ПЛАН РОБОТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 2017 – 2018 н.р.

 

ПЛАН    РОБОТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8

 2017 – 2018  н.р.

 

 

 

З М І С Т

 

Вступ. Нормативно-правова база загальної середньої освіти
Розділ І. Характеристика навчального закладу
Розділ ІІ. Педагогічний аналіз діяльності школи за 2016\2017 нав. рік
Розділ ІІІ Організація навчально-виховного процессу

Модуль I. Організація методичної роботи в школі

Модуль II. Організація виховного процессу

Модуль ІІІ. Організація інклюзивного , індивідуального, екстернатного навчання

Розділ. ІV. Учасники навчально-виховного процессу

Модуль I. Робота з учнями, вчителями, батьками

Модуль II. Атестація педагогічних працівників

 

 

 

 

Розділ V.  Державний стандарт загальної середньої освіти
Розділ VI. Організація контролю та керівництва освітнім закладом

Модуль I. Організація керівництва навчальним закладом

Модуль II. Внутрішкільний контроль

Розділ VІI. Науково-методичне забезпечення
Розділ VІІІ. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база
Розділ ІХ. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності
Завдання на 2017/2018 навчальний рік

 

Нормативно-правова база діяльності школи

 

Закони України:

 1. «Про освіту»
 2. «Про загальну середню освіту»
 3. «Про охорону дитинства»
 4. «Про засади запобігання і протидії корупції»
 5. «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

 

       Укази Президента України:

 1. від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
 2. від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»;
 3. від 13.11.2014 № 871 та № 872 «Про День Соборності України» та «Про День Гідності та Свободи»;
 4. від 12.06.2015 № 334/2015 “Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді”
 5. від 13.10.2015 № 580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”;
 6. від 29.06.1995 №4879/1995 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року».

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова КМУ від 06.08.2014р. №385).

План заходів МОН з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди (наказ МОН від 29.01.2015р.  № 63).

Державні стандарти:

Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ МОН України від 21.10.2013р. № 1456).

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ МОН України від 16.06.2015р № 641).

Концепція Нової української школи (наказ МОН України  від

 

Положення, порядок та інструкції, що регламентують роботу навчальних закладів:

 1. Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова КМУ від 27.08.2010р. № 778).
 2. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591).
 3. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. №63).
 4. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.08.2011р. № 872).
 5. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (постанова КМУ від 14 лютого 2017 р. № 88);
 6. Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова КМУ від 05.10.2009р. №1121).
 7. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 12.01.2016р. №8).
 8. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 13.03.2017р. № 369).

9.Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (наказ МОН від 30.01.2015р. №67).

10.Типове  положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 із змінами від 08.08.2013  №1135).

 1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 30.12.2014р. № 1547).
 2. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (наказ МОНМС та МОЗ від 01.02.2013 р № 72/78).
 3. Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні” (наказ МОН від 17.03.2015р. № 306).
 4. Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (наказ МОН від 11.12.2000р. №579 із змінами від 07.02. 2012 р. № 115).
 5. Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН від 02.04.2012 р.№ 1/9-245)
 6. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН від 06.09.2000р. №434 із змінами від 29.06.2006р. №489)
 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНМС від 13.04.2011р. №329).
 8. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ МОНМС від 30.08.2011р. № 996).
 9. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (Наказ МОН від 21.08. 2013р. № 1222). 
 10. «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (наказ МОН України від 19.08.2016р. № 1009).
 11. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку (постанова КМУ від 12.04.2000 р. №646).
 12. Положення про наукові товариства учнів (наказ МОН від 10.11.2014р. №1287).
 13. Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (наказ МОН від 20.04.2015р. №446).
 14. «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. № 128).
 15. Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ МОН від 14.07.2015р. №762)
 16. Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення ( лист МОН від 29.09.2014 р.  № 1/9-500/№04.01.16/ 28103).
 17. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі (лист МОН від 26.04.2013р. №1/9-305)
 18. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах (наказ МОН від 06.01.2015р. №2).
 19. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 20. 07.2004 р. №601.).
 20. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.(Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423).
 21. Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 29.05.2015р. № 584).
 22. Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» (наказ МОН від 29.05.2015р. № 585).
 23. Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів (наказ МОН від 03.02.2015р. №89)

34.«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655 (Наказ МОН від 23.06. 2000р. № 240).

 1. «Про затвердження єдиних зразків ведення обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності” (Наказ МОНМСУ від 10 травня 2011р. № 423).

36.«Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОН від 03.06.2008р. №496).

 1. «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». (Наказ МОН від 08.04.2015р. № 412).
 2. Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій (наказ МОН від 04.06.2013р. №680).
 3. «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОН України від 07 серпня 2015р. № 855),   «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно викладання інформатики (Наказ МОН  України від 16.04.2014 р.№ 460),   «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно математики, 7 клас).  (Наказ МОН України від 12.12.2014 № 1465),    «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»(стосовно викладання іноземних мов) ( Наказ МОН від 07.08. 2015р. №855),  « Про внесення змін до деяких наказів» (стосовно викладання зарубіжної літератури) (Наказ міністерства освіти і науки України від 08.05.2015р. №518), «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів» (стосовно предмету «Захист Вітчизни») (Наказ МОН України від 29.05.2014№ 657) 
 4. «Про затвердження навчальних програм для 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ МОН України від 14.07.2016р. № 826).
 5. «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки, для використання у загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році» (лист МОН України від 17.08.2016р. №1/9-43

РОЗДІЛ І

Характристика навчального закладу

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8  Чернівецької міської ради

58004, м. Чернівці, вул. Дзержика, 22, тел  52-44-73, 52-18-51

Статут Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, затверджений рішенням Виконавчого комітету Чернівецької міської ради № 559/13 від 06.07.2004 р.

Ліцензія  управління освіти Черніваецької обласної державної адміністрації серія ЗОД-П № 250621 від 28 червня 1996 року, реєстраційний № 725

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія АОО № 352777 від 23.03.1996 року

Ідентифікаційний код – 21431075

Свідоцтво про атестацію Серія ЗШ №251022 від 29.09.1999 р.

Довідка №687 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) від 03.07.2001 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію закладу № 21431075, видана Виконавчим комітетом Чернівецької міськоїради народних депутатів 29 березня 1996 року.

Відомості про адміністрацію школи

п\п

Посада Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження освіта Спеціальність за дипломом Стаж педагогічної та керівної роботи
1 Директор школи Савчук

Ірина  Іванівна

1963 Вища Вчитель історії та правознавства  30/13
2 Заступник директора з навчально-виховної роботи Іванченко

Наталія Віталіївна

1974 Вища Вчитель біології 20\13
3 Заступник директора з   виховної роботи Моклович Антоніна Володимирівна  1984 Вища Вчитель  англійської мови,

української мови та літератури

10,4/-
4 Заступник директора з навчально-виховної роботи в початковій шоклі Сидорова

Олена  Федорівна

1971 Вища Вчитель початкових класів 24\10
5 завгосп Даниляк

Євдокія Іванівна

1949 Серелня спеціальна 30

 

Головна проблема, над якою працює колектив школи:

«Формування розвивального освітнього середовища через впровадження сучасних технологій навчання»

Проблема реалізується через:

 • Створення умов для росту педагогічної майстерності вчителя
 • Підвищення ефективності сучасного уроку
 • Формування творчої особистості вчителя і учня
 • Запровадження компетентісного підходу щодо вивчення НДУ
 • Посилення практичної спрямованності змісту навчання
 • Моніторингові дослідження та глибокий аналіз НВП
 • Збереження і зміцнення фізичного, психологічного і соціального здоров’я дітей
 • Створення сучасної матеріальної бази, сприятливого навчального середовища

Структура школи:

І ступінь – 1-4 класи –  8 класів\2 групи проловженого дня

ІІ ступінь – 5-9 класи –    10 класів

ІІІ ступінь – 10-11 класи – 2 класи

Всього:  20 класів, 538 учнів

Навчальна база школи: навчальних класів – 22; бібліотека – 1; спортивний зал- 2; майстерні – 2; спортивний майданчик – 2.      Навчальний заклад розташований в двоповерховому приміщенні, що складається з двох блоків, зокрема, приміщення “старої” школи, введеної в експлуатацію в 1902 році, та  основного приміщення, введеного в експлуатацію в 1969 році.   Приміщення типові, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Проектна потужність  школи – 400 учнів, навчається 538 учнів. Якість проведення поточного ремонту задовільна. Стан опалювальної, водопостачальної  систем задовільний, вимагають капітального ремонту приміщення актового залу, каналізаційна та водопостачальна система.

В школі наявні 22 навчальних кабінети, хімічна та фізична лабораторії,  бібліотека (2 приміщення – художній фонд, та фонд підручників),  спортивна зала типова, спортивний зал „Малюк” для занять фізкультурою, хореографією та гімнастикою учнів 1-4 класів,  дві майстерні – столярно-слюсарна та майстерня обслуговуючої праці, спортивні майданчики. В кабінетах наявні стандартні комплекти учнівських парт та столів, згідно вимог санітарно-гігієгічного режиму для закладів освіти.     Школа підключена   до мережі Internet.

 

РОЗДІЛ ІІ

Аналіз роботи школи за 2016/2017н.р.

 

З метою раціональної організації методичної та практичної роботи вчителів школи, яка покликана на належному науково-методичному та організаційному  рівні вирішувати складні  сучасні проблеми реформування національної системи освіти, успішно реалізувати  державні програми в освітній галузі, сприяти запровадженню елементів інноваційних технологій навчання  педагогічних систем у НВП, пропаганді та поширенню перспективного педагогічного досвіду, ефективного використання  творчого потенціалу вчителів на основі “Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами”, організаційного забезпечення освітнього процесу в умовах профільного навчання, на виконання Законів України: «Про освіту» «Про загальну середню освіту» «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти з організації навчально-виховного процесу», Указу Президента України від 25 червня 2013 р. №344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди, затверджених наказом МОНУ від 29.01.2015 № 63, Концепції національно-патрітичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державного стандарту базової і повної середньої освіти (нова редакція), Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної середньої освіти (нових редакцій), Програми розвитку освіти м. Чернівці на 2012-2016 р.р та на основі Положення про міський методичний центр закладів освіти, з метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, підняття рейтингу освіти, якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на підставі наказу  МУО «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році» № 282 від 29.08.2016 р. методичну роботу школи було організовано наступним чином:

Методична проблема, над якою продовжив свою роботу колектив школи у 2016/2017 навчальному році : «Підвищення якості знань учнів шляхом творчого спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток учня, формування його базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, впровадження інноваційної діяльності».

Щороку адміністрація школи  досліджує  актуальність  вивчення даної проблеми в колективі. Відтак продіагностовано стан навчально-виховного процесу, виявлено труднощі у роботі як молодих так і досвідчених вчителів. Відповідно і планування роботи школи на навчальний рік грунтувалось на аналізі навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів.

Теоретично вивчення та аналіз різних аспектів методичної проблеми відбувався на педрадах, засіданнях науково-методичної ради, семінарах, засіданнях методичних об’єднань, в індивідуальній та груповій роботі з вчителями. Практичне дослідження проблеми з метою практичної спрямованості цієї роботи проводилась через тематичні педради, відкриті уроки, позаурочні заходи; адміністрація здійснювала постійний контроль реалізації даної методичної проблеми підбиваючи певні підсумки у відповідних наказах по школі.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через колективні та індивідуальні форми її організації. Педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання, постійно діючий проблемний семінар працюють з метою напрацювання єдиного підходу до вирішення актуальних проблем, обговорення питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів роботи колективу, вивчення і поширення педагогічного досвіду  як вчителів школи, так і міста, країни в цілому.

З метою здійснення методичної роботи у школі протягом 2016/2017 навчального року було продовжено роботу методичної ради в школі у складі:

голови методичної ради – Савчук І.І., вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, директора школи;

Іванченко Н.В.- вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, заступника директора з НВР;

Сидорової О.Ф. – вчителя вищої категорії, «старшого вчителя»;

Фештриги Х.М.- вчителя І категорії;

Білокопитої О.С.- вчителя вищої категорії, «старшого вчителя»;

Костіль С.М.- вчителя вищої категорії, «вчителя-методиста»;

Турянської Н.Т.- вчителя вищої категорії, «старшого вчителя»;

Малової А.В.- вчителя вищої категорії, «вчителя-методиста».

Відповідно до плану роботи школи методичною радою було проведено п’ять засідань на яких доводилось до відома голів методичних об’єднань інформація про головні напрямки, зміст і форми методичної роботи школи на навчальний рік, проводилась підготовка матеріалів до проведення І туру Всеукраїнських предметних олімпіад та аналізувалась результативність участі учнів школи у ІІ,ІІІ  етапах  Всеукраїнської предметної олімпіади, погоджувався план вивчення стану викладання предметів у 2016/2017 навчальному році, обговорювався стан забезпечення підручниками учнів, якість організації індивідуального навчання та інклюзивної форми навчання у школі, було обговорено питання роботи творчої групи вчителів щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій з метою надання педагогічним колективом школи якісних освітніх послуг, підвищення рівня НДУ, якісної підготовки випускників до ЗНО, фахового зростання педагогів, обговорювались документи щодо організованого закінчення 2016/2017 н.р., узагальнювались матеріали щодо участі вчителів у методичній роботі школи та визначався рейтинг методичних об’єднань     школи, визначались    напрямки роботи на  2017/2018 н.р.

Робота методичних об’єднань є домінуючою серед колективних форм методичної роботи педагогічного колективу.

В школі працює сім предметних методичних об’єднань, а саме:

 1. методичне об’єднання вчителів філологів,
 2. методичне об’єднання вчителів точних наук,
 3. методичне об’єднання вчителів предметів природничого циклу,
 4. методичне об’єднання вчителів іноземних мов,
 5. методичне об’єднання вчителів початкової школи,
 6. методичне об’єднання вчителів фізичної культури,
 7. методичне об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу.

Змістом роботи методичних об’єднань було вивчення і реалізація основних положень нормативних документів Міністерства Освіти України (обговорення заходів МО вчителі щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2020 рр., обговорення змісту освітніх галузей Державного стандарту  загальної освіти, нових навчальних програм), планування роботи з предметів, консультації та рекомендації з питань ведення шкільної документації, планування     роботи предметних тижнів, підготовка та проведення першого туру всеукраїнських шкільних олімпіад з предметів, підготовка текстів для контрольних зрізів знань, завдань олімпіад, опрацювання матеріалів для проведення підсумкової Державної атестації у 9-х класах, розгляд на засіданнях питань з підвищення теоретичного,  науково-методичного рівнів підготовки вчителів, освоєння ними сучасних освітніх та виховних технологій, знання сучасних форм і методів роботи, участь педагогів у фахових конкурсах, а саме “Таланти та елітарність”, підготовка учнів 11-го класу до ЗНО з предметів.

Індивідуальні форми методичної роботи в школі використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників. Їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, індивідуальних можливостей вчителів. Так індивідуальними формами методичної роботи в школі є: наставництво, консультації, стажування, самоосвіта, індивідуальна методична допомога. Для цього адміністрацією школи системно вивчається та аналізується робота вчителів-предметників, класних керівників, надається допомога вчителям у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позакласних заходів, виявляється, вивчається та узагальнюється передовий педагогічний досвід роботи педагогічних працівників, надається допомога у самоосвіті, підготовці доповідей, виступах на конференціях та семінарах.

Одним з основних завдань діяльності шкільного методичного кабінету є пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду вчителів школи, тому на базі школи у 2016/2017 н.р. було проведено такі міські навчальні предметні семінари та майстер-класи, де вчителі школи продемонстрували власні педагогічні знахідки, ідеї та методичні надбання, а саме:

Турянська Н.Т., вчитель хімії, презентувала досвід на тему «Реалізація практичної складової програми  при  викладанні хімії в 7-х класах» та «Домашній експеримент як засіб підвищення пізнавальних інтересів учнів до вивчення хімії в 7-х класах».

11.10.2016 року – майстер-клас вчителя хімії Турянської Н.Т. для курсантів ЧОІППО на тему «Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти при викладанні хімії».

13.10.2016 року –  майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. з проблеми  «Сучасний урок як основа ефективної та якісної мовно-літературної освіти школярів» на тему «Сучасний урок: гармонійне поєднання традиційних та інноваційних технологій»

25.11.2016 року – семінар-практикум вчителів початкових класів навчальних закладів м. Чернівців на тему «Розвиток творчої обдарованості учнів початкових класів» . Сидорова О.Ф. презентувала проект «Організаційно-педагогічні умови створення творчого освітньо-виховного середовища у школі», Воронка М.Р. надала експрес-інформацію про інноваційні моделі гармонізації учнів молодшого шкільного віку «Безстересовість і психологічна комфортність навчання з Піснезнайкою», Донська А.Ю. доповіла про прогнозування моделі використання у початковій школі освітніх електронних ресурсів на комп’ютерних пристроях різного формат-фактору з метою покращення та підтримки НВП.

07.12.2016 року – майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. на тему «Використання сучасних інноваційних технологій на уроках УМЛ  як засіб посилення мотивації  учнів до вивчення предмета»

26 січня 2017 року –  засідання міської школи методичної майстерності заступників диреторів з НВР з проблеми «Формування інноваційного простору навчального закладу через організацію методичної роботи» Іванченко Н.В., заступник директора з НВР, дала майстер-клас з теми «Вивчення стану викладання предмета як основний засіб внутришкільного контролю за підвищенням якості НВП» та на тему «Психолого-педагогічні аспекти взаємодії учасників навчально-виховного процесу – пріоритетна умова підвищення ефективності уроку»,  Савчук І.І., директор школи,  презентувала досвід роботи з проблеми «Управлінський супровід моніторингу якості освіти (методика векторного аналізу уроку)»

27 січня 2017 року – Окйай Х.М., вчитель УМЛ, взяла участь в роботі обласної конференції вчителів-філологів «Модернізація змісту форм і методів роботи щодо викладання шкільних курсів УМЛ (інаріативний і варіативний складник)» з освітнім проектом «Синхронізація навчального матеріалу предметів суспільно-гуманітарного циклу– один із шляхів оптимізації навчального процесу школярів»

09.02.2017 року –  майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. на тему «Використання графічних організаторів на різних етапах сучасного уроку»

15.03.2017 року – майстер-клас вчителя хімії Турянської Н.Т. для курсантів ЧОІППО на тему «Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти при викладанні хімії».

07.04.2017 року –  майстер-клас вчителя УМЛ Окйай Х.М. на тему «Рольова гра як дієвий засіб узагальнення і систематизації літературного матеріалу на сучасному уроці»

Науково-дослідницька робота (авторські напрацювання педагогів):

У 2016/2017 н.р. вчитель української мови та літератури Фештрига (Окйай)Х.М. провела 4 заняття майстер-класу з проблеми «Сучасний урок як основа ефективної та якісної мовно-літературної освіти школярів» для вчителів УМЛ навчальних закладів м. Чернівців

У 2016/2017 н.р. вчителі початкових класів Донська А.Ю., Воронка М.Р. та Влад Л.М. долучилися до Всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники (SmartKids)», вчителі Сидорова О.Ф. та Дзьоник А.Б. – до науково-дослідницького проекту у сфері  сучасних ефективних підходів до оздоровчого й індивідуально-орієнтованого навчання способом музично-терапевтичної педагогіки «Піснезнайка».

Вчителі Сидорова О.Ф. та Дзьоник А.Б. випустили навчально-методичний посібник  «Підготовчі заняття з майбутніми  першокласниками», схвалений науково-методичною радою ІППО Чернівецької області (протокол № 4 (150) від 20.12.2016 року).

Вчитель хімії Турянська Н.Т. систематизувала та узагальнила матеріали «Реалізація практичної складової на уроках хімії. Домашній експеримент.»

У лютому 2017 року четверо вчителів школи взяли участь в міській педагогічній конференції «Талант і елітарність»:

 1. Ващук М.С., вчитель початкової школи з доповіддю «Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом мотивації та гуманізації навчально-виховного процесу»
 2. Дзьоник А.Б., вчитель початкових класів з доповіддю: «Активізація навчальної діяльності учнів шляхом використання інноваційних технологій»
 3. Ілащук С.М., вчитель трудового навчання з доповіддю: «Національно-патріотичне виховання та розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання»
 4. Павлюкович О.С., вчитель біології з доповіддю: «Використання опорних схем та впровадження інноваційних технологій на уроках біології»

У 2016/2017 н.р. вчителі школи: Савчук І.І., Іванченко Н.В., Козак Г.М., Турянська Н.Т., Ткач В.П., Павлюкович О.С., Костіль С.М. взяли активну участь в роботі Інтерактивної школи творчого вчителя від видавництва «Ранок», яка проходила у дві сесії протягом січня-травня. На вебінарах, які проходили в межах роботи школи вчителі опрацьовували питання методики проведення різних типів уроків. З грудня 2016 року вчителі англійської мови беруть участь у міжнародних вебінарах від видавництва «Макміллан», які проводять викладачі англійських шкіл та університетів.

У листопаді 2016 року вчителі англійської мови Моклович А.В. та Гошовська І.М. пройшли 40-годинний курс тренінгу «English Teachers as Change Agent», у який входить Motivation in the Classroom, Lesson Planning, Lesson Management, Thinking Skills, Teacher Language, Language Practice Activities, Understanding Continuous Professional Development та отримали сертифікати.

У березні 2017 року вчитель англійської мови Понич О.В. взяла участь у 6-годинному тренінгу, організованому компанією «Clever», який провела американка Сенека Раян, та отримала сертифікат «6 hours of workshops on the teaching and learning of English».

Також 10 квітня вчителі англійської мови Костіль С.М., Моклович А.В. та Понич О.В. відвідали тренінг «Macmillan Spring School» у м.Львів для вчителів англійської мови щодо підготовки учнів до ЗНО на тему «Top 10 tips for Vocabulary Development», «Gateway to Modern Technologies».

Вчителі Моклович А.В. та Понич О.В. долучилися до проекту від представництва «eTwinning Plus» та взяли участь у тренінгу «eTwinning Plus Practical Session», який відбувся у травні 2017 року у м. Львів.

Щомісяця на нараді при директорові обговорюються питання організації НВП на місяць, про участь учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах, про організацію та проведення семінарів з предметів на базі школи, організацію та проведення предметних тижнів, про зміни у нормативних документах, про відзначення знаменних дат,  про розвиток навчальної та матеріальної бази кабінетів, стан ведення шкільної документації, про організацію індивідуальної та інклюзивної форми навчання, питання організації ЗНО, ДПА, про роботу Віртуальної школи, про підготовку літньої оздоровчої компанії, навчальної практики.

Щороку педагоги школи друкуються в педагогічній пресі,  так вчитель української мови та літератури Окйай Х.М. опублікувала : Юрій Федькович у листах//Юрій Федькович –  народний співець Буковини. Матеріали обласних  педагогічних читань, присвячених 180-річчю від дня народження визначного українського письменника і культурно-освітнього діяча національного відродження Ю.Федьковича. – Чернівці, 2016. – С.94 – 100

Урок «Числівник як частина мови»

//Освітній портал «Академія» http://academia.in.ua/?q=node/2291

Фаховий блог «Blog. Окйай»

Вчитель хімії та природознавства Турянська Н.Т. підготувала до друку посібник для вчителів «Домашній хімічний експеримент».

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, згідно з вимогами Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затверджених наказом МОН України  від 06.10.2010 р. № 930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010  року за №1255/18550, змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної держадміністрації №370 від 12 вересня 2016 року та керуючись наказом управління освіти Чернівецької міської ради № 330 від 16.09.2016 р. “Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному  році”. Для організованого проведення атестації на рівні школи було створено атестаційну комісію школи у складі:

Савчук І.І., директор школи, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» – голова атестаційної комісії;

Іванченко Н.В. – заступник директора з НВР, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» – заступник голови комісії;

Турянська Н.Т. – голова методичного об’єднання вчителів природничих наук, вчитель вищої категорії, «старший вчитель»;  – секретар комісії;

Члени комісії:

Федюк Р. Ю. – заступник директора з ВР, вчитель першої категорії;

Влад Л.М. – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, вчитель вищої категорії «старший вчитель»;

Костіль С.М. – голова профспілки школи,  вчитель вищої категорії,«учитель-методист»;

Білокопита О.С. – голова методичного об’єднання вчителів точних наук, вчитель  вищої категорії «старший вчитель»;

Малова А.В. – голова методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук ,  вчитель вищої категорії, «учитель-методист»;

 

 

Протягом року було проведено чотири засідання атестаційної комісії на яких проводився аналіз педагогічної діагностики вчителів, що атестуються. Результати атестації педагогічних працівників у 2017 році

 

Всього

 

 

працюючих

 

 

 

Атестовано Наслідки атестації
Спеціаліст Середня спеціальна освіта Спеціаліст І  кат. Спеціаліст ІІ кат Спеціаліст вищ.к Не відповідають

Посаді

Отримали рекомендації Отримали заохочення Отримали звання
ДОЧОДА МУО всього Метод. Старш Всього
41 8  1 3 2 2 4 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно річного плану роботи школи протягом 2016/2017 н.р.  було проведено сім засідань педагогічної ради школи,  з яких питанням науково-методичної роботи присвячені такі:

 1. Підсумки роботи педагогічного колективу школи за 2015/2016 н. р.», визначення пріоритетів розвитку навчального закладу на 2016/2017 н.р.
 2. Про особливості організації навчального процесу учнів 1-4 класів у 2016/2017 н.р.
 3. Про результати роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2015/2016 н.р.
 4. Медико-педагогічний контроль за здоров’ям учнів на уроках фізичної культури
 5. Аналіз результатів НВП за результатами 2015/2016 н.р. та у І-му семестрі 2016/2017 н. р. згідно аналізу моніторингових досліджень у початковій, середній та старшій школі.
 6. Про реалізацію методичної проблеми школи на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та на уроках математики
 7. Про реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання на уроках української мови та літератури та на уроках предметів природничого циклу.
 8. Створення творчого освітньо-виховного середовища в школі
 9. Про реалізацію положень нового Державного стандарту початкової загальної освіти
 10. Розвиток продуктивного мислення
 11. Особливості впровадження вивчення іноземної мови з першого класу
 12. Формування об’єднаного дитячого колективу як чинник створення творчого освітньо-виховного середовища у школі

Протягом року працювала школа вищої педагогічної майстерності, школа вдосконалення педагогічної майстерності та школа молодого вчителя в рамках якої існує система наставництва, проведено тиждень творчого вчителя  та декаду молодого вчителя.

На виконання наказу № 205 від 05.09.2016 року «Про організацію методичної роботи в школі»  в школі було продовжено систему наставництва з метою надання допомоги молодим вчителям в удосконаленні їх професійних умінь, підвищення рівня загальнонаукової та методичної підготовки, формування ціннісних орієнтацій, залучення до системи самоосвітньої роботи .

Робота школи молодого вчителя триває три роки і відповідно поділяється на три етапи. У 2016/2017 навчальному році у школі молодого вчителя навчається п’ятеро педагогів: двоє – перший рік навчання, троє – другий рік навчання.

Перший рік роботи ШМВ

п/п

ПІП вчителя Фах

вчителя

Наставник

 

1 Леферович Мар’яна Василівна Асистент вчителя в інклюзивному класі Федюк Р.Ю., соціальний педагог
2 Бурдейна Катерина Дмитрівна інформатика Козак Г.М. – вчитель вищої категорії, «старший вчитель»

 

Другий рік роботи ШМВ

№п/п ПІП вчителя Фах

вчителя

Наставник

 

 

1

Понич Ольга Вячеславівна Англійська мова Костіль С.М., вчитель вищої категорії, «вчитель методист»
2 Мамбєтова Оксана Володимирівна Українська мова та література Фештрига Х.М., вчитель першої категорії
3

 

Гошовська Ірина Миколаївна

 

Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови Влад Л.М. – вчитель вищої категорії, «старший вчитель»; Костіль С.М., вчитель вищої категорії, «вчитель методист»

 

Під час першого року навчання молодий педагог знайомиться із вимогами професії, напрацьованими матеріалами та досвідом старших колег. Існує перелік завдань, які обов’язково повинен виконати молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі, а саме, розробка календарно-тематичного планування з урахуванням особливостей класу та навчальних програм, розробка циклу тестових завдань для проміжного та тематичного контролю, розробка планів уроків різних типів, розробка сценаріїв позакласних заходів, аналіз уроку. Протягом другого року навчання молодий педагог вивчає новітні методики та технології навчання долає власні труднощі, починає формувати власну систему роботи з учнями. Вчитель повинен вміти проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовувати навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень, перетворювати наукову інформацію у навчальний матеріал, доступний розумінню учнів, розвивати творчу активність школярів. Протягом третього року навчання молодий педагог демонструє таку тематику занять, на яких використовуються такі методи, як відкриті уроки, відкриті заходи, виступи на засіданнях методичних об’єднань, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних консиліумах.

У практиці роботи школи виправдали себе такі форми методичної роботи декада наставника та творчого вчителя та декада молодого вчителя. Декада наставника та творчого вчителя  проводилась в грудні 2016 року з метою популяризації  творчого педагогічного досвіду вчителів.  При підготовці заходів декади були задіяні  методичні об’єднання  вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, вчителів іноземної мови, вчителів точних  та суспільних наук. За цей період проведено такі відкриті уроки та заходи:

 

Тип заходу Назва заходу Клас Вчитель
 Відкритий урок

14.12.2017

 урок з історії на тему: «Реформи М.Хрущова у сільському господарстві та соціальній сфері» 11 клас

 

 

Малова Алла Володимирівна

 

Відкритий урок

18.12.2017

 урок з етики на тему: «Яку роль відіграє в житті людини родинне коло» 5Б клас Малова Алла Володимирівна

 

Виховна

Година

16.12.2017

«Сім найбільших чудес світу 6А клас Малова Алла Володимирівна
Відкритий урок

14.12.2017

Бінарний урок літературного читання

«Звукопис» Т. Коломієць»  «Бусел».

П. Воронько «Чапля знайшла черевички»

2А клас Сидорова Олена Федорівна

Ревега Оксана Зеновіївна

а також,
Відкритий урок

20.12.2017

Урок розвитку писемного мовлення

«Написання вітальної листівки до Нового Року»

3А клас Влад Людмила Миколаївна
Виховний захід

20.12.2017

«Країна мрій та прав дитини»

 

7А клас Білокопита Оксана Степанівна
Відкритий урок

16.12.2017

Урок англійської мови на тему: «Шкільне життя.        Розвиток навичок читання»

 

8Б клас Костіль Стефанія Миколаївна
Відкритий урок

14.12.2017

 Урок хімії. Захист навчальних проектів з теми «Природа хімічного зв’язку. Кристалічні гратки. Залежність властивостей речовин від типів кристалічних граток» 8Б клас Турянська Ніна Тодорівна
Відкритий урок

13.12.2017

Урок з біології на тему: «Вітаміни, їх значення» 9Б клас Іванченко Наталія Віталіївна
Відкритий урок

21.12.2017

Урок всесвітньої історії на тему: «Падіння самодержавства в Росії. Революція та прихід до влади більшовиків»; 10 клас Савчук Ірина Іванівна
Відкритий урок

16.12.2017

Урок української літератури. Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І. Франка 10 клас Окйай Христина Мірчівна
Виховний захід

19.12.2017

присвячений відзначенню українських народних свят зимового періоду «Українські вечорниці» 9Б клас Окйай Христина Мірчівна

 

Вчителі, які презентували свій досвід, показали різні за типом та структурою уроки: комбіновані, уроки закріплення вивченого матеріалу, урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу, уроки перевірки та оцінювання знань. Було показано різні форми і методи роботи учителя з учнями на різних етапах уроку з різними віковими категоріями дітей, методики закріплення та повторення знань та умінь на різних етапах уроку, актуалізації опорних знань, активізації учнів, використання різноманітних інтерактивних методик та ІКТ  на уроці.

На уроки запрошувались молоді вчителі з метою набуття необхідного досвіду в проведенні різних типів уроків та мотивації навчальної діяльності учнів. Після уроку молоді вчителі давали аналіз уроку старших колег. Відвідування та аналіз молодими вчителями уроків своїх колег мало на меті  показати їм головний аспект організації навчальної діяльності учнів на уроці будь-якого типу – це результативність, яка визначається ступенем близькості досягнутого результату до запланованого, відповідність структури, форм і методів роботи темі, меті та завданням уроку.

На виконання наказу по школі №77 від 07.04.2017 року «Про підготовку до проведення декади молодого вчителя у 2016/2017 н. р.», згідно з річним планом методичної роботи школи та з метою професійного становлення та  педагогічного зростання молодих вчителів з 18.04. 2017 – 28.04 2017 року у школі тривала декада молодого вчителя в рамках якої, молоді вчителі школи підготували та провели такі відкриті уроки та заходи:

 

 

п/п

ПІП вчителя Фах Дата проведення,

клас

Тема уроку
1. Федів Ю.В. Вчитель початкової школи, образотворчого мистецтва 18.04

4Б клас

Веселий фонтан. Виражально-зображувальні засоби композиції
2. Бурдейна К.Д. Вчитель інформатики 19.04

5Б клас

 Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів
3. Мамбєтова О.В. Вчитель укр. мови та літератури 19.04

6А клас

Числівник, як частина мови. Тренувальні вправи
4. 25.04

5Б клас

Виховний захід:

«екологія природи, екологія душі»

5. Понич О.В. Вчитель англійської мови

 

25.04

10 клас

 Спорт та дозвілля

Представлені вчителями уроки були добре підготовлені,  використана яскрава наочність, різноманітні методи, прийоми, форми і засоби навчання, які сприяли активізації пізнавальної діяльності учнів. Всі вчителі підготували детальні плани-конспекти уроків, що були презентовані в межах декади молодого вчителя, після проведеного уроку чи заходу молоді спеціалісти проводили самоаналіз, після чого вчитель-наставник та інші досвідчені вчителі давали експертну оцінку проведеному уроку чи відкритому заходу.

Вчителі творчо підійшли до підготовки уроків на яких продемонстрували різні форми і методи активізації навчальної діяльності учнів, вміння ефективно використовувати наочні засоби навчання, гарно підібраний мовний матеріал, розвивально – релаксуючі дидактичні ігри.

Разом з тим вчитель інформатики Бурдейна К.Д. не провела раніше запланований виховний захід «Безпека в інтернеті» у 4Б класі. Вчитель англійської мови Понич О.В. не провела презентацію проектних робіт учнів 11-го класу на тему «Американський характер: риси характеру властиві американцям, ставлення американців до родини, грошей, роботи, один до одного» через хворобу.

Найкращим уроком був визнаний відкритий урок Федів Ю.В. з предмета «Образотворче мистецтво»  на тему: «Веселий фонтан. Виражально-зображувальні засоби композиції» у 4Б класі. Вчитель творчо підійшли до підготовки уроку на якому продемонструвала різні форми і методи активізації навчальної діяльності учнів, вміння ефективно використовувати мультимедійний комплекс навчання, використала ефективний наочний матеріал.

Однак, ще відчувалась відсутність досвіду у вчителя Бурдейної К.Д., не всі етапи її уроку проведені методично вірно, відчувався брак педагогічної спостережливості, невміння подолати внутрішню тривогу,  недоліки професійно-лексичної підготовки, організації навчальної роботи учнів на уроці, тому їй були дані відповідні рекомендації щодо вдосконалення та організації навчальної діяльності  учнів на уроці.

Протягом навчального року було проведено чотири заняття  психолого-педагогічного семінару на тему: «Механізми інтелектуального розвитку учнів різних вікових категорій. Застосування ефективних форм і методів роботи, спрямованих на вироблення в учнів вмінь використовувати набуті знання на практиці, в нестандартних ситуаціях – як основна умова підвищення якості знань учнів»:

 1. Розвиток інтелекту (дошкільний, молодший шкільний, підлітковий та юнацький вік)                                                                    листопад 2016 року
 2. Особливості сприймання учнями навчальної інформації. Різноманітність процесу сприймання січень 2017 року;
 3. Особливості взаємодії на уроці учасників навчально-виховного процесу

лютий 2017 року;

 1. Застосування ефективних форм і методів роботи, спрямованих на вироблення в учнів умінь використовувати набуті знання на практиці, в нестандартних ситуаціях-як основна умова підвищення якості знань

квітень 2017 року.

В квітні 2017 року було проведено  педагогічний консиліум «Про рівень адаптації учнів 5-х класів до умов навчання в середній ланці школи».

З метою практичного вирішення завдання розвитку обдарованої дитини, забезпечення належного рівня надання освітніх послуг дітям, які вимагають індивідуального підходу, надання їм можливості повністю реалізувати свої здібності задля власних потреб та в інтересах суспільства, у школі створено освітнє середовище, яке визнає,  поважає  та розвиває індивідуальні особливості здібних та обдарованих дітей. Згідно з планом роботи школи та на виконання наказів  Міністерства освіти і науки України , Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, управління освіти Чернівецької міської ради,  учні школи взяли активну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, де стали дипломантами та посіли призові місця.

Так, щороку учні школи беруть участь у  Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. У І етапі взяли участь 185 учнів, що становить 35% від загальної кількості учнів школи.

У другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін взяло участь 35 учнів школи. Згідно з наказом управління освіти Чернівецької міської ради №517 від 27.12.2016 №517 “Про підсумки І,ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2016/2017 н.р.” вісім учнів школи стали призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2016/2017 н.р. з десяти дисциплін

№п/п ПІП учня Клас Предмет Вчитель Призове місце
1 Гнатчук Анастасія 11 Українська мова та література Окйай Х.М. ІІІ
2  Малов Єгор 10 Історія рідного краю Савчук І.І. ІІІ
 Малов Єгор 10 Історія Савчук І.І. ІІІ
3 Данчук Єва Біологія Іванченко Н.В. ІІ
Данчук Єва Інформаційні технології Козак Г.М. ІІІ
Данчук Єва Зарубіжна література Зарубіна С.С. ІІ
4 Тікан Олександр Біологія Павлюкович О.С. ІІ
5 Бордян Річард Інформаційні технології Козак Г.М. ІІІ
6 Козик Андрій географія Ревега О.З. ІІІ
Козик Андрій Англійська мова Костіль С.М. ІІІ
7 Голубинська Ліза Хімія Турянська Н.Т. ІІІ
8 Таранчук Віктор математика Войцеховська Г.В. ІІІ

У третьому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін (предмет біологія) взяло участь двоє  учнів школи, де посіли призові місця:

 

№п/п ПІП учня Клас Предмет Вчитель Призове місце
1 Данчук Єва Біологія Іванченко Н.В. ІІІ
2 Тікан Олександр Біологія Павлюкович О.С. ІІІ

 

У Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2016» взяли участь 105 учнів школи, 87 з яких отримали дипломи учасників, 18-ть- грамоти переможців.

У  Міжнародній природничій грі «Геліантус» взяли участь 121 учень, що складає 23% учнів школи, з яких дипломами І ступеня серед учнів 5-11 класів нагороджено 3-є учнів, дипломами ІІ ступеня  – 10 учнів, дипломами ІІІ ступеня- 5 учнів; серед учнів початкової школи дипломами переможця нагороджено 38 учнів.

В українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 144 учні, що складає 27% учнів школи. Дипломом ІІІ ступеня всеукраїнського рівня серед учнів 5-11 класів нагороджені 8 учнів, дипломом І ступеня регіонального рівня нагороджений 31 учень, дипломом ІІ ступеня регіонального рівня нагороджено 16 учнів, дипломом ІІІ ступеня регіонального рівня нагороджено 8 учнів; дипломом переможця у початковій школі нагороджено 31 учня.

У Всеукраїнських конкурсах з англійської мови «Гринвіч», «Пазл», «Олімпус» взяли участь  учні 2-11-го класів. У конкурсі «Гринвіч» взяли участь 53 учні, що складає 10% учнів школи. Перше місце посіли 6 учнів, друге – 11 учнів, третє – 8 учнів. У конкурсі «Пазл» взяли участь 46 учнів, що складає 9% учнів школи, з яких 7 учнів зайняли призові перше та третє місця.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» стали такі учні:

Остафій Ірина – І місце, номінація «Аплікація з різних матеріалів»

Данилюк Юлія – І місце, розділ «Художня Вишивка».

Команда ЗОШ №8 під керівництвом вчителя історії Малової А.В. стала переможцем учнівської дослідницької експедиції «Чернівці – рідне місто моє», та  посіла ІІІ місце у міському етапі.

Команда ЗОШ №8  (учні10-11 класів) під керівництвом вчителя географії та економіки Ревеги О.З. посіла І місце у міському етапі економічного мозкового штурму «Вирішення проблем демократичності міста Чернівці».

Команда ЗОШ №8 (учениця 10-го класу Гаврилаш Катерина) під керівництвом вчителя історії Малової А.В. відзначена подякою за дослідницьку роботу та участь у Чернівецькій міській конференції учнівської молоді «Минуле та сьогодення Садгори».

У міському етапі науково-дослідницької конференції «Чернівці-рідне місто моє» в номінації «сімейний альбом» ІІІ місце посіла учениця 10-го класу Гаврилаш Катерина (керівник Малова А.В.).

У Всеукраїнському молодіжному аерокосмічному форумі «Україна космічна» взяла участь учениця 9Б класу Данчук Єва, яка була відзначена сертифікатом за прояв громадянської самосвідомості та ціннісних орієнтирів.

Учениця 9Б класу Данчук Єва нагороджена дипломом ХV Всеукраїнської конференції-конкурсу науково-дослідних робіт «Зоряний шлях», секція «Космічна медицина та біологія» за ІІІ місце.

У міському етапі VIІІ Відкритої міської освітньо-наукової конференції учнівської молоді «Всесвіт-2017» у секції «Космічна медицина та біологія» учениця 9А класу Данчук Єва посіла І місце.

Переможцем (ІІ місце) міського етапу конкурсу есе «Вода-джерело життя на Землі» – Данчук Єва (керівник Фештрига Х.М.).

Участь у міській учнівській літературній науково-практичної конференції стала учениця 9Б класу Данчук Єва, де посіла ІІІ місце (керівник Фештрига Х.М.).

У травні 2017 року учениця 9Б класу Данчук Єва отримала Подяку управління освіти Чернівецької міської ради за перемоги та прагнення досягнути вершин пізнання.

Переможцем обласного літературно-мистецького конкурсу «Ми-діти землі, що Вкраїною зветься» став учень 10-го класу Тудан Дмитро.

У міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала  учениця 3-А  класу Рибак Віра, яка посіла ІІІ місце (класовод Влад Л.М.).

У міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ІІІ місце посіли учениця 11-го класу Гнатчук Анастасія та учениця 10-го класу Гаврилаш Катерина (вчитель Фештрига Х.М.)

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник» посіли ІІ місце учні  4Б класу Огонюк Михайло та Тимчук Михайло (класовод Воронка М.Р.)

У міському фестивалі-конкурсі авторської пісні та співаної поезії молодих авторів та виконавців  посіла ІІІ місце учениця 9А класу Габор Ольга.

У квітні 2017 року  управлінням освіти Чернівецької міської ради було проведено комплексну перевірку щодо організації та ефективності методичної роботи у навчальному закладі. У висновках довідки колегії управління освіти зазначено наступне:

 1. Методичну проблему обрано таку, щоб спонукати вчителя підвищувати якість навчально-виховного процесу через поширення інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення педагогічної майстерності та фахової компетентності вчителя;
 2. Щорічно видаються накази про організацію та підсумки методичної роботи в закладі, які відрізняються глибиною, конструктивністю та змістовністю;
 3. Підходи до планування та проведення засідань методичних рад відрізняються інноваційним підходом
 4. Методичні об’єднання поряд із традиційними практикують інноваційні форми проведення засідань
 5. На базі навчального закладу щорічно проводяться методичні заходи різних рівнів.
 6. Належна методична робота здійснюється з молодими та малодосвідченими педагогами
 7. Створюється медіатека перспективного педагогічного досвіду вчителів
 8. Вчителі школи презентують свій досвід для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів при ІППОЧО
 9. У рамках роботи методичних об’єднань на належному рівні відповідно до планування та шкільних наказів організовуються предметні тижні з базових дисциплін
 10. Важливим фактором підвищення педагогічної майстерності є атестація педагогічних працівників та курси підвищення кваліфікації. Атестація проводиться відповідно до нормативно—правових документів. У закладі сформовано перспективний (на 5 років) та поточний (на кожен рік)план атестації та курсової перепідготовки. Плани курсової перепідготовки виконуються, атестація педагогів відбувається згідно перспективного плану;
 11. Проводиться системний моніторинг діяльності педагогів та методичної роботи.
 12. Колегія ухвалила відзначити системну та результативну діяльність щодо організації методичної роботи в закладі

Відповідно до вищезазначеного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

№ з/п Зміст  заходів Класи Відповідальні  за

виконання

Відмітка

про

виконання

1 2 3 4 5
1. 1.      Планування та реалізація заходів щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”:

–          збереження контингенту школярів;

–          створення сприятливих умов для відвідування учнями школи;

–          забезпечення відвідування школи всіма учнями мікрорайону;

–          створеня рівних умов для отримання якісної освіти

Протягом року Адміністрація
2. Забезпечити вчасне оформлення актів-дозволів на роботу кабінетів школи в  2017/2018 навчальному році. Серпень Адміністрація
3. Здійснити зарахування новоприбулих учнів до школи.  До 01/09/2017 Адміністрація
4. Здійснити зарахування учнів 1,10 класів до школи.  До 01/09/2017 Адміністрація
5. Затвердити режим роботи школи.  До 01/09/2017 Адміністрація
6. Розподілити громадські доручення серед педагогічних працівників школи. До 01/09/2017 Адміністрація
7. Розподілити обов’язки між адміністрацією школи. До 01/09/2017 Адміністрація
8. Затвердити структуру навчального року та тривалість навчального тижня. До 01/09/2017 Адміністрація
9. Провести нараду при директорові  з питань організації навчального року. До 01/09/2017 Адміністрація
10. Скоординувати план позакласної та позашкільної виховної роботи з планами міського управління освіти, позашкільних установ, закладів культури та інших організацій. До 10/09/2017 Заст. З ВР
11. Підготувати та провести   конференцію  учнів, провести вибори президента учнівського самоврядування. До 20/09/2017 Пед.-орг.

класні керівники

Протокол
12. Провести організаційне засідання активу ради школи з питання планування роботи ради на  2017\2018 навчальний рік. До 20/09/2017 Пед.-орг.

класні керівники

13. Закріпити кабінети школи за вчителями, класами. До 01/09/2017 Адміністрація
14. Двічі на рік проводити перевірку навчальних кабінетів. вересень

січень

Дирекція,

Профком

Атестаційний лист кабінету
15. Погодити план роботи школи на 2017/2018 навчальний рік. (Педагогічна рада №1). До 01/09/2017 Дирекція,

пед. колектив

16. Забезпечити своєчасне видання та виконання управлінських рішень адміністрації школи (наказів, розпоряджень, оголошень, тощо). Протягом року Адміністрація постійно
17. Видати накази щодо організованому початку навчального року. до 05.09.2017 Адміністрація накази
18. Скласти розклад уроків, гуртків, факультативів, ГПД, індивідуальних та групових занять, гуртків, спортивних секцій. До 10/09/2017 Адміністрація  

 

19. Провести облік дітей на території обслуговування школи (рейд по всеобучу). До 20.09.2017

 

Педагоги наказ
20.  Організувати гаряче харчування учнів 1-11 класів. до 1 вересня Адміністрація Наказ
21. Забезпечити якісне і вчасне планування навчально-виховної роботи класних керівників. до 16.09.2017 Заст. З ВР .
22. Скласти графіки чергування учнів, вчителів по школі. до 16.09. 2017 Заст. З ВР
23. Затвердити календарні плани викладання предметів за єдиними вимогами, прийнятими на НМР. до 16.09. 2017 Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

24. Оформити класні журнали згідно інструкції. до 16.09. 2017 Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

25. Опрацювати положеня нової інструкції про ведення класних журналів учнів 1-4 класів До 05.09.2017 Сидорова О.Ф.

Влад Л.М.

26. Залучати учнівську молодь до участі в роботі секцій МАН, заочних конкурсів, які постійно оголошуються державними та громадськими установами. Вересень-травень Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

27. Організувати та провести шкільний етап предметних олімпіад:

§  з математики (5-11 кл.);

§  з географії (7-11 кл.);

§  з біології (8-11 кл.);

§  з хімії (8-11 кл.);

§  з англійської мови (8-11 кл.);

§  з інформатики та обчислювальної техніки: (8-11 кл.);

§  з основ правознавства (9-11 кл.);

§  з фізики (7-11 кл.);

§  з історії (8-11 кл.);

§  з основ економіки (11 кл.);

§  з трудового навчання  (9, 11 кл.);

§  з української мови та літератури (7-11 кл.);

§  з екології (9-11 кл.)

§  з астрономії (6-11 кл.)

За графіком Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

28. Оформити особові справи новоприбулих учнів.  До 09.09.2017 Класні керівники.
29. Спланувати та організувати роботу психолого – педагогічного семінару для вчителів «Психолого-педагогічні аспекти взаємодії на уроці цчасників навчально-виховного процесу»  До 25.09.2017 Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

Психолог.

30. Організувати роботу школи під час канікул. Протягом року Адміністрація
31. Організувати та провести підготовку переможців шкільних предметних олімпіад до участі в ІІ міському етапі  предметних олімпіад. Жовтень-листопад 2017 Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

32. Забезпечити участь переможців міських предметних олімпіад в обласних та Всеукраїнських етапах предметних олімпіад. Січень-березень 2018 року Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

33. Організувати систему навчання з цивільної оборони за окремим планом. Протягом року  Малов А.В.
34. Організувати проведення предметних навчальних практик та екскурсій  учнів 1-8 та 10-их класів.   До травня

2018

Заст. З НВР

Іванченко Н.В.

35. Встановити терміни проведення ДПА у випускних класах, скласти графіки проведення консультацій (відповідно до рекомендацій МОН). Квітень-травень

2018

Адміністрація
36.  Здійснити  прийом  учнів  до 1-го класу 2018/2019н.р.  До 01.09.2018 Адміністрація, психолог
37. Розробити навчальні плани на 2018\2019 н.р., затвердити їх в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Травень  2018 Адміністрація
38. Скласти графік щорічних основних відпусток працівників школи. Травень 2018 Адміністрація
42. Скласти попередню тарифікацію вчителів школи. Травень 2018 Адміністрація

 

Модуль I. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Вересень 2017 Контроль за організацією навчання в перші дні занять: підготовка кабінетів, облік відвідування, чергування класів та вчителів  

Іванченко Н.В.

Федюк Р.Ю.

Погодження та затвердження календарних планів, планів для учнів, які навчаються за індивідуальним планом. (Гашмей Р. 9Б клас)

Для предметів, у яких передбачені контрольні роботи, обов ‘язково має бути додаток із вписаними формами та датами контролю

Іванченко Н.В.
Уточнення списку вчителів та учнів Іванченко Н.В. Звіт ЗНЗ -1 та додатки до звіту
Видача журналів (Класним керівникам остаточно оформити журнали до 15.09.17) Іванченко Н.В. Книга контролю
Наказ про організацію методичної роботи в школі Іванченко Н.В. До 09.09.2017 р.
Наказ про організацію навчально-виховної роботи в школі Савчук І.І.
Наказ про роботу спецмедгруп Савчук І.І.

Класні керівники

Медична сестра

До 10.09.2017 р.
Погодження розкладу занять учнів школи  у начальника Чернівецького міського Управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області Іванченко Н.В.

Сидорова О.Ф.

До 15.09.17 подати документи
Батьківські збори. Загальношкільні та класні Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Федюк Р.Ю.

Протоколи проведення  батьківських зборів
Школа педагогічної майстерності керівників методичних об’єднань учителів початкових класів на тему: «Сучасні освітні технології в початковій школі» Влад Л.М.
Складання списку педагогічних працівників Іванченко Н.В. Звіт РВК – 83

26.09.2017

Організація роботи гуртків, складання графіку Федюк Р.Ю. Наказ
Упорядкування портфоліо вчителів

Обов’ язкові документи для папки:

Копія посвідчення про курси

Копії грамот та інших відзнак

Конспекти найкращих уроків та заходів

Іванченко Н.В. До 30.09.2017 р.
Поновлення банку даних про обдарованих учнів 2-11 класи Федюк Р.Ю. Список учнів

Формування папки

Ознайомлення з планом курсової перепідготовки педагогічних кадрів та атестації вчителів співбесіда з учителями Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Наказ

Про створення атестаційної комісії

Оперативно-інструктивна нарада з питань оформлення класних журналів Іванченко Н.В. Книга контролю
Вибіркова перевірка поурочних планів вчителів Іванченко Н.В. Книга контролю
Підготовка матеріалів щодо тарифікації педагогічних працівників школи Савчук І.І.,

Іванченко Н.В.

Накази, тарифікаційні списки, контрольний табель

До 10.09.2017 р.

Засідання школи молодого вчителя

 

Іванченко Н.В.

Воронка М.Р.

 

Оформлення стенду «атестація педагогічних працівників» Іванченко Н.В. До 30.09.2017 р.
Проведення предметних тижнів

 1. літератури рідного краю
 2. історії рідного краю
 3. проведення спартакіади
Фештрига Х.М.

Самойлова С.А.

Маковей С.В.

Накази
Оформлення матеріалів з інклюзивного навчання учня 6Б класу Гросару А.

учня 1А класу Боднарюка І.

Момбєтова О.В.

Швець В.В.

Відвідування уроків у 1-х, 5-х, 10-му класах та вчителів, які атестуються Адміністрація школи Книга контролю
Засідання методичної ради школи

– про головні напрямки, зміст і форми методичної роботи школи у 2017/2018 н.р.

– про розподіл обов’язків між членами методичної ради школи

– погодження вивчення стану викладання предметів у 2017/2018 н.р.

– інклюзивне навчання у школі

Іванченко Н.В.
Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Заходи щодо святкування «Дня міста»

 

Моклович А.В.
Бібліотечні уроки (до 15.10) Ткач В.П.
Контроль ведення щоденників

 

Моклович А.В. Наказ
Засідання атестаційної комісії №1:

 1. Розподіл обов’ язків між членами комісії
 2. складання графіка засідань атестаційної комісії
 3. розгляд списку педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації
Савчук І.І. Протокол засідання
Майстер-клас для вчителів біології ЧОІППО

«Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Реалізація практичної складової»

 

Турянська Н.Т.

І етап проведення учнівських предметних олімпіад

Головам методичних об’ єднань школи розглянути на засіданні методичного

об‘єднання завдання для І етапу

Іванченко Н.В.

 

Голови МО

Наказ
Перевірка упорядкування журналу для індивідуального навчання Іванченко Н.В.

 

Книга контролю
Проведення І етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка для учнів 5-11 класу Окйай Х.М. Наказ
Відповідальним за проведення олімпіад подати протоколи та звіти І етапу, завдання, визначити учнів для участі у ІІ етапі олімпіад з предметів Іванченко Н.В.

Голови МО

Наказ
Підготовка до засідання педагогічної ради №2

01. 11.2017 р з питань:

1. Інноваційний освітній простір в школі, інноваційний потенціал педагога ;

2. стан матеріальної бази кабінетів школи;

3. стан викладання історії.

 

Івнченко Н.В.

Сидорова О.Ф.

Фентрига Х. М.

Савчук І.І.

Наказ про підготовку до проведення педагогічної ради №2
Засідання міської школи молодого вчителя англійської мови на тему «Таксономія Блума як ефективний засіб розвитку мислення на уроках англійської мови». Організація навчальної діяльності. Формування навичок говоріння. Іванченко Н.В.

Костіль С.М.

Підготовка табелю про заробітну плату Іванченко Н.В.
Вивченню стану адаптації учнів 5-х класів: відвідування уроків, вивчення стану навчальних досягнень, стан організації виховної роботи Іванченко Н.В.

Моклович А.В.

Савчук І.І.

Засідання атестаційної комісії №2

-затвердження списків педпрацівників, що атестуватимуться у 2018 році

Створення та затвердження експертних груп;

Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Протокол засідання
Персональний контроль:

вчителів які атестуються

 1. Савчук І.І.
 2. Малова А.В.
 3. Фештрига Х.М.
 4. Мамбетова О.В.

 

 

 

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Гордієнко Н.С.

 1. Антонов С.П.(ведення журналів)
 2. Бурдейна К.Д. (ведення журналів)
 3. Гордєєва Я.Ф. (ведення журналів)
 4. Маковей С.В. (ведення журналів)
Розгляд кандидатур – педагогів школи для участі у Всеукраїнському фаховому конкурсі «Вчитель року» Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Фештрига Х.М.

Вивчення стану викладання, викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Моклович А.В.

Сидорова О.Ф.

 

Книга контролю
Засідання психолого-педагогічного семінару

На тему: «Шляхи попередження, подолання педагогічних конфліктів та перетворення їх у творчі можливості»

Психолог школи Мулярчик О.А. Матеріали
Контроль методичного об ‘єднання вчителів точних наук Іванченко Н.В.

Білокопита О.С.

Предметні тижні з історії рідного краю та українознавства Окйай Х.М.

Самойлова А.В.

Накази
Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з предметів.

Призначення відповідальних осіб за здоров’ я та життя учнів – учасників  олімпіади;

Інструктаж учнів щодо дотримання правил безпеки, відповідний запис в журналах-інструктажів;

Відслідковування  рейтингів щодо результативності участі учнів школи

Іванченко Н.В.

Вчителі-предметники

Листопад 2017 Контроль ведення щоденників

 

Моклович А.В. Наказ
Тиждень фізики та астрономії (за окремим планом)                                              13.11-17.11

 

Бабій О.Г. Наказ
Тиждень математики та інформатики (за окремим планом)                               20.11-24.11 Білокопита О.С. Наказ
Тиждень фінансової грамотності (за окремим планом)                                               27.11-01.12 Ревега О.З. Наказ
Вивчення стану викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню

Перевірка зошитів для практичних робіт з фізики, хімії, біології

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

 

Наказ
Наказ про підготовку проведення педагогічної ради № 3 з питань:

 1. Превентивне виховання
 2. Аналіз НДУ початкової, середньої та старшої школи (за підсумками І семестру);
 3. Інформація про організацію харчування учнів у І семестрі;
Моклович А.В.

Турянська Н.Т.

Сидорова О.Ф.

 

Наказ
Персональний контроль вчителів

Антонов С.П., Маковей С.В., Гордєєва Я.Ф.

(ведення журналів)

Вчителі, які атестуються

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Моклович А.В.

Журнал контролю
Засідання методичної ради школи

 1. Атестація вчителів у 2018 році
 2. Підсумки проведення 1-го етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
 3. Підготовка до ЗНО
 

Зміст роботи

 

Відповідальний

Відмітка про виконання
Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з предметів.

Призначення відповідальних осіб за здоров’ я та життя учнів – учасників  олімпіади;

Інструктаж учнів щодо дотримання правил безпеки, відповідний запис в журналах-інструктажів;

Відслідковування  рейтингів щодо результативності участі учнів школи

 

 

Іванченко Н.В.
Контроль ведення щоденників

 

Моклович А.В. Наказ
Тиждень історії та права (за окремим планом)

 

Малова А.В.

Самойлова С.А.

Наказ
Грудень 2017 Підготовка до проведення декади творчого вчителя  (за окремим планом) Іванченко Н.В. Наказ
проведення декади творчого вчителя

участь вчителів-наставників та вчителів з вищою кваліфікаційною категорією

Іванченко Н.В. Наказ
Підготовка до проведення новорічних ранків. Дотримання техніки безпеки при проведенні новорічних ранків Моклович А.В. Наказ
Перевірка зошитів з української мови з питань

–          дотримання учнями вимог ЄОР;

–          якість перевірки зошитів вчителями

–          якість виконання учнями домашніх робіт

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Книга контролю

Наказ

Перевірка зошитів з математики

–          дотримання учнями вимог ЄОР;

–          якість перевірки зошитів вчителями

–          якість виконання учнями домашніх робіт

 

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Книга контролю

Наказ

Перевірка виконання практичної частини програми з біології, фізики, хімії, географії Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Книга контролю

Наказ

Контроль за проведенням контрольних робіт з математики та української мови вчителями-предметниками (за окремим графіком) Іванченко Н.В. Книга контролю
Контроль за станом ведення шкільної документації (журнали, алфавітна книга, книга замін уроків

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

 

Наказ
Контроль за виконанням програм з предметів інваріантної складової робочого навчального плану школи на 2017/2018 н.р. Сидорова О.Ф.

Іванченко Н.В.

Голови М.О.

Наказ

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів Іванченко Н.В. Наказ

 

Контроль за відвідуванням учнями школи Моклович А.В.

Іванченко Н.В.

Наказ

 

Засідання методичної ради школи з питань:

–          Дотримання вчителями вимог практичної частини програми з предметів (біологія. Фізика, хімія, географія)

–          Підсумки участі у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з основ наук;

Іванченко Н.В. Протокол
ІІ Засідання психолого-педагогічного семінару

«Особистісне зростання вчителя»

Тренінгові заняття для вчителів

Мулярчик О.А.
Розробка плану заходів на зимові канікули Моклович А.В.
Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Коригування плану роботи, розкладу занять на ІІ семестр Іванченко Н.В.
Оголошення рейтингу класів за І семестр
Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Узагальнення матеріалів щодо моніторингу НДУ, підведення підсумків

 

 

Іванченко Н.В. Наказ

 

Січень 2018 Педагогічна рада №3 Савчук І.І. Протокол

Накази

Участь педагогів школи у міській науково-практичній конференції «Талант і елітарність» Іванченко Н.В. Заявка
Контроль ведення шкільної документації

 

Іванченко Н.В. Наказ
Участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з предметів

 

Іванченко Н.В. Наказ
Участь учнів у Інтернет-олімпіадах Іванченко Н.В. заявка
Визначення претендентів на нагородження медалями серед учнів 11-го класу та відзнакою серед учнів 9-х класів Іванченко Н.В.
Контроль реєстрації учнів 11-го класу на пробне ЗНО Козак Г.М.
Погодження календарно-тематичного планування з предметів на ІІ семестр  

Голови М.О.

Іванченко Н.В.

Аналіз ефективності індивідуального та інклюзивного навчання учнів Іванченко Н.В.

Сидорова О.Ф.

Вивчення запитів учнів 9-х класів та їх батьків з питань організації профільного навчання у 2018/2019 н.р. Діагностика з метою виявлення здібностей учнів для їх обґрунтування орієнтації на профіль предмета для поглибленого вивчення Іванченко Н.В.

Психолог школи

Наказ
Підготовка учнів (5-11-го класів) до участі у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Лелека» Малова А.В.

Савчук І.І.

 

Наказ
Підготовка матеріалів до реєстрації учнів 11-го класу до участі у ЗНО 2017. Надання консультаційної та технічної допомоги учням. Іванченко Н.В.

Козак Г.М.

Наказ про призначення відповідальної особи
Участь учнів у конференції учнівської молоді «Всесвіт» Бабій О.Г.
–          Вивчення досвіду роботи педагогів. Що атестуються

 

Експертні групи Висновки експертних груп
Класно-узагальнюючий контроль 3-х, 5-го, 8-х класів Адміністрація школи
Вивчення стану викладання

Вивчення стану викладання, викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Моклович А.В.

Лютий  2018  р. Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Вечір зустрічі з випускниками

 

Моклович А.В.
Заходи до Дня виведення Радянських військ з Афганістану Музичишен В.Л.
День Святого Валентина Класні керівники
Вивчення соціально-психологічного клімату класних колективів

Психо-діагностичний моніторинг з проблем жорстокого поводження з дітьми у сім’ї та в школі

Психолог школи 6А, 8Б клас

інформація

Вибіркова перевірка поурочних планів Адміністрація школи
Контроль ведення шкільної документації

 

Контроль стану ведення щоденників

Іванченко Н.В.

Сидорова О.Ф.

Моклович А.В.

Книга контролю

 

Наказ

Створення творчої групи з питань розробки річного плану на новий навчальний рік Іванченко Н.В.
Організація вивчення учнями 9-х, 11-го класів та їх батьками документації, що стосується ДПА, ЗНО, вступу до вищих навчальних закладів Класні керівники

 

Протоколи батьківських зборів
Розробка плану заходів щодо тижня молодого вчителя в школі Воронка М.Р. План заходів
Контроль реєстрації учнів 11-го класу на ЗНО Іванченко Н.В Інформація
Формування бази першокласників

(Заяви, свідоцтва про народження)

Сидорова О.Ф.
Засідання атестаційної комісії школи №3

Підсумки вивчення професійної діяльності педагогічних працівників за напрямками

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Сидорова О.Ф.,

Протокол засідання
Проведення тижня іноземних мов

 

Костіль С.М.

 

Наказ

Журнал ВШК

Психодіагностика вчителів, що атестуються Психолог школи
Вибіркова перевірка поурочних планів у молодих вчителів Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Контроль стану ведення журналів Адміністрація
Відвідування класів з низьким  та середнім рівнем навченості учнів (8Б,  9А, 10 класи) Адміністрація школи Книга контролю
Відвідування уроків фізичної культури з метою контролю за дотриманням вимог щодо фізичного навантаження учнів 1-11 класи

Адміністрація

Вивчення стану викладання, викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Моклович А.В.

накази
Збір копій документів учнів 9,11 класів для оформлення списків на отримання документів про освіту До 15 лютого
вивчення методичного об’єднання вчителів точних наук

 

Іванченко н.В.
Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Березень  2018 р. Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Засідання атестаційної комісії №4

Творчий звіт вчителів, які атестуються (виступ + презентація про роботу в міжатестаційний період). Ознайомлення з висновками експертних груп

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Протокол засідання

Наказ

 

Вивчення стану ведення робочих зошитів з математики Іванченко Н.В. Накази
Вибіркова перевірка поурочних планів Адміністрація школи
Контроль ведення шкільної документації

 

Адміністрація школи
Класно-підсумковий контроль у 9-х класах

 

Іванченко Н.В.

 

Засідання педагогічної ради №4

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Контроль реєстрації учнів 11-го класу на ЗНО (04.03 закінчення реєстрації) Козак Г.М.

Іванченко Н.В.

школа майбутнього першокласника Сидорова О.Ф.
Засідання психолого-педагогічного семінару  «Емоційне вигорання педагога» Мулярчик О.А.
Вивчення стану викладання

Вивчення стану викладання, викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Федюк Р.Ю

Відвідування класів з низьким  та середнім рівнем навченості учнів (8Б, 9А, 10 класи) Адміністрація школи Книга контролю
Складання графіку консультацій на період проведення державної атестації Іванченко Н.В.
Проведення огляду роботи вчителів щодо створення навчально-методичної бази кабінету (підготовка атестаційних листів кабінетів) Іванченко Н.В.
Контроль за повторенням матеріалу, підготовкою школи до державної підсумкової атестації Сидорова О.Ф.

Іванченко Н.В.

Контроль за дотриманням вимог щодо виконання практичного мінімуму з біології, хімії, фізики, географії Іванченко Н.В
Персональний контроль вчителів

Антонов С.П., Маковей С.В., Бурдейна К.Д.(ведення шкільної документації)

Контроль ведення  класних журналів

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Засідання школи молодого вчителя Воронка М.Р.
Засідання ПР №4

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Моклович А.В.

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Аналіз успішності учнів-претендентів (9-ті класи) на нагородження свідоцтвами з відзнакою

 

Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Квітень  2018 р. Перевірка виконання програм з предметів в 11-му класі Іванченко Н.В. Накази
Контроль за станом ведення зошитів з української мови, англійської мови Савчук І.І.
Контроль ведення шкільної документації

 

Іванченко Н.В.
Контроль здійснення індивідуального навчання (перевірка журналу, співбесіда з  батьками)

 

Іванченко Н.В.

 

Засідання педагогічної ради Савчук І.І.

Іванченко Н.В.

Контроль підготовки учнів 11-го класу до ЗНО Адміністрація школи
Школа майбутнього першокласника Сидорова О.Ф.
Вивчення стану викладання

Вивчення стану викладання, викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

Моклович А.В.

Складання графіку консультацій на період проведення державної атестації

 

Іванченко Н.В.
Складання попередніх списків і погодження їх з учителями про курсову перепідготовку на наступний календарний рік Іванченко Н.В.
Тиждень дитячої книги Ткач В.П. Наказ
Засідання методичної ради школи

1.     Аналіз роботи мо вчителів точних наук

2.     Підсумки проведення атестації вчителів школи

3.     Обговорення щодо розподілу годин варіативної складової робочого навчального плану у 2018/2019 н.р. та кандидатур на призначення класними керівниками у 5-х класах

            травень 2018 р. Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
Підготовка табелю на заробітну плату педпрацівників Іванченко Н.В.
Інформація про звільнених від ДПА в навчальному закладі

 

Іванченко Н.В. Форма 14, згідно з наказом МУО
Заявка на курсову перепідготовку на наступний календарний рік

 

Іванченко Н.В. До 20.05.2018 р.
Погодження на нагородження медалями випускників 11-х класів (2 екз)  

Іванченко Н.В.

Ф7
Засідання педагогічної ради про переведення учнів Савчук І.І. Протокол
Адміністрація школи
Контроль ведення шкільної документації

 

Іванченко Н.В.

Сидорова О.Ф.

Книга контролю

Наказ

Моніторинг рівня знань учнів 9-10 го класів

 

Іванченко Н.В.

 

Підсумки роботи творчої групи з питань розробки річного плану на новий навчальний рік Іванченко Н.В.
Контроль оформлення документів для учнів 9-11 класів Класні керівники

Іванченко Н.В.

Планування роботи на наступний навчальний рік Іванченко Н.В. План заходів
Участь  у  ЗНО Іванченко Н.В.

Турянська Н.Т.

Інформація
Формування бази першокласників

(Заяви, свідоцтва про народження)

Сидорова О.Ф.
Проведення тижня родинного виховання

 

Моклович А.В.

 

Наказ
Підсумки вивчення стану викладання

Вивчення стану викладання, викладання природознавства в початковій школі (ПР), біології, екології, основ здоров’я, географії, економіки, зарубіжної літератури, української мови  (Н) – відвідування уроків, контроль ведення журналів, наявність поурочних планів, їх відповідність календарного-тематичному плануванню

Іванченко Н.В.

Савчук І.І.

 

накази
Засідання методичної ради

Обговорення документів щодо організованого закінчення 2017/2018 н.р.

Узагальнення матеріалів щодо участі вчителів у методичній роботі школи та визначення рейтингу методичних обєднань школи, визначення напрямів роботи з педагогами на 2018/2019 н.р.

 

Іванченко Н.В.

Білокопита О.С.

Інформація

 

 

Модуль ІІ.   ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

  Методична проблема виховної роботи

 

Формування української ідентичності через виховання поваги до рідної мови, культури, патріотизму, поваги до прав людини, демократії та загальнолюдських цінностей.

Пріоритетні напрямки розвитку:

 • Реалізація Національної Стратегії національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
 • Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання;
 • Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави
 • Виховання ціннісного ставлення до себе
 • Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей
 • Виховання ціннісного ставлення до праці
 • Виховання ціннісного ставлення до природи
 • Виховання ціннісного ставлення до культури та мистецтва
 • Модернізація виховної роботи в школі.
 • Гуманізація відносин між учнями та вчителями школи, як засіб формування свідомої дисципліни та культури поведінки учнів.
 • Організація морально – правового виховання, захист прав та інтересів учнів.
 • Впровадження та створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 • Осучаснення учнівського самоврядування.
 • Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з

малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей учасників АТО.

 

 Основні заходи на 2017/2018 навчальний рік

І семестр

Серпень 2017 РОКУ
Організаційна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захід Дата проведення Відповідальний Вид контролю В-ка про виконання
1.      Підготовка свята «Першого дзвоника»

2.      Складання графіка чергування класів по школі.

3.      Розподіл ділянок території школи для прибирання

4.      Складання плану роботи  МО  класних керівників на 2017-2018 н.р.

5.      Проведення наради класних керівників з питань планування виховної роботи

6.      Складання графіка та плану проведення батьківських зборів

7.      Складання плану виховної роботи на навчальний рік

8.      Організація  роботи Всеукраїнської акції «Урок»

9.      Складання плану роботи Ради профілактики

Складання графіка та плану проведення виховних справ та годин класних керівників.

Складання плану правоосвітньої та правовиховної  роботи.

Складання плану роботи з учнями схильними до девіантної поведінки.

Аналіз плану заходів Концепції  Національно-патріотичного виховання, Стратегії Національно-патріотичного виховання та Регіональної концепції виховання особистості за 2017-2018 н.р.

      01.09

До 01.09

До 01.09

До 01.09

 

До 05.09

 

До 05.09

До 01.09

До 10.09

До 15.09

До 15.09

До 15.09

До 15.09

 

До 15.09

До 01.09

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

 

Заступник з ВР

 

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

 

Заступник з ВР

 

Заступник з ВР

Кл. керівники

 

 

 

Вересень 2017 РОКУ
Місячник МІСЯЧНИК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ-оздоровчої роботи
Заходи

МУО

1.      Міська благодійна акція „Милосердя”.

2.      Участь у заходах щодо святкування Дня міста.

Згідно плану МУО Заступник з ВР

Заступник з ВР

Накази по школі 1.      Про організацію виховної роботи у школі   на  2017-2018 н.р.

2.      Про призначення особи, відповідальної за подання інформації щодо становища дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.

3.      Про створення комісії  по соціальному захисту учнів.

4.      Про заборону тютюнопаління  на території школи та пропаганду здорового способу життя.

5.      Про організацію роботи з дітьми соціально-незахищених категорій та профілактиці бродяжництва,  бездоглядності, правопорушень серед учнів школи.

6.      Про організацію роботи Ради профілактики правопорушень серед учнів школи.

7.      Про організацію спортивно – масової роботи з учнями  школи у 2017-2018 н.р.

Про організацію місячника  «Спортивно – оздоровчої  роботи» у 2017-2018 н.р.

Про проведення Дня здоров’я у школі.

Про підсумки місячника  «Спортивно – оздоровчої  роботи».

Про призначення комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями.

Про організацію роботи, щодо попередження дитячого травматизму    у 2017-2018 н.р.

Протягом місяця Заступник з ВР

 

Звіти МУО 1.      Соціальний паспорт школи .

2.      Інформація про відвідування учнями школи.

01.09

І раз в 10 дн

Заступник з ВР

Заступник з ВР

 

Питання контролю 3.      Ведення щоденників.

Оновлення соціального паспорту школи.

Організація роботи учнівського самоврядування.

Планування виховної роботи по класах.

Місячник «Спортивно-масової роботи».

Рейд «Урок».

Відвідування навчальних занять учнями.

Харчування учнів пільгових категорій.

Пр. місяця

До 01.09

До 20.09

До 20.09

Пр.м місяця

До 20.09

Щоденно

Щоденно

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Класні керівники

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Пам’ятні дати 24.08 – День Незалежності України

1.09 – День Знань

8.09 – Міжнародний день Грамотності

10.09-День здоров’я

19.09-Міжнародний день миру

22.09 – День партизанської слави

27.09 – Всесвітній день туризму

30.09 – Всеукраїнський день бібліотек

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави 1.  Перший урок «Ми – українці, ми – європейці».

2.  Заходи з відзначення Дня міста Чернівців.

 

3.  Оновлення куточків  національної символіки у класних кімнатах.

01.09

Згідно плану МУО

До 01.09

 

Класні керівники

Заступник з ВР

 

Класні керівники

Ціннісне ставлення до себе 1.  Місячник спортивно-оздоровчої роботи.

 

2.  Тиждень фізичної культури і спорту.

3.

За окремим планом

08-15.09

Заступник з ВР

 

Вчителі фізичного виховання

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 1.  Участь у акції «Милосердя».

 

2.  Загальношкільний захід «День вчителя».

Протягом місяця

29.09

Заступник з ВР

 

Класний керівник

11 класу

Ціннісне ставлення до праці  

1.      Прибирання пришкільної території.

 

Протягом місяця

 

Класні керівники

 

Ціннісне ставлення до природи Прибирання  пришкільних клумб.

Екскурсії на природу.

Протягом місяця

Протягом року

Малова А.В.

 

Класні керівники

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 1.      Участь у міському конкурсі фотографій  «Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі».

1.      Проведення тижня туристично-краєзнавчої роботи.

2.      Участь у конкурсі знавців історії рідного міста.

До 29.09

 

22-26.09

 

Заступник з ВР

 

Ревега О.З.

Самойлова С.А.

Організаційна робота 1.      Інструктаж з ТБ.

2.      Чергування учнів, аналіз оздоровлення.

3.      Організація роботи Ради профілактики.

4.      Нарада при заступнику директора з ВР.

5.      Контроль за виконанням виховних справ та годин класних керівників.

01.09

До 01.09

До 15.09

Протягом місяця

Протягом місяця

Класні керівники

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Класні керівники

 

Заступник з ВР

Соціальний захист 1.      Оновлення соціального паспорту школи.

2.      Оновлення документів на дітей пільгових категорій.

3.      Узгодження  даних про дітей пільгових категорій з міською службою у справах дітей ЧМР.

4.      Оновлення банку даних дітей групи ризику.

5.      Оновлення банку даних дітей, що навчаються за індивідуальною та інклюзивною формою навчання .

6.      Складання актів обстеження матеріально-побутових умов. проживання сімей учнів пільгових категорій та учнів групи ризику.

7.      Консультативна та індивідуальна робота з учнями груп ризику (за запитом).

Засідання Ради профілактики учнів.

До 01.09

До 01.09

До 20.09

 

До 15.09

 

До 10.09

Протягом місяця

Протягом місяця

29.09

Соціальний педагог,

 

 

Заступник з ВР

Заступник з ВР

 

Соціальний педагог

 

Психолог

Заступник з ВР

 

Робота з класними керівниками 1.      Складання плану виховної роботи класних керівників на 2017/2018 н.р.

2.      МО класних керівників.

3.      Планування виховних справ та годин класних керівників

4.      Оновлення  класних  куточків.

5.      Організація контролю за відвідуванням  учнями школи.

До 20.09

 

01.09

До 01.09

До 15.09

До 15.09

Класні керівники

 

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Класні керівники

Класні керівники

Робота з батьками 1.      Проведення класних батьківських зборів.

2.      Організація рейдів в сім’ї , що потрапили у складні життєві обставини  (за потребою).

3.       Консультативна робота з батьками з питань навчання і виховання дітей (за потребою).

 

 

11.09

За потребою

 

За потребою

Класні керівники

Соціальний педагог

Заступник ВР

жовтень 2017 РОКУ
Місячник МІСЯЧНИК ГРОМАДЯННСЬКОГО ВИХОВАННЯвиховання
Заходи

МУО

1.      Місячник благоустрою м.Чернівців

2.      Міська благодійна акція „Милосердя”

3.      Турнір знавців історії рідного краю

4.      Конкурс „Чернівецькі  родзинки”

5.      Міський патріотичний фестиваль школярів „Захисник”

6.      Суспільна акція школярів „Громадянин”

Згідно плану МУО Даниляк Є.І.

Заступник з ВР

Самойлова С.А.

Заступник з ВР

Музичишин В.Л.

Малова А.В.

Накази по школі 1.      Підсумки відвідування за вересень-жовтень

2.      Ведення щоденників учнями у вересні-жовтні

3.      Організацію місячника громадянського виховання

4.      Підсумки  місячника громадянського виховання

До 29.10

До 29.10

До 01.10

До 29.10

Заступник з ВР
Звіти МУО 1.      Інформація про відвідування учнями школи І раз в 10 днів Заступник з ВР
Питання контролю 4.      Ведення щоденників.

Соціальний захист учнів.

Місячник громадянського виховання.

Відвідування навчальних занять учнями.

Харчування учнів пільгових категорій.

Протягом місяця

 

Щоденно

Щоденно

Заступник з ВР

 

 

Пам’ятні дати День міста.

1.10 – Міжнародний День музики, Міжнародний День людей похилого віку

14.10 – День Захисника України

22.10 – День Партизанської слави

24.10 – Міжнародний день ООН

28.10 – День визволення України від німецько-фашистських загарбників

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави 1.      Заходи щодо святкування Дня міста Чернівців

 

2.      Тиждень історії рідного краю

3.      Урок «Місто моєї любові»

4.      Інтелектуально-розважальна гра: «Козацькому роду нема переводу»

За окремим планом

02-08.08

06.10

13.10

Заступник з ВР

Вч. Історії

Самойлова С.А.

Класні керівники

Класні керівники 7-А, 7-Б класи

Ціннісне ставлення до себе Участь у міському  патріотичному фестивалі школярів «Захисник» 11.10 Музичишин В.Л.

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 1.      Участь у  акції „Милосердя”

2.      Місячник громадянського виховання (за окремим планом)

Протягом місяця Заступник з ВР
Ціннісне ставлення до праці 1.      Прибирання пришкільної території.

2.

3.      Збір макулатури.

Потягом місяця

06.10

Класні керівники
Ціннісне ставлення до природи 1.      Упорядкування пришкільних клумб. Потягом місяця Павлюкович О.С.
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 1.      Тиждень українознавства (за окремим планом)

2.      І тематичний концерт циклу : «Чаруючі звуки музики» художнього колективу обласної філармонії 1-4 класи, 5-9 класи

17-20.10

 

18.10

Вч.  УМЛ

Заступник з ВР, класоводи та класні керівники

Організаційна робота 1.      Складання плану заходів на канікули Згідно плану МУО

До 27.10

Заступник з ВР

 

 

Соціальний захист 1.      Вивчення соціально-психологічного клімату в сім’ях дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (за потребою)

2.      Консультативна та індивідуальна робота з учнями різних категорій (за потребою)

3.      Страхування дітей-сиріт

4.      Проведення рейдів та обстежень матеріально-побутових умов проживання учнів (за потребою)

5.      Надання аналітичних довідок на дітей позбавлених батьківського піклування та групи ризику

6.

7.      Засідання Ради профілактики учнів

за потреби

 

 

 

До 15.10

 

 

 

 

 

27.10

Психолог

 

Соціальний педагог

Заступник з ВР

Соціальний педагог

Психолог

Соціальний педагог

Заступник з ВР

Робота з класними керівниками 1.      Інструктаж з ТБ під час осінніх канікул. 27.10

 

 

Класні керівники
Робота з батьками 1.      Ознайомлення батьків з успішністю учнів

2.      Консультативна та індивідуальна  робота з батьками учнів груп ризику (за потребою)

До 20.10

 

За потребою

 

Класні керівники

 

Заступник з ВР

Осінні канікули

(за окремим планом)

листопад 2017 РОКУ
Місячник „Молодь заМІСЯЧНИК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ здоровий спосіб життя”
Заходи МУО Міська благодійна акція „Милосердя”. Згідно плану МУО Заступник з ВР
Накази по школі 1.      Організацію місячника здорового способу життя.

2.      Підсумки  місячника здорового способу життя.

До 01.11

До 30.11

Заступник з ВР
Звіти МУО 1.      Інформація про відвідування учнями школи . І раз в 10 днів Заступник з ВР
Питання контролю 5.      Ведення щоденників.

Місячник здорового способу життя.

Аналіз виконання планів з виховної роботи.

Відвідування навчальних занять учнями.

Харчування учнів пільгових категорій.

Протягом місяця

 

Щоденно

Щоденно

Заступник з ВР

 

Пам’ятні дати

 

3.11 – Буковинське Віче

9.11-День української писемності та мови

20.11-Всесвітній день дітей

27.11-День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави 1.      Тиждень літератури рідного краю (за окремим планом)

2.

3.      Загальношкільний захід «Голодомор»

 

«День гідності та свободи»

Тиждень, присвячений Року Японії в Україні (за окремим планом).

 

 

22.11

 

20.11

 

6-10.11

Мамбетова О.В.

 

Класний керівник 10 класу

Класний керівник 11 клас

Заступник з ВР

Ціннісне ставлення до себе 1.      Місячник здорового способу життя

 

2.      Інтелектуально-розважальна гра : «Ми за здоровий спосіб життя».

За окремим планом

17.11

 

Заступник з ВР

 

Класні керівники

5-А, 5-Б класів

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 1.      Участь у акції «Милосердя»

 

2.

Протягом місяця Заступник з ВР
Ціннісне ставлення до праці 1.      Прибирання пришкільної території Протягом місяця Класні керівники
Ціннісне ставлення до природи 1.      Виставка-конкурс учнівських аплікацій на тему : «Осінь – остання усмішка року» До 20.11 Класоводи та класні керівники 1-6 класів
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 2.      Бал осені

 

Концерт обласної філармонії в органному залі

25.11

 

08.11

Класоводи 1-х класів

Заступник з ВР, класні керівники

Соціальний захист 1.      Дослідження мотиваційної сфери дітей, батьки яких за кордоном.

2.      Соціально-психологічне дослідження: «Ставлення старшокласників до наркогенних речовин та обізнаність стосовно ВІЛ-СНІДУ».

3.      Консультативна та індивідуальна робота з учнями групи ризику (за потребою).

4.      Проведення рейдів та обстежень матеріально-побутових умов проживання учнів (за потребою).

5.      Засідання Ради профілактики учнів.

08.11

 

До 20.11

 

 

Протягом місяця

Протягом місяця

30.11

Психолог

 

Психолог

 

 

Заступник з ВР

 

Соц.пед.

 

Заступник з ВР

Робота з класними керівниками 1.      Засідання МО класних керівників (за окремим планом) 24.11 Заступник з ВР
Робота з батьками Індивідуальні консультації з батьками щодо успішності учнів. Протягом місяця

 

Класні керівники
грудень 2017 РОКУ
місячник військоМІСЯЧНИК МІСЯЧНИК ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯво-патріотичного виховання
Заходи

МУО

Міська благодійна акція „Милосердя”.

 

Суспільна акція школярів міста „Громадянин”.

Згідно плану МУО Заступник з ВР

 

Малова А.В.

Накази по школі 1.      Організацію місячника військово-патріотичного виховання

2.      Підсумки місячника військово-патріотичного виховання

3.      Підсумки відвідування за І семестр

4.      Ведення щоденників учнями у І семестрі

5.      Підсумки акції Милосердя у 2017 році

6.      Про роботу з дітьми соціально-незахищених категорій та профілактиці бродяжництва,  бездоглядності, правопорушень серед учнів школи в І семестрі

7.      Про збереження життя та здоров’я учнів під час новорічних свят та зимових канікул.

8.    Попередження дитячого травматизму та насильства в сім’ї

01.12

До 31.12

Заступник з ВР
Звіти МУО 1.      Інформація про відвідування учнями школи

2.      Звіт про стан соціального захисту учнів за І семестр

І раз в 10 днів 25.12 Заступник з ВР  

 

Питання контролю 6.      Ведення щоденників

Місячник військово-патріотичного виховання (за окремим планом).

Новорічні ранки

Відвідування навчальних занять учнями

Харчування учнів пільгових категорій

Протягом місяця

 

27-30.12

Щоденно

Щоденно

Заступник з ВР

 

 

Заступник з ВР

Заступник з ВР

Пам’ятні дати

 

1.12-Всесвітній день порозуміння з людьми, хворими на СНІД

6.12-День Збройних Сил України

10.12-День прав людини

19.12-Заходи до Дня Святого Миколая, новорічні ранки

Ціннісне ставлення особистості до суспільства та держави 1.      Місячник військово-патріотичного виховання

2.

3.      Тиждень історії та правознавства.

4.      Інтелектуально-розважальна гра «Нумо, хлопці!»

Протягом місяця

 

06.12

Заступник ВР

 

Самойлова С.А.

Класні керівники 10, 11 класів

Ціннісне ставлення до себе 1.      Просвітницька робота щодо запобігання поширенню захворювання ВІЛ СНІД та наркоманії 01.12

 

Заступник з ВР
Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 1.      Участь у міській акції «Милосердя»

 

 

Згідно плану МУО Заступник з ВР
Ціннісне ставлення до праці та

природи

1.      Виготовлення годівничок для птахів Протягом місяця

 

Антонов С.П.
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва 1.      Загальношкільний захід до Дня святого Миколая.

2.      Інтелектуально-розважальна гра: «Андріївські вечорниці»

3.

4.      Новорічні ранки

19.12

13.12

 

27-13.12

Кл.кер. 10 класу

Класні керівники 6-А, 6-Б клас

Заступник з ВР

Організаційна робота 1.      Складання плану  заходів на зимові канікули

2.      Інструктаж з ТБ під час зимових канікул

3.      Організація новорічних свят.

4.      Контроль за виконанням планів виховної роботи (виховні справи та години класних керівників)

До 21.12

30.12

Згідно плану МУО

Пр. місяця

Заступник з ВР Класні керівники

Заступник з ВР

Соціальний захист 1.      Корекційно-розвивальне заняття з учнями (за планом роботи психолога).

2.      Проведення рейдів та обстежень матеріально-побутових умов проживання учнів (за потребою).

3.      Складання звіту соціального педагога про роботу за І семестр.

4.      Консультативна робота.

5.      Індивідуальна робота з учнями, які перебувають на шкільному обліку (за потребою)

6.      Засідання Ради профілактики учнів

10.12

за потребою

 

до 26.12

 

За потребою

Пр. місяця

20.12

Психолог

 

 

 

Соціальний педагог

Заступник з ВР

Робота з кл. керівниками 1.      Підготовка до новорічних свят.

2.      Звіт про роботу за І семестр

 

До 25.12

Класні керівники

Класні керівники

Робота

з батьками

 Ознайомлення батьків з успішністю учнів До 23.12 Класні керівники

 

Зимові канікули (За окремим планом)

 

         Модуль ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО , ІНДИВІДУАЛЬНОГО, ЕКСТЕРНАТНОГО НАВЧАННЯ                                        

 

№ з/п Зміст  заходів  Шляхи реалізації Відповідальні  за

виконання

 Терміни
1 2 3 4 5
1 Організація роботи шкільної ПМПК Засідання шкільної ПМПК щодо організації у 2017/2018 навчальному році індивідуального/інклюзивного навчання

Проміжний моніторинг

Заключне засідання ПМПК щодо підсумків організації навчання за індивідуальною/інклюзивною формами за навчальний рік

Заступники директора з ВР Вересень 2017

 

 

Січень 2018

 

 

Травень-червень 2018

2 Облік дітей мікрорайону школи

 

Складання списків дітей віком від 5 до 18 років;

Складання списків дітей із вадами розумового та фізичного розвитку

Адміністрація школи вересень 2017

 

3 Збори для батьків майбутніх першокласників Ознайомлення батьків з умовами навчання у закладі; адміністрація,

психолог

серпень 2017

 

4 Знайомство з документами, що супроводжують дитину під час її зарахування до навчального закладу

 

Ознайомлення з витягом психолого-медико- педагогічної консультації (висновок, рекомендації);

Зустріч з дитиною з метою з метою ознайомлення її з навчальним закладом (підготовка приміщень відповідно до потреб учнів

Директор,

психолог

адміністрація, вчителі інклюзивного класу

вересень 2017

 

5 Вивчення нормативно–правової бази щодо впровадження індивідуальної,

Інклюзивної форми  освіти

 

Вивчення нормативно- законодавчої бази України з питань інклюзивної освіти

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів різних нозологій, програм

адміністрація, психолог, вчителі

 

вересень 2017

 

6 Складання ІНП для дітей з ООП

 

Складання індивідуального навчального плану для кожного учня, визначення і погодження аспектів навчання, що потребують спеціальних методик, певної адаптації завдань заступник директора, вчитель, асистент вчителя, психолог. логопед вересень 2017 , або з часу подання заяви батьків
7 Складання навчального плану для класу інклюзивного навчання

 

Погодження навчальних планів з управлінням освіти

 

заступник директора навчального закладу

 

вересень 2017 , або з часу подання заяви батьків
8 Заключення угоди про співпрацю з РНРЦ «Особлива дитина»

 

Психолого-медико-педагогічний супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами

 

Адміністрація школи вересень 2017 , або з часу подання заяви батьків
9 Розширення інформаційної бази для батьків

 

Інформаційний бюлетень для батьків

 

вчитель, вчитель-асистент

 

Протягом року, сайт школи
10 Створення умов для підвищення професійного рівня інклюзивної освіти вчителів закладу

 

Курсова перепідготовка вчителя інклюзивного класу та асистента вчителя;

Участь у міських та обласних семінарах

Адміністрація школи Протягом року
11 Проведення корекційних та розвивальних занять згідно з рішенням ПМПК за програмою

інтенсивної педагогічної корекції

Корекційні та розвивальні заняття з психологом;

Корекційно- розвиткові заняття з логопедом;

Корекційно- розвиткові заняття з

психолог

вчитель- логопед

вчитель музики

Протягом року
12 Створення умов для розуміння ідей інклюзії, формування позитивного ставлення батьків учнів інклюзивного класу до спільного навчання дітей

 

Підготовка матеріалів до проведення бесід, тренінгів;

Індивідуальні бесіди з батьками. діти яких навчаються в інклюзивному класі

вчитель, асистент вчителя

 

Протягом року
13 Ведення учнівських портфоліо

 

З метою відображення навчальних досягнень дітей з ООП, розвитку їх інтересів

 

асистент вчителя, вчитель

 

Протягом року
14 Формування толерантного ставлення, поваги та взаємодопомоги у класному колективі

 

Створення оптимальних умов для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми

 

асистент вчителя, вчитель

 

Протягом року
15 Залучення дітей з особливими освітніми потребами до активної участі в позашкільній роботі закладу, конкурсах

 

асистент вчителя, вчитель

 

Протягом року
16 Проведення моніторингових досліджень інклюзивного класу

 

Здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень учнів з ООП

 

заступник

директора

Січень 2018, травень-червень 2018

РОЗДІЛ ІV

Учасники навчально – виховного процесу

Модуль І.   РОБОТА З УЧНЯМИ, ВЧИТЕЛЯМИ, БАТЬКАМИ

п.п

Зміст  заходів Строки         виконання Відповідальні

за

виконання

Відмітка

про

виконання

1 2 3 4 5
1. Підготувати статистичну звітність по формі ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, РІК-83 списки вчителів. Вересень

До 05.09

Заступник з НВР Іванченко Н.В.
Робота з учнями
2. Здійснювати зарахування до 1 класу учнів з 6 років у відповідності до нормативних актів; зарахувати учнів 10-х класів. Серпень

До 01.09

 

Адміністрація школи
3. Організувати заходи по роз’ясненню прав і обов’язків учнів у відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту». Протягом року Класні керівники
4. Продовжити цілеспрямовану роботу класних керівників по ознайомленню учнів з положеннями Конвенції ООН про права дитини, нормативно – правовими актами стосовно охорони дитинства. Протягом року Класні керівники
5. Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, сімей, які проживали в зоні Чорнобильської АЕС, батьки яких перебувають у зоні АТО. Надавати цим дітям постійну допомогу із фонду всеобучу. Вересень

До 15.09

Заступрник з ВР
6. Організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових камтегорій.  З 01.09 накази
7. Скласти графік харчування учнів.

Раз на тиждень контролювати видачу гарячих сніданків, обідів.

до 10.09

Протягом року

Заступрник з ВР Акти комісії з контролю за якістю хпрчування
8. Сформувати і затвердити раду профілактики правопорушень, спланувати роботу ради. до 10.09 Заступрник з ВР
9. Провести збори класних колективів та обрати актив класів і представників класів у шкільному парламенті. До 20.09 Класні кервівники
10. Здійснити грунтовний аналіз потреб учнів початкової, середньої та старшої школи в гуртковій роботі з метою задоволення інтересів кожної особистості в розвитку індивідуальних здібностей. Вересень Заступрник з ВР

 

11. Налагодити співпрацю зі службою у справах дитини м.Чернівців Протягом року Заступрник з ВР
12. Організовувати  та сприяти якісному оздоровленню  в пришкільному та стаціонарних таборах України дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, постраждалих від аварії на ЧАЄС, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО. Протягом року, травень-серпень Заступрник з ВР
13. Організувати медичний контроль за здоров’ям учнів. Протягом року Медична сестра

лікар

14. Забезпечувати якісну організацію поглиблених щорічних медоглядів школярів.  Згідно плану Медична сестра

лікар

15. Продовжити цілеспрямовану просвітницько – виховну роботу по формуванню гігієнічних навичок та засад здорового способу життя. Протягом року Заступрник з ВР
16. Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи. Протягом року Адміністрація школи
17. Створювати належні умови для фізичного                       розрозвитку та зміцнення здоров’я школярів. Протягом року Заступрник з ВР
18 Продовжити співпрацю з педіатричною службою та підлітковим кабінетом ДП щодо забезпечення медичним обслуговуванням учнів школи. Протягом року Заступрник з ВР
19. Організувати роботу   активу шкільнного самоврядування. Систематично проводити засідання шкільного парламенту (за окремим планом ). Протягом року Заступрник з ВР

Педагог-організатор

20. Організувати роботу з учнями, які мають відхилення у поведінці та навчанні. Протягом року Соціально – психологічна служба
21. Організувати роботу з обдарованими учнями. За окремим планом Заступник з НВР Іванченко Н.В.
22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Систематично проводити діагностику здібностей учнів школи (обдаровані учні, учні з низьким потенціалом); Протягом року

 

 Психолог
Поповнювати портфоліо обдарованих учнів із наступним оприлюдненням на батьківських зборах, класних годинах, на сайті школи. Протягом року

 

Класні

керівники

Ø    Написання подячних листів батькам; Протягом року Класні керівники
Ø    Привітання кращих учнів у класних куточках; Протягом року Класні керівники
Ø    На сайті школи висвітлення інформації про переможців конкурсів і олімпіад, «Золотої десятки» найкращих учнів у навчанні; Протягом року

 

Педагог-організатор

 

Ø    Оновлення стенду «Золота десятка» в фойє школи; Протягом року

 

Педагог-організатор

 

Інформація на шкільному сайті про досягнення учнів класів; Протягом року Класні керівники
Продовжити практику нагородження учнів свідоцтвами, грамотами школи встановленого зразка за участь і перемогу в усіх навчальних і виховних заходах школи як засіб морального стимулювання; Травень Адміністрація школи

 

23. Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи. Протягом року Адміністрація школи
24. Забезпечити рівний доступ до користування

ТНЗ, бібліотечним фондом та обладнанням спеціалізованих кабінетів.

Протягом року Адміністрація школи  

 

25. Залучення до партнерської співпраці на рівні вчитель – учень (створення спільних проектів, творчих робіт). Протягом року Вчителі школи
26 Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки учнів із питань організації профільного навчання Протягом 2017-2018 н.р. Заступник з НВР, психолог
27 Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом

·                    включення до варіативної складової навчальних планів спецкурсів та факультативів;

·                    удосконалення навчальних планів спецкурсів та факультативів;

·                    залучення до проектної діяльності (шкільний, межрегіональний, міжнародний рівень)

·                    залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо.

Постійно Заступник з НВР, психолог
28 Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю з метою корекції профілізації Кожен рік Заступник з НВР

кл.керівники

29 Здійснити  моніторинг стану здоров’я обдарованих дітей Постійно Медична сестра, лікар
30 Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів Постійно Психологічна служба
31 Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-практичної діяльності. Протягом   н.р. Психологічна служба
32 Залучення учнів до соціологічних досліджень як форми наукової роботи учнів Постійно Соціально-психологічна служба
33 Проведення виставки робіт гуртківців школи Кожного року Заст. З ВР

 

34  Започаткувати щорічну конференцію для учнів, присвячену пам’ятній історичній або культурній даті щорічно
35 Залучення учнів до міжнародних дослідницьких проектів (у тому числі комунікаційних) Постійно
36 Брати участь учням в міжнародних програмах, які пропонують британські,   німецькі  та американські консульства. Протягом

н.р.

Вчителі іноземних мов
37 Встановити  дружні стосунки з учнями Британії, Німеччини шляхом електронного спілкування Протягом

н.р.

Вчителі іноземних мов
38 Взяти участь в міжнародних учнівських   конкурсах

 

Протягом

2017-2018н.р.

Вчителі іноземних мов
Робота з батьками
39. Організувати роботу загальношкільного батьківського комітету школи, класних батьківських комітетів, спланувати їх діяльність. Вересень –

жовтень

 Заступник з ВР
40. Організувати роботу Ради школи як найвищого колегіального органу самоврядування. Вересень –

жовтень

Гордієнко Н.С.

Голова Ради школи

41. Організувати засідання Ради школи.

 

За планом Гордієнко Н.С.

Голова Ради школи

42. Організувати роботу психолого – педагогічного консультаційного пункту для батьків. Протягом року Соціольно – психологічна служба.
43. Організувати та провести  загальношкільні батьківські збори. Вересень, січень, травень Адміністрація школи
44. Активізувати роботу батьківського лекторію.

Включитидо тематики засідань бесіди щодо:

– відпоідальність батьків за виховання учнів

– прфілактики шкідливих звичок

– формування морально – етичних норм поведінки

– контролю за реальним станом  здоров’я дітей

– ознайомлення із положеннями нового Державного стандарту

– ознайомлення із заходами щодо реалізації загальношкільної проблеми

Вересень,

листопад

січень,

березень

 Заступник з ВР
45. Провести День відкритих дверей для батьків першокласників. Жовтень  Сидорова О.Ф.
46. Підготувати і видати звіт директора

перед громадськістю   про роботу школи в поточному навчальному році.

Травень 2018 Савчук І.І.
47 Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки батьків із питань організації профільного навчання Протягом   н.р. Адміністрація школи
48 Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми Постійно Соціально-психологічна служба
Робота з вчителями
49. Провести звірку картотеки кадрів (за методичними об’єднаннями). Вересень  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
50. Здійснити розподіл педагогічного навантаження, скласти тарифікаційні списки вчителів. До 01.09 Адміністрація школи
51. Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при ОІППО Протягом року  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
52. Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Протягом року

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
53. Сприяти  оплаті  класного керівництва, перевірки зошитів, завідування навчальними кабінетами, майстернями; керівництва ШМО, гурткової роботи інших видів педагогічної діяльності. Протягом року,

з 01.09.

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
54. Здійснювати колегіальний розподіл, обговорення та узгодження педагогічного навантаження .

 

Травень Адміністрація школи Профсоюзний комітет
55. Сприяти участі вчителів у професійних конференціях, семінарах. Протягом року  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
56. Активізувати співпрацю учителів школи з Чернівецьким  ОІППО Протягом року (за планом ) Адміністрація школи
57. Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ: Жовтень

2017

 

Грудень

2017

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.

Вчитель інформатики

Козак Г.М.

58. Організувати заходи з розвитку   компетенцій  вчителя (психологічний тренінг) січень

лютий

Психолог

 

59. Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання Постійно  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
60. Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу 2 рази на рік

 

Керівники МО

 

61 Педагогічна рада № 2

 

Жовтень 2017  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
62 Організація заходів із підготовки вчителів до роботи за новим Державним стандартом:

–          Відвідування семінарів   ОІППО

–          Обговорення питань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, наради при директорові,   МО, ШМО

Протягом року  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.

Модуль ІІ.   АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

п/п

Зміст  заходів Строки         виконання Відповідальні  за

виконання

Відмітка

про

виконання

1 2 3 4 5
1 Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при ЧОІППО Серпень  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
2 Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Протягом року

 

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
3 створення атестаційні комісії I рівня; до 20.09.17
4 подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;  

 

до 10.10.17

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
5 атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації;  

 

до 20.10.17

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
6 подання матеріалів (довідка-подання, методичні розробки) учителів, які атестуються та презентують на встановлення (підтвердження) педагогічних звань до ЦМСПС  

 

до 01.11.17

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
7 вивчення педагогічної діяльністі осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо;  

 

 

до 15.03.18

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
8 подати до атестаційної комісії ІІ рівня атестаційні листи педагогічних працівників, які атестуються. до 01.04.18  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
9 Організувати роботу атестаційної комісії. до 20.09.17  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
10 Провести засідання атестаційної комісії:

–           про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії;

–           планування роботи атестаційної комісії;

–           графік роботи атестаційної комісії;

–           організаційні (умови атестації).

 

 

до 20.09.17

 

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
11 –           розгляд заяв учителів, які атестуються;

–           розгляд заяв учителів, які атестуються позачергово;

–           про перенесення строку атестації;

–           співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації;

 

 

 

до 10.10.17

 

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
12 –                     розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії та (або) встановлення педагогічного звання;  

Січень

2018

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
13 –                     розгляд  атестаційних листів вчителів, які атестуються на засіданні шкільної атестаційної комісії.

–                     поточні питання під час підготовки і проведення атестації.

 

 

до 01.03.18

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
14 –                     матеріали з питань атестації педагогічних працівників;

–                     прийняття рішень (в межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;

 

 

 

до 01.04.18

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
15 –                     оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників (атестаційні листи, протоколи засідань, накази); з 10.04.18 до 20.04.18  Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.
16 –                     про підсумки атестації в 2014-2015 н.р.;

–                     підготовка звітної та статистичної документації.

Травень

2018

 

 

 Заступник директора з НВР Іванченко Н.В.

 

 

РОЗДІЛ V

Державний стандарт загальної середньої освіти

 

п/п

Зміст заходів Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Забезпечувати виконання Державного стандарту загальної середньої освіти у 9-х класах.

 

Протягом року Адміністрація школи, педагогічний колектив
2. Виконання  Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-4 класах, нових вимог до роботи у початкових класах Серпень-вересень 2017  Сидорова О.Ф.
3. Організувати вивчення програм початкової школи за новим Державним стандартом, аналіз  підручників для 1-4 класів. Серпень-вересень 2017  Сидорова О.Ф.
4. Провести нараду при директорові з ввсітленням таких питань:

1.       Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти.

2.       Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів.

3.       Правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання.

Вересень

2017

 

 

 Сидорова О.Ф.
5. Сприяти творчому підходу педагогічних працівників до вибору і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти. Вересень

2017

Заступники директора
6. Через систему внутрішкільного контролю здійснювати контроль за дотриманням вимог Державного стандарту освіти. Протягом року Адміністрація школи
7. Забезпечувати навчальне методичне забезпечення Державного стандарту. Протягом року Адміністрація школи
8. Продовжити розвиток і удосконалення шкільної системи профільного, допрофільного  навчання з творчим використанням   варіативної складової навчального плану. Протягом року Заступники директора
9. Сприяти  співпраці з  ОІППО з питань профільного навчання. Протягом року Адміністрація школи
10. Удосконалювати і творчо розвивати форми, спосіб, зміст і  методи поточного та підсумкового оцінювання знань учнів. Протягом року Заступники директора
11. Проводити системний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (контрольні зрізи знань, моніторинги навчальних досягнень). Протягом року Адміністрація школи
12. Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт; навчальних екскурсій та практик.  

Вересень

січень

Заступники директора
13. Забезпечувати вчасне і якісне подання замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам базової і повної середньої школи. Січень-лтий 2018 Адміністрація
14. Провести моніторингові дослідження:

– навчальних досягнень учнів за предметами ;

Двічі на рік Заступники директора
-вивчення рівня інформаційно – комунікаційних та комунікативних компетенцій вчителів школи; Жовтень Заступники директора
– вихованості учнів;

 

Лютий-березень Заступники директора
-моніторинг  реалізації загальношкільної проблеми; Квітень Заступники директора
– участь педагогів у методичній роботі; Травень Заступники директора
– участь класних керівників у виховній та методичній роботі. Травень Заступники директора
15. Здійснювати постійний контроль за веденням поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками. Протягом року Заступники директора
16. Контролювати виконання навчальних  програм учителями-предметниками. Двічі на рік Заступники директора
17. Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів (згідно перспективного плану)  

 

Адміністрація

 

18. Ефективність роботи методичного об’єднання

(згідно перспективного плану)

 

 

Адміністрація школи
19. Проводити моніторинг виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. Грудень, червень Адміністрація школи
20 Підготувати матеріали  до проведення державної підсумкової атестації учнів  4 – х класів. квітень Адміністрація школи
21. Здійснити державну підсумкову атестацію учнів початкової школи (4-ті класи). Травень Адміністрація школи
22. Підготувати матеріали  до проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-их класів. Квітень

 

Адміністрація школи
23. Забезпечувати високу організаційно – методичну якість підготовки і проведення державної підсумкової атестації в 9-х та 11-му класах. Квітень,

травень

Адміністрація школи
24. Переведення учнів до наступних класів здійснювати у повній відповідності до порядку, встановленому МОН України. Травень, червень Адміністрація школи
25. Провести державні підсумкові атестації учнів 9, 11-их класів. Здійснити аналіз результатів атестації. Травень

 

Адміністрація школи
26. Провести організаційні педагогічні ради щодо організованого завершення навчального року. Червень

 

Адміністрація школи
27. Проводити системні заходи щодо ознайомлення вчителів, батьків, учнів із положеннями нового Державного стандарту. Протягом року Адміністрація школи

 

РОЗДІЛ VI

Організація контролю та керівництва освітнім закладом

Модуль І.   ОРГАНІЗАЦІЯ  КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

п/п

Зміст  заходів Строки         виконання Відповідальні

за виконання

Відмітка  про виконання
1 2 3 4 5
1. Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про освіту» ( нова редакція), «Про мови», Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи шкаоли.  

Протягом

року

 

Адміністрація школи,

голова ПК

2. Видати наказ “Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи”. Серпень Савчук І.І. наказ
3. Медико-педагогічний контроль (уроки фізичного виховання ). Протягом

року

Адміністрація школи
4. Контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги. Протягом

року

Адміністрація школи
5. Організувати роботу методичних об’єднань учителів, призначити керівників МО . Серпень

 

Адміністрація школи
6. Підготовка і проведення  тематичних педагогічних рад

 

Серпень

Листопад

Січень

Березень

Травень

Адміністрація школи

 

 

7. Провести наради при директорові  (за окремим планом) Не рідше 1 разу на місяць Адміністрація школи

 

 

Модуль ІІ. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Стан викладання предметів

п/п

Зміст  заходів Термін

виконання

Результати контролю

 

Відповід.

за      виконання

Відмітка про виконання
1 Українська мова   (стан ви кладання)  Травень- червень

2018

Наказ ( за результатами контролю) Іванченко Н.В.
2 Зарубіжна література Березень  2018 Наказ ( за результатами контролю)

 

Іванченко Н.В.
3 Біологія Травень- червень 2018 Наказ ( за результатами контролю) Іванченко Н.В.
4 Екологія Січень 2018 Наказ ( за результатами контролю) Іванченко Н.В.
5 Географія Травень- червень 2018 Наказ (за результатами контролю) Іванченко Н.В.
6 Економіка Березень2018 Наказ (  за результатами контролю) Іванченко Н.В.
7 Основи здоров’я Січень 2018 Наказ ( за результатами контролю) Іванченко Н.В.
8 Природознавство(1-4 класи) Січень 2018 Педагогічна рада Сидорова О.Ф.

 

Контроль документації

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма контролю Відміт. про вик.
1. Перевірити, погодити, затвердити календарні плани вчителів Вересень

січень

Заступники директора Довідка на нараду при директорові
2. Перевірити, погодити, затвердити плани класних керівників. Вересень

січень

Довідка на нараду при директорові
3. Контроль за веденням документації класними керівниками Протягом року Книга контролю, бесіди
4. Аналіз планів роботи МО. Вересень Довідка на метод. раду
5. Перевірка щоденників учнів 2-11 кл.

 

Жовтень

Грудень

Березень

Травень

Довідка

Наказ

Довідка

Наказ

6. Перевірка зошитів учнів:

– початкова школа:

українська мова

математика 1-4

–                      – Основна школа:

–                      Українська мова

–                      Математика

 

истопад, квітень

 

 

Листопад, квітень

 

Наказ

 

 

 англійська мова

німецька мова

Словників (англійська,   німецька мова)

Виконання практичної частини програм з предметів природни  чого циклу

Грудень, травень

 

 

Грудень,

 

Наказ

 

 

Наказ

7. Перевірка  особових справ учнів. Вересень

Червень

Довідка
8. Перевірка класних журналів: 1 -11кл, ,  ГПД, гурткова робота, факультативи, журналів корегуючої гімнастики, журналів з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Жовтень

Грудень

Березень

Травень

Адміністрація

школи

Наказ

Нарада при директорові

9. Перевірка книги обліку руху учнів. Серпень

Січень

Червень

Бесіда
10. Перевірка алфавітної книги запису учнів. Серпень

Січень

Червень

Бесіда
11. Перевірка журналу реєстрації вхідного і вихідного реєстрування. Раз на чверть Бесіда
12. Перевірка книги обліку трудових книжок, ведення трудових книжок. Серпень

Червень

Бесіда
13. Перевірка Книг обліку і видачі свідоцтв про освіту, атестатів про освіту, Золотої та Срібної медалей, грамот Червень Інформація

 

Контрольно-аналітична діяльність

 №п/п Зміст роботи Відповідальний Форма контролю Відмітка про вик.
 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ

1.Аналіз розкладу  уроків, факультативів  та додаткових занять на І семестр.

2.Контроль календарно-тематичних планів учителів.

3. Аналіз забезпеченості учнів підручниками.

4.Підготувати та видати накази про організований початок навчального року.

5.Контроль за підготовкою до свята Першого дзвоника.

6.Контроль готовності школи до нового навчального року.

7.Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм напередодні навчального року. Стан їдальні.

8.Контроль за веденням медичних книжок учителів.

9.Контроль за підготовкою навчальних кабінетів до нового навчального року.

 

Заступ. директора з НВР

 

 

Бібліотекар.

 

Заступ. директора з НВР

 

Заступ. директора з ВР

Адміністрація

 

Нарада при директорі

Нарада при заст. дир.

Нарада при директорі

 

 

Книга записів ВШК

 

Інформація

Довідка

 

 

Вересень

1. Працевлаштування випускників школи 2017 – 2018н.р

2. Організація харчування учнів школи.

3.Про соціальний захист учнів незахищених категорій.

4. Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

5. Контроль виховних планів класних керівників.

6. Контроль за складанням соціального паспорту.

7. Контроль за роботою шкільної їдальні.

8. Контроль за виконанням графіку підвищення кваліфікації 2017– 2018  н.рік).

10. Організація методичної роботи у школі.

11. Розподіл обов’язків серед заступників директора з персонального контролю.

12. Видання наказу про  створення атестаційної комісії.

13.Контроль тарифікації вчителів.

14. Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

15. Контроль за роботою класних керівників 5 класів. Організація  класно-узагальнюючого  контролю.

16. Контроль за чергуванням класних колективів, чергових вчителів.

17. Видання наказу «Про виконання норм єдиного орфографічного режиму в навчальному закладі».

19. Проведення зондуючих контрольних робіт з перевірки залишкових знань учнів (української,  російської мов, математики).

20. Перевірка та затвердження планів роботи ШМО (до 11.09.2017).

21. Перевірка особових справ.

22. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання

 

 

 

 

 

Нарада при директорві

 

Книга котролю

Бесіда

 

Нарада при директорові

 

 

Наказ

 

Наказ

 

 

Наказ

 

Бесіда

 

Наказ

 

 

 

Наказ

 

Книга контролю

 

Довідка

Інформація

 

Книги контролю

Жовтень

1. Перевірка щоденників учнів (якість оформлення, система виставлення оцінок).

2.Перевірка зошитів з математики – 5, 9 кл, класи за потребою. (якість і регулярність перевірки; дотримання єдиного орфографічного режиму).

3.Контроль за роботою ГПД.

4.Контроль роботи школи під час  канікул.

5. Контроль за складанням списку вчителів на проходження атестації.

6.Проведення інвентаризації.

7.Контроль за підготовкою до опалювального сезону.

8.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

9.Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

10.Робота атестаційної комісії. Графік відкритих уроків та відвідування уроків і позакласних заходів.

11.Контроль за проведенням шкільних олімпіад.

12.Класно- узагальнюючий контроль 5-х,10-го  класів.

13.  Контроль за чергуванням класних колективів, чергових вчителів.

14.Організація харчування учнів школи.

15.Перевірка зошитів з української мови.

19.Контроль за станом викладання предметів (згідно плану)

20. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання

 

 

Заступники директора

 

Заступники директора

 

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

Заступники директора

Завгосп

 

Заступники директора

Заступник    директора з ВР

 

Заступник    директора з ВР

Заступник    директора з НВР

 

 

Наказ

 

Нарада  при директорі

 

Адмініст. нарада

Бесіда

Нарада при директорові

Інформація

 

Книга контролю

Інформація

 

Інформація

 

Книга контролю

 

Нарада при директорові

Комісія з КЯХ

Наказ

Журнал ВШК

 

4

Листопад

1.Перевірка поурочних планів вчителів (вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети).

2. Робота з обдарованими учнями на уроках

3. Вивчення роботи класних керівників з питань контролю за відвідуванням занять учнями  .

4. Персональний контроль вчителів, які атестуються (за графіком).

5. Контроль за дотриманням санітарного режиму.

6. Контроль за роботою шкільної їдальні, виконання норм  харчування.

7. Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

8. Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

9. Контроль за роботою класних керівників 5-11 класів.

10.Контроль за чергуванням класних колективів, чергових вчителів.

11.Перевірка зощитів з   математики.

12.Контроль за станом викладання предметів

13. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання

 

Заступники директора

 

 

Заступники директора

Заступники директора

 

 

 

Заступники директора

 

 

 

 

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

Книга контролю

 

Книга контролю

Книга контролю

Книга контролю

 

Бесіда

 

Книга контролю

Комісія КЯХ

 

Бесіда

 

Книга контролю

 

Книга контролю

 

Наказ

 

Книги контролю

5

Грудень

1.Перевірка щоденників (якість роботи класних керівників із щоденниками).

2.Контроль ведення класних журналів

3.Виконання навчальних планів та програм.

4. Аналіз рівня НДУ учнів 1-11 класів за підсумками І семестру

5.Аналіз виховної  роботи за І семестр.

6.Підготовка учнів до  участі в ЗНО.

7.Аналіз відвідування учнів за І семестр.

8.Аналіз дитячого травматизму за  І семестр.

9.Аналіз методичної роботи за І семестр.

10.Підсумки персонального контролю вчителів у І семестрі.

11.Контроль за підготовкою засідання Ради школи.

12.Контроль за проведенням батьківських зборів.

13. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання .

14.Контроль за проведенням МО,ШМО.

15.Перевірка словників з іноземної мови.

16.Організація харчування учнів .

17.Проведення контрольних робіт.

18.Коригування списків учнів 9, 11 класів на отримання документів про освіту.

 

Заступники директора

Заступники директора

Заступники директора

Засткпники  директора

Заступники директора

Заступники директора

 

Заступники директора

 

 

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

Наказ

 

Наказ

Наказ

Наказ

Нарада при директорі

Наказ

 

Нарада при заступнико-ві директора

Наказ

 

Наказ

Наказ

 

Наказ

Довідка

Бесіда

 

 

 

6

Січень

1.Аналіз виконання зауважень за результатами перевірки ведення  класних журналів, журналів  учнів, що  знаходяться  на  індивідуальній  формі  навчання, журналів ГПД..

2.Контроль календарно-тематичних планів вчителів на ІІ семестр.

3.Контроль за проведенням виховної роботи на канікулах.

4.Перевірка планів виховної роботи на ІІ семестр.

5.Контроль за виконанням санітарно-гігієнічного режиму.

6.Проведення моніторингу захворювання на ГРЗ».

7.Індивідуальних співбесіди з учителями-об’єктами персонального контролю.

8.Аналіз роботи шкільної бібліотеки.

9.Контроль за роботою Ради профілактики.

10.Організація харчування.

11.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

12.Стан виконання ухвалених управлінських рішень у І семестрі.

13.Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання.

14.Огляд готовності навчальних кабінетів до проведення занять.

 

Заступники директора

Заступники директора

Медична сестра

 

Заступники директора

 

Дирекція

 

Заступники директора

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

 

Бесіда

Книга контролю

Графік

Книга контролю

Довідка

Довідка

Книга контролю

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Довідка

 

Книга контролю

Книга контролю

7

Лютий

1.Контроль за станом роботи  ГПД.

2.Класно узагальнюючий контроль у 3,8,10-х класах.

3.Оглядовий контроль роботи шкільних майстерень

4.Контроль за веденням документації щодо роботи з учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку.

5.Контроль за проведенням уроків вчителями, що атестуються.

6.Аналіз списків попереднього працевлаштування учнів 9 кл.

7.Контроль стану викладання  предметів

8.Контроль за підготовкою заходів до   8 Березня.

9.Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

10.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

11.Контроль за роботою шкільної їдальні.

12. Вивчення роботи класних керівників з питань контролю за відвідуванням занять учнів  .

13.Проведення моніторингу «захворювання на ГРЗ».

14.Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуються.

15.Створення бази даних на пед працівників, задіяних в ЗНО, реєстрація учнів 11-го класу на ЗНО-2018.

16.Контроль за організацією самоосвіти педагогічних працівників.

17.Контроль якості організації навчально-виховної роботи учителями, що атестуються  у поточному навчальному році.

18.Виконання норм єдиного орфографічного режиму.

19. Перевірка зошитів  для контрольних робіт із української мови.

20. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання.

 

Заступники директора

Адміністрація школи

Заступники директора

 

Медична сестра

 

Заступники директора

Заступники директора

 

 

Заступники директора

 

Заступники директора

 

Заступники директора

 

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

Нарада при заступнико-ві директора

Косиліум

Книга контролю

 

Книга контролю

 

Книга контролю

Інформація

Наказ

Інформація

Нарада при директорові

Книга контролю

Довідка

Книга контролю

Інформація

Бесіда

Книга контролю

Книга контролю

Довідки

Книга контролю

Книга контролю

Наказ

Книга контролю

8

Березень

1.Перевірка поурочного планування вчителів початкових класів (вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети)

2.Контроль за веденням класних журналів .

3.Перевірка щоденників учнів .

5.Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

6.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

7.Контроль за організацією харчування учнів.

8.Контроль за підготовкою плану роботи на канікулах.

9.Контроль за проведенням виховної роботи на канікулах.

10.Визначення обсягу ремонтних робіт приміщення школи.

11.Контроль за списанням матеріальних цінностей.

12.Контроль за початком роботи над проектом річного плану  наступний навчальний рік.

13.Контроль за проведенням навчальних практик, екскурсій.

14.Контроль за виконанням плану  роботи учнівського самоврядування в школі.

15.  Медико-педагогічний контроль за уроками фізкультури.

17.Перевірка зошитів для контрольних робіт із української  мови та математики (виконання рекомендацій та зауважень)

18.Документи щодо встановлення педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

19.Нагородження вчителів за результатами атестації.

20.Контроль за станом викладання предметів

21. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання.

 

Заступники директора

 

 

 

Адміністрація школи

Адміністрація школи

 

Заступники директора

 

Заступники директора

Заступники директора

 

 

 

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

Нарада при заступникові директора

 

 

Наказ

 

Нарада при заступнико- ві директора

Інформація

 

 

Нарада при директорові

Інформація

 

Нарада при директорові

Довідка

 

Довідка

 

Наказ

 

 

 

 

Книга контролю

9

Квітень

1.Класно-узагальнюючий контроль 4-х, 9-х,11-го  класів (готовність для продовження навчання).

2.Аналіз та вивчення інструкції про державну підсумкову атестацію.

3.Контроль за підготовкою заходів до літньому оздоровлення .

4.Планування літнього оздоровлення дітей пільгових категорій.

5.Аналіз співбесід про поточний ремонт кабінетів.

6.Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

7.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

8.Контроль  за організацією харчування учнів.

9.Контроль за організацією повторення матеріалу, підготовкою до ЗНО-ДПА та якістю її проведення.

10 .Складання розкладу екзаменів та консультацій.

13.Проведення контрольних робіт.

14.Контроль за станом викладанняпредметів

15. Перевірка зошитів з української мови   та математики в початкових класах.

16. Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання

 

Заступники директора

 

 

 

Заступники директора

 

.

Заступники директора

Заступники директора

 

Заступники директора

 

 

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

Нарада при заступнику директора

Нарада про заступнику директора

Бесіда

 

Бесіда

 

Нарада при директорові

Нарада при директорові

 

 

Довідка

 

Засідання МО

 

Наказ

 

10

Травень

1. Проведення ДПА в 4-х класах

2. Проведення ДПА 9 , ЗНО-ДПА в 11 кл.

3.Підсумковий контроль за веденням класних  журналів.

4.Аналіз навчально- виховної, методичної роботи за 2017 – 2018 навчальний рік.

5.Контроль за виконанням навчальних планів та програм.

6.Перевірка щоденників учнів.

7.Контроль за підготовкою заходів до Дня Перемоги.

8.Контроль за підготовкою свята останнього дзвоника.

9.Аналіз відвідування учнями навчальних занять за рік.

10.Аналіз проходження курсів підвищення кваліфікації  учителів.

11.Складання перспективного плану  курсової перепідготовки пед. кадрів на 2018  рік.

12.Аналіз дитячого травматизму за навчальнийрік.

13.Контроль за підготовкою до ремонту.

14.Контроль за організацією харчування учнів.

15.Перевірка словників, зошитів  (іноземні мови).

16.Аналіз графіка проведення ДПА в 9-х класах.

17.Виконання навчальних програм.

18.Нагородження учнів похвальними грамотами, золотими та срібними медалями (до 10 травня).

19.  Медико  – педагогічний контроль на уроках фізичного виховання.

 

Заступники директора

Заступники директора

Заступники директора

Заступники директора

 

 

 

 

 

Адміністрація школи

Заступники директора

Заступники директора

Адміністрація, медична сестра, класні керівники

 

Наказ

 

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

 

Наказ

Довідка

 

Наказ

Інформація

 

Інформація

Наказ

План

Інформація

Наказ

Наказ

 

Наказ

 

Книга контролю

11

Червень

1.Контроль за проведенням державної підсумкової атестації в 9 – х  та  ЗНО-ДПА 11-х класах.

2.Контроль за результатами проведення навчальної практики та екскурсій.

3.Контроль за роботою з дітьми пільгових категорій.

4.Аналіз роботи ради профілактики за 2017 – 2018н.р.

5.Контроль за проведенням літнього оздоровлення учнів.

6.Контроль виконання річного плану роботи школи за 2017 – 2018н.р. Проект річного плану роботи на 2018-2019 н.р.

7.Аналіз організації харчування учнів у 2017 – 2018 н.р.

8.Контроль за оформленням документів про освіту, книг видачі свідоцтв про освіту.

9. Перевірка особових справ учнів

 

 

 

 

 

Протокол

 

Наказ

Наказ

Інформація

Нарада при заст. д-ра

Бесіда

Педрада.

 

Наказ, бесіда

 

 


РОЗДІЛ VІI

Науково – методичне забезпечення

п.п.

Зміст  заходів Строки         виконання Відповідальні

За виконання

Відмітка  про виконання
1 2 3 4 5
1. Підготувати наказ «Про організацію науково-методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної роботи.

 

Вересень
2.        . Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань:

·                     методика проведення першого уроку;

·                     єдині вимоги до учнів;

·                     планування виховної роботи в класі;

·                     ведення шкільної документації.

Серпень
3. Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників. До12.09.17 Керівники МО
4.        2 Спланувати роботу психолого-педагогічного семінару, його завданням вважати напрацювання методик психолого-педагогічного супроводу саморозвитку особистості учня, вчителя. До 15.09.17

 

Психолог
5. Організувати роботу шкіл:

– для вчителів з низьким рівнем сформованості дидактичних умінь;

– для вчителів з середнім рівнем сформованості дидактичних умінь;

– для вчителів з високим рівнем сформованості дидактичних умінь.

До 15.09.17
6. Спланувати роботу таких  методичних об’єднань:

– учителів початкової школи;

– класних керівників

–  учителів української мови та літератури;

– учителів іноземної мови;

– учителів   хімії, біології, фізики, астрономії, економіки, географії;

– вчителів математики, інформатики,

-учителів історії, правознавства, етики

-учителів фізичного виховання, основ здоров’я, захисту Вітчизни;

-учителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, трудового навчання;

 

До15.09.17

 

7.

 

Спланувати роботу аналітичної групи моніторингових досліджень у навчально – виховному процесі До 15.09.17

 

8. Організувати роботу по стажуванню молодих спеціалістів

ü    інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів. Залучення до роботи в МО, закріплення наставників;

ü    ознайомлювати молодих учителів із нормативними документами в галузі освіти.

ü    організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

ü    діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

ü    діагностика методичної майстерності молодих фахівців.

Вересень

 

 

Протягом року

Жовтень

 

Березень

 

9. Вивчити, узагальнити досвід роботи вчителів, які атестуються. Протягом року
10. Взяти участь у міських та обласних заходах  (за планом роботи  ММЦ МУО та ЧОІППО): Протягом року
11. Організувати взаємовідвідування уроків учителями. Протягом року Керівники МО
12. Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України. Постійно Заступники директора
13. Направити на проходження курcів підвищення кваліфікації педпрацівників школи (за планом ЧОІППО). Протягом

року

14 Презентувати організацію внутрішкільної методичної роботи з молодими вчителями-стажистами школи під  час декади

« Ініціатива та творчість молодих».

Березень-квітень 2018 Адміністрація школи
 15 Провести діагностичний аналіз ефективності  методичної роботи, заключні засідання кафедр учителів-предметників та усіх методичних структур. Травень
1 6 Організувати роботу методичного кабінету, забезпечити поповнення метоичноо кабінету, систематизувати матеріал; оформити виставку педагогічних надбань учителів. Протягом року Заступники директора, голови МО
17 Провести творчі звіти предметних кафедр (за окремим планом). Протягом року (МР) Заступники директора, голови МО
18. Поновити зміст матеріалів методичного кабінету школи, продовжити роботу по обладнанню методичного кабінету. Протягом

року

 

 

 

 

19. Впровадження у навчально-виховний процес  інформаційно-комунікаційних технологій, для чого

ü    Постійне оновлення інформації на шкільному веб-сайті

ü     Продовжити роботу щодо впровадження програми «Інтел. Навчання для майбутнього» в практику роботи навчальних закладів.

 

 

Постійно

Лютий

 

Протягом  року

20. Заходи на виконання Концепції державної мовної політики на 2016/2017 н.р:

ü    Місячник української писемності та мови.

ü    День української писемності та мови

ü    Міжнародний день рідної мови.

ü    Міжнародний конкурс з української мовиім. П. Яцика”.

ü    Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, громадськості щодо законодавчої та нормативно-правової бази про статус державної мови та мов національних меншин.

 

 

Листопад

9 листопада

21 лютого

Листопад

Грудень

Протягом року

21. Заходи на виконання ПРОГРАМИ

розвитку освіти міста Чернівців  на 2015-2020 роки:

ü    Проводити заходи щодо реалізації Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

ü    Участь у  спортивних змаганнях серед учнів навчальних закладів міста.

ü  Сприяти забезпеченню функціонування  української мови як державної  в усіх сферах суспільного життя.

ü  Проводити заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичногго виховання виховання

 

Місячник морально-правового вихова-

ння

за планом ЦМСПС

 

Місячник Української писемності та мови

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Фінансово – господарська діяльність

з/п

Зміст заходів Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Продовжити поточний ремонт системи опалення. Протягом року
2. Виконати положення припису щодо забезпечення протипожежної безпеки Вересень
3. Встановити вогнестійкі двері   на горище. Протягом року
4. Придбання вогнегасників (згідно норм). Вересень
5. Заміна  ділянок системи освітлення. Травень
6. Поновити посуд шкільної їдальні Протягом року
7. На   виконання     перспективного  плану  роботи  школи провести моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу Жовтень

Червень

 

8.

Придбання технічних засобів навчання (мультимедійна дошка, проектор). Протягом року
9. Косметичний ремонт навчальних кабінетів Червень – липень
10. Заміна  вікон навчальних кабінетів Протягом року
11. Облаштування актового залу школи Протягом року
12. Облаштування комп’ютерного класу Протягом року
13. Блогоустрій шкільного подвір’я Протягом року
14. Поновлення наочності. Протягом року
15 Збільшення бібліотечного фонду. Протягом року

 

РОЗДІЛ IХ

Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

з/п

Зміст заходів

 

Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
І. Організаційні заходи
1.                     Підготувати розділ «Охорони праці»  до плану роботи навчального закладу. До 15.08 Адміністрація школи  

 

2.                     Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією. Постійно Адміністрація школи  

 

3.                     Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці. До 27.08 Адміністрація школи
4.                     Переглянути (розробити), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу. До 27.08 Адміністрація школи  

 

5.                     Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту тощо. До нового навчального року Адміністрація школи
6.                     Здійснити перевірку готовності  закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання. До 27.08 Адміністрація школи  

 

7.                     Поновити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали. До 27.09 Адміністрація школи
8.                     Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону. 1-а декада жовтня Адміністрація школи
9.                     Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період. До 15.10 Адміністрація школи
10.                 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу  відповідно до чинних Положень. Після кожного випадку Адміністрація школи
11.                 Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Щомісяця Адміністрація школи
12.                 Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року. До 15.04 Адміністрація школи
13.                 Готувати звіти про стан травматизму. Грудень, травень

 

Адміністрація школи  

 

II.  РОБОТА   ПО   ЗБЕРЕЖЕННЮ   ЖИТТЯ    ДІТЕЙ
1

 

Видання наказу «Про організацію роботи педагогічного колективу школи щодо збереження життя та здоров’я учнів». До 01.09.15

 

Адміністрація школи
2

 

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я учнів. Постійно

 

Адміністрація школи
3

 

Забезпечення наявності робочого одягу, форми в учнів для проведення уроків праці, фізичного виховання. Вересень

 

Адміністрація школи
4

 

Проведення батьківських зборів з обговоренням питання попередження травмування дітей в навчально – виховному процесі та побуті. Вересень

Січень

 

Класні керівники
5

 

Підготувати та провести:

Тиждень знань Правил Дорожнього руху

Тиждень знань Пожежної безпеки

Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності

Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Цивільна оборона.

Вересень

Листопад

Лютий

Квітень

Заступник з ВР, класні керівнки
6

 

Проведення медичного огляду учнів школи. (згідно графіку УО) Згідно графіків
7

 

Проведення класних годин з запрошенням працівників ДАІ, пожежної частини, лікарів, міліції. Протягом року

 

Заступник з ВР, класні керівнки
8

 

Організація та проведення виставок дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на тему: «Вогонь – друг чи ворог», «Моя дорога до школи», «Ми за здоровий спосіб життя», «День Цивільного захисту». Протягом року

 

класні керівники

1-11 класів

 

9

 

Проведення тематичних диктантів, творчих робіт учнів з української та російської мов з питань збереження життя учнів. Протягом року

 

Вчителі української та російської мов,

класні керівники

10 Проведення Дня цивільної оборони з організацією евакуації учнів. Квітень,

2016р.

11

 

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул. Грудень

Травень

Класні керівники
12 Впровадження цільової програми «Здоров’я». Протягом року класні керівники
ІІІ.      НАВЧАННЯ
1.                     Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками. За потребою  
2.                     Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками.

 

В перший день роботи, перед початком роботи  

 

 
3.                     Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

–        педагогічними працівниками;

–        учителями предметів підвищенної небезпеки;

 

 

2 раз на рік

 

Керівники структурних підрозділів  
4.                     –        технічним персоналом;

–        працівниками харчоблоку

1 раз на квартал  
5.                     Проводити цільові та позапланові інструктажі. Протягом року Керівники структурних підрозділів,

класні керівники, керівники гуртків

 
ІV. МАСОВІ ЗАХОДИ
1.                     Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 на нарадах:

–         «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процессу»;

–        «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»;

–        «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

Січень

 

 

 

Червень

 

керівники структурних підрозділів

 

2.                     Проводити Тижні охорони праці відповідно до діючого Положення. За графіком
3.                     Провести Тиждень охорони праці (до Всесвітнього дня охорони праці). ІІІ декада квітня
V. безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд
1. Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання. 01.09
2. Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни). До 01.09

До 01.06

3. Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення. Постійно
4. Організувати проведення загального огляду будівель і споруд Восени, взимку
5. Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів. До 01.12
6. Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій. За потребою
7. Провести утеплення приміщень закладу (засклити вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон). До 15.10
VІ.   Електробезпека
1. Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання. До 01.09
2. Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів. Щорічно
3. Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ. Постійно
4. Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання. Постійно
5. Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками). Постійно
6. Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам. До 01.09
7. Організувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом. До 01.09
8. Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки. До 01.09
9. Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи «220 В». До 01.09
10.   Провести опосвідчення технічного стану електроустановок споживачів. Один раз на три роки
11. Провести інструктаж з охорони праці для працівників, які використовують у трудовому процесі механізми, машини, обладнання тощо, та зареєструвати у журналі встановленої форми. До 01.09 Керівник структурного підрозділу

 

12. Провести інструктаж з електробезпеки на І групу допуску з працівниками. Щорічно
13. Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності. Серпень
14. Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання. До 01.09
VІІ. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика ОТРУЄНЬ ТА професійних захворювань
1. Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення. До 01.09
2. Аналіз медичних карток, виявлення діагнозів захворювання.

Звіт медичної сестри про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу.

Січень

 

Травень

3. Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом. До 01.09
4. Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками. До 01.09
5. Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень. Постійно
6. Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень. До 01.09
7. Вирішити питання вивезення сміття з території закладу, установи. Постійно
8. Організувати в закладі, установі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими. Постійно
VІІІ. Пожежна безпека
1. Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання. До 01.09
2. Поновити план евакуації працівників, учнів, вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації. До 01.09
3. Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

 

ІІ квартал
4. Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння. ІІ квартал
5. Провести ревізію укомплектування пожежного щита. ІІ квартал
6.. Переглянути (поновити) інструкції з пожежної безпеки. До 01.09
7. Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки. До 01.09
8. Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу. До 01.09
9. Забезпечити сторожа (вахтера) списком посадових осіб із зазначенням їхніх  номерів домашніх телефонів, адрес. До 01.09
10 Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду. В міру  не- обхідності
11 Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин. До 01.09
12 Забезпечити обробку дерев’яних конструкцій та перевірку «на загоряння». До 01.09
13 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки. Постійно
ІХ. ХАРЧОБЛОК
1. Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі. До 01.09
2. Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог. Постійно
3. Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів. Постійно
4. Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН. Постійно
Х. контроль  за станом охорони праці
1. Здійснювати:

–            оперативний;

–             адміністративний;

–             громадський контроль за станом охорони праці.

Постійно;

за графіком

2. Проводити внутрішній аудит охорони праці в рамках Тижня охорони праці. Щоквар-тально Адміністрація
3. Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень. Серпень Адміністрація
4. Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо. До 01.09 Адміністрація
5. Контроль за виконанням плану ремонтних робіт. Протягом року Адміністрація

 

 

Comments are closed.