні різних типів уроків та мотивації навчальної діяльності учнів. Після уроку молоді вчителі давали аналіз уроку старших колег. Відвідування та аналіз молодими вчителями уроків своїх колег мало на меті  показати їм головний аспект організації навчальної діяльності учнів на уроці будь-якого типу – це результативність, яка визначається ступенем близькості досягнутого результату до запланованого, відповідність структури, форм і методів роботи темі, меті та завданням уроку.

На виконання наказу по школі №77 від 07.04.2017 року «Про підготовку до проведення декади молодого вчителя у 2016/2017 н. р.», згідно з річним планом методичної роботи школи та з метою професійного становлення та  педагогічного зростання молодих вчителів з 18.04. 2017 – 28.04 2017 року у школі тривала декада молодого вчителя в рамках якої, молоді вчителі школи підготували та провели такі відкриті уроки та заходи:

 

п/п

ПІП вчителя Фах Дата проведення,

клас

Тема уроку
1. Федів Ю.В. Вчитель початкової школи, образотворчого мистецтва 18.04

4Б клас

Веселий фонтан. Виражально-зображувальні засоби композиції
2. Бурдейна К.Д. Вчитель інформатики 19.04

5Б клас

 Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів
3. Мамбєтова О.В. Вчитель укр. мови та літератури 19.04

6А клас

Числівник, як частина мови. Тренувальні вправи
4. 25.04

5Б клас

Виховний захід:

«екологія природи, екологія душі»

5. Понич О.В. Вчитель англійської мови

 

25.04

10 клас

 Спорт та дозвілля

Представлені вчителями уроки були добре підготовлені,  використана яскрава наочність, різноманітні методи, прийоми, форми і засоби навчання, які сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів. Всі вчителі підготували детальні плани-конспекти уроків, що були презентовані в межах декади молодого вчителя, після проведеного уроку чи заходу молоді спеціалісти проводили самоаналіз, після чого вчитель-наставник та інші досвідчені вчителі давали експертну оцінку проведеному уроку чи відкритому заходу.

Вчителі творчо підійшли до підготовки уроків на яких продемонстрували різні форми і методи активізації навчальної діяльності учнів, вміння ефективно використовувати наочні засоби навчання, гарно підібраний мовний матеріал, розвивально – релаксуючі дидактичні ігри.

Разом з тим вчитель інформатики Бурдейна К.Д. не провела раніше запланований виховний захід «Безпека в інтернеті» у 4Б класі. Вчитель англійської мови Понич О.В. не провела презентацію проектних робіт учнів 11-го класу на тему «Американський характер: риси характеру властиві американцям, ставлення американців до родини, грошей, роботи, один до одного» через хворобу.

Найкращим уроком був визнаний відкритий урок Федів Ю.В. з предмета «Образотворче мистецтво»  на тему: «Веселий фонтан. Виражально-зображувальні засоби композиції» у 4Б класі. Вчитель творчо підійшли до підготовки уроку на якому продемонструвала різні форми і методи активізації навчальної діяльності учнів, вміння ефективно використовувати мультимедійний комплекс навчання, використала ефективний наочний матеріал.

Однак, ще відчувалась відсутність досвіду у вчителя Бурдейної К.Д., не всі етапи її уроку проведені методично вірно, відчувався брак педагогічної спостережливості, невміння подолати внутрішню тривогу,  недоліки професійно-лексичної підготовки, організації навчальної роботи учнів на уроці, тому їй були дані відповідні рекомендації щодо вдосконалення та організації навчальної діяльності  учнів на уроці.

Протягом навчального року було проведено чотири заняття  психолого-педагогічного семінару на тему: «Механізми інтелектуального розвитку учнів різних вікових категорій. Застосування ефективних форм і методів роботи, спрямованих на вироблення в учнів вмінь використовувати набуті знання на практиці, в нестандартних ситуаціях – як основна умова підвищення якості знань учнів»:

 1. Розвиток інтелекту (дошкільний, молодший шкільний, підлітковий та юнацький вік)   листопад 2016 року
 2. Особливості сприймання учнями навчальної інформації. Різноманітність процесу сприймання     січень 2017 року;
 3. Особливості взаємодії на уроці учасників навчально-виховного процесу

лютий 2017 року;

 1. Застосування ефективних форм і методів роботи, спрямованих на вироблення в учнів умінь використовувати набуті знання на практиці, в нестандартних ситуаціях-як основна умова підвищення якості знань

квітень 2017 року.

В квітні 2017 року було проведено  педагогічний консиліум «Про рівень адаптації учнів 5-х класів до умов навчання в середній ланці школи».

З метою практичного вирішення завдання розвитку обдарованої дитини, забезпечення належного рівня надання освітніх послуг дітям, які вимагають індивідуального підходу, надання їм можливості повністю реалізувати свої здібності задля власних потреб та в інтересах суспільства, у школі створено освітнє середовище, яке визнає,  поважає  та розвиває індивідуальні особливості здібних та обдарованих дітей. Згідно з планом роботи школи та на виконання наказів  Міністерства освіти і науки України , Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, управління освіти Чернівецької міської ради,  учні школи взяли активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, де стали дипломантами та посіли призові місця.

Так, щороку учні школи беруть участь у  Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. У І етапі взяли участь 185 учнів, що становить 35% від загальної кількості учнів школи.

У другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін взяло участь 35 учнів школи. Згідно з наказом управління освіти Чернівецької міської ради №517 від 27.12.2016 №517 “Про підсумки І,ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2016/2017 н.р.” вісім учнів школи стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2016/2017 н.р. з десяти дисциплін

№п/п ПІП учня Клас Предмет Вчитель Призове місце
1 Гнатчук Анастасія 11 Українська мова та література Окйай Х.М. ІІІ
2  Малов Єгор  

10

Історія рідного краю Савчук І.І. ІІІ
 Малов Єгор  

10

Історія Савчук І.І. ІІІ
3 Данчук Єва Біологія Іванченко Н.В. ІІ
Данчук Єва Інформаційні технології Козак Г.М. ІІІ
Данчук Єва Зарубіжна література Зарубіна С.С. ІІ
4 Тікан Олександр Біологія Павлюкович О.С. ІІ
5 Бордян Річард Інформаційні технології Козак Г.М. ІІІ
6 Козик Андрій географія Ревега О.З. ІІІ
Козик Андрій Англійська мова Костіль С.М. ІІІ
7 Голубинська Ліза Хімія Турянська Н.Т. ІІІ
8 Таранчук Віктор математика Войцеховська Г.В. ІІІ

У третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін (предмет біологія) взяло участь двоє  учнів школи, де посіли призові місця:

 

№п/п ПІП учня Клас Предмет Вчитель Призове місце
1 Данчук Єва Біологія Іванченко Н.В. ІІІ
2 Тікан Олександр Біологія Павлюкович О.С. ІІІ

 

У Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2016» взяли участь 105 учнів школи, 87 з яких отримали дипломи учасників, 18-ть- грамоти переможців.

У  Міжнародній природничій грі «Геліантус» взяли участь 121 учень, що складає 23% учнів школи, з яких дипломами І ступеня серед учнів 5-11 класів нагороджено 3-є учнів, дипломами ІІ ступеня  – 10 учнів, дипломами ІІІ ступеня- 5 учнів; серед учнів початкової школи дипломами переможця нагороджено 38 учнів.

В українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 144 учні, що складає 27% учнів школи. Дипломом ІІІ ступеня всеукраїнського рівня серед учнів 5-11 класів нагороджені 8 учнів, дипломом І ступеня регіонального рівня нагороджений 31 учень, дипломом ІІ ступеня регіонального рівня нагороджено 16 учнів, дипломом ІІІ ступеня регіонального рівня нагороджено 8 учнів; дипломом переможця у початковій школі нагороджено 31 учня.

У Всеукраїнських конкурсах з англійської мови «Гринвіч», «Пазл», «Олімпус» взяли участь  учні 2-11-го класів. У конкурсі «Гринвіч» взяли участь 53 учні, що складає 10% учнів школи. Перше місце посіли 6 учнів, друге – 11 учнів, третє – 8 учнів. У конкурсі «Пазл» взяли участь 46 учнів, що складає 9% учнів школи, з яких 7 учнів зайняли призові перше та третє місця.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» стали такі учні:

Остафій Ірина – І місце, номінація «Аплікація з різних матеріалів»

Данилюк Юлія – І місце, розділ «Художня Вишивка».

Команда ЗОШ №8 під керівництвом вчителя історії Малової А.В. стала переможцем учнівської дослідницької експедиції «Чернівці – рідне місто моє», та  посіла ІІІ місце у міському етапі.

Команда ЗОШ №8  (учні10-11 класів) під керівництвом вчителя географії та економіки Ревеги О.З. посіла І місце у міському етапі економічного мозкового штурму «Вирішення проблем демократичності міста Чернівці».

Команда ЗОШ №8 (учениця 10-го класу Гаврилаш Катерина) під керівництвом вчителя історії Малової А.В. відзначена подякою за дослідницьку роботу та участь у Чернівецькій міській конференції учнівської молоді «Минуле та сьогодення Садгори».

У міському етапі науково-дослідницької конференції «Чернівці-рідне місто моє» в номінації «сімейний альбом» ІІІ місце посіла учениця 10-го класу Гаврилаш Катерина (керівник Малова А.В.).

У Всеукраїнському молодіжному аерокосмічному форумі «Україна космічна» взяла участь учениця 9Б класу Данчук Єва, яка була відзначена сертифікатом за прояв громадянської самосвідомості та ціннісних орієнтирів.

Учениця 9Б класу Данчук Єва нагороджена дипломом ХV Всеукраїнської конференції-конкурсу науково-дослідних робіт «Зоряний шлях», секція «Космічна медицина та біологія» за ІІІ місце.

У міському етапі VIІІ Відкритої міської освітньо-наукової конференції учнівської молоді «Всесвіт-2017» у секції «Космічна медицина та біологія» учениця 9А класу Данчук Єва посіла І місце.

Переможцем (ІІ місце) міського етапу конкурсу есе «Вода-джерело життя на Землі» – Данчук Єва (керівник Фештрига Х.М.).

Участь у міській учнівській літературній науково-практичної конференції стала учениця 9Б класу Данчук Єва, де посіла ІІІ місце (керівник Фештрига Х.М.).

У травні 2017 року учениця 9Б класу Данчук Єва отримала Подяку управління освіти Чернівецької міської ради за перемоги та прагнення досягнути вершин пізнання.

Переможцем обласного літературно-мистецького конкурсу «Ми-діти землі, що Вкраїною зветься» став учень 10-го класу Тудан Дмитро.

У міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала  учениця 3-А  класу Рибак Віра, яка посіла ІІІ місце (класовод Влад Л.М.).

У міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ІІІ місце посіли учениця 11-го класу Гнатчук Анастасія та учениця 10-го класу Гаврилаш Катерина (вчитель Фештрига Х.М.)

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник» посіли ІІ місце учні  4Б класу Огонюк Михайло та Тимчук Михайло (класовод Воронка М.Р.)

У міському фестивалі-конкурсі авторської пісні та співаної поезії молодих авторів та виконавців  посіла ІІІ місце учениця 9А класу Габор Ольга.

У квітні 2017 року  управлінням освіти Чернівецької міської ради було проведено комплексну перевірку щодо організації та ефективності методичної роботи у навчальному закладі. У висновках довідки колегії управління освіти зазначено наступне:

 1. Методичну проблему обрано таку, щоб спонукати вчителя підвищувати якість навчально-виховного процесу через поширення інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення педагогічної майстерності та фахової компетентності вчителя;
 2. Щорічно видаються накази про організацію та підсумки методичної роботи в закладі, які відрізняються глибиною, конструктивністю та змістовністю;
 3. Підходи до планування та проведення засідань методичних рад відрізняються інноваційним підходом
 4. Методичні об’єднання поряд із традиційними практикують інноваційні форми проведення засідань
 5. На базі навчального закладу щорічно проводяться методичні заходи різних рівнів.
 6. Належна методична робота здійснюється з молодими та малодосвідченими педагогами
 7. Створюється медіатека перспективного педагогічного досвіду вчителів
 8. Вчителі школи презентують свій досвід для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів при ІППОЧО
 9. У рамках роботи методичних об’єднань на належному рівні відповідно до планування та шкільних наказів організовуються предметні тижні з базових дисциплін
 10. Важливим фактором підвищення педагогічної майстерності є атестація педагогічних працівників та курси підвищення кваліфікації. Атестація проводиться відповідно до нормативно—правових документів. У закладі сформовано перспективний (на 5 років) та поточний (на кожен рік)план атестації та курсової перепідготовки. Плани курсової перепідготовки виконуються, атестація педагогів відбувається згідно перспективного плану;
 11. Проводиться системний моніторинг діяльності педагогів та методичної роботи.
 12. Колегія ухвалила відзначити системну та результативну діяльність щодо організації методичної роботи в закладі

Відповідно до вищезазначеного

 

НАКАЗУЮ:

 1. Вважати стан методичної роботи у 2016/2017 н. р. задовільним, план методичної роботи на 2016/2017 н. р. виконаним.
 2. Головам методичним об’єднань школи спрямувати діяльність методичних об’єднань на вирішення таких завдань:

2.1  забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання учнів;

2.2 постійно підвищувати рівень загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

2.3  проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

2.4 виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

2.5  створювати умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів;

2.6  вивчати, узагальнювати, пропагувати кращий педагогічний досвід, створити банк даних актуального досвіду

 1. Психологу школи провести анкетування вчителів в серпні 2017 року щодо кожного аспекту навчально-виховного процесу з метою планування методичної роботи з урахуванням потреб і можливостей педагогічного колективу, вибору тематики психолого-педагогічного семінару на 2017/2018 н. р., планування роботи школи молодого вчителя, тощо.
 2. Заступнику директора з НВР Іванченко Н.В.

4.1 спланувати методичну роботу школи на 2017/2018 н. р. з урахуванням перспективного плану роботи школи, висновку психолога школи після аналізу анкетування педагогів щодо організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі

4.2  на засіданні педагогічної ради школи в серпні 2017 року заслухати голів методичних об’єднань з аналізом роботи методичного об’єднання протягом 2016/2017 року;

4.3  координувати діяльність з питань методичної роботи з міським методичним кабінетом управління освіти Чернівецької міської ради, інститутом післядипломної педагогічної освіти;

4.4   організувати роботу школи молодого вчителя у 2017/2018 н. р.

4.5  консультувати педагогів школи з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;

4.6  стимулювати ініціативу членів педагогічного колективу щодо науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення та розвиток навчального-виховного процесу у школі.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Іванченко Н.В.

 

Директор школи                                                                                         Савчук І.І.

 

З наказом ознайомлені:

Іванченко Н.В.

Фештрига Х.М.

Костіль С.М.

Малова А.В.

Білокопита О.С.

Влад Л.М.

Турянська Н.Т.

Comments are closed.