Відомості

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої

 діяльності у сфері загальної середньої освіти 2019-2020 н. р.

Педагогічні працівники – 46

У тому числі ті, що:

Мають відповідну освіту – 44

Працюють у закладі за сумісництвом – 1

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Вчителі спеціалісти: 16 

Вчителі другої кваліфікаційної категорії: 6

Вчителі першої кваліфікаційної категорії: 6

Вчителі вищої кваліфікаційної категорії: 18

Старші вчителі: 8

Вчителі методисти: 6

Структура та органи управління закладу освіти