Відомості

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої

 діяльності у сфері загальної середньої освіти 2021-2022 н. р.

Педагогічні працівники – 45

У тому числі ті, що:

Мають відповідну освіту – 45

Працюють у закладі за сумісництвом – 1

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Вчителі спеціалісти: 22 

Вчителі другої кваліфікаційної категорії: 5

Вчителі першої кваліфікаційної категорії: 5

Вчителі вищої кваліфікаційної категорії: 13

Старші вчителі: 4

Вчителі методисти: 6

Структура та органи управління закладу освіти