Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладу

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення 1-4 класи

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність

(так/ні)

Ким

затверджено

Рік

затвердження

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

із навчанням українською мовою

1-4 класи

Так Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(наказ МОН молодьспорту України

від 12.09.2011 р.  № 1050)

2012 р.
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

для загальноосвітніх навчальних закладів

із навчанням українською мовою 1-4 класи

(зі змінами)

Так Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН України

від 22.12.2014

№ 1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

та наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів  загальноосвітніх навчальних закладів»)

2015 р.

 

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Українська мова та література

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність

(так/ні)

Ким

затверджено

Рік

затвердження

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів України з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017 так Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

 

2017
Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі:  Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.

 

так Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

 

2017
Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень / Укладачі:  М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. так зі змінами, затвердженими наказом  Міністерства  від  14.07. 2016 № 826)

 

2016
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів України з українською мовою навчання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017 так затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 2017

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Зарубіжна література

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність

(так/ні)

Ким

затверджено

Рік

затвердження

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи так НАКАЗ МОН від 07.06.2017

№804

2017

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи так НАКАЗ МОН від 28.10.2010

№804

2010

 

 

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Історія. Правознавство. Етика.

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність

Так/ні

Ким затверджено Рік затвердження
Оновлені програми для учнів 5-9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи». так Затверджені

Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017р. № 804
Для учнів 10-11 класів: програми так затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 р. № 826
Правознавство 10 кл (рівень стандарту) так затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826)
Людина і світ 11 клас так затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826)
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Етика 5-6 клас так затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 27.07.2005

 

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Математика, інформатика.

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
«Навчальні програми з математики для загальноосвітніх навчальних 5-9 класи» Так МОНУ 2017 р.
«Навчальні програми з математики для загальноосвітніх навчальних 10-11класи» Так МОНУ 2016 р.
«Навчальні програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних 2-4класи» Так МОНУ 2017р.
«Навчальні програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних 10-11класи» Так МОНУ 2016р.
«Навчальні програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних 5-6 класи» Так МОНУ 2017
«Навчальні програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних 7-8 класи» Так МОНУ 2016
«Навчальні програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних  9 клас» Так МОНУ 2017

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Біологія.Хімія. Географія.Фізика. Астрономія.

№п/п Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність Ким затверджено Рік затвердження
1. Хімія 7 – 9 клас Наявна Наказ МОН України № 664 06.06 2012 р.
Змінена Наказ МОН України № 585 29.05.2015 р.
Оновлена Наказом МОН України № 804 07.06.2017 р.
2. Хімія 10 -11 клас. Рівень стандарту Наказ МОН України №826 14.07.2016 р.
3. Географія. 6-9 класи.

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 23. 11. 2011 р.

 

 

 

Удосконалена Наказом МОН України № 804 07.06.2017 р.
4. Географія. Економіка 6-11клас Лист МОН України №1/11-6611 23.12.2004 р.
5. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів Рекомендовано МОН України (Лист № 1/11-1755) 02.03.2011 р.
6. Економіка. Рівень стандарту Наказ МОН України№1021 28.10.2010 р.
7. Біологія 6 -9 клас Наказ МОН України №664 06.06.2012 р.
Змінена Наказ МОН України № 585 29.05.2015 р.
Оновлена Наказом МОН України  № 804 07.06.2017 р.
8. Біологія 10 -11 клас. Рівень стандарту Наказ МОН України №826 14.07.2016 р.
Природознавство Наказ МОН України №664 06.06.2012 р.
Оновлена Наказом МОН України  № 804 07.06.2017 р.
9. Основи здоров’я 5 – 9 класи Наказ МОН України №664 06.06.2012 р.
Оновлена Наказом МОН України № 804 07.06.2017 р.
9. Екологія Наказ МОН України № 657 29.05.2014 р.
10. Фізика 7 – 9 клас Наявна Наказ МОН України № 664 06.06 2012 р.
Змінена Наказ МОН України № 585 29.05.2015 р.
Оновлена Наказом МОН України № 804 07.06.2017 р.
Фізика 10 – 11 клас  Наказ МОН України  №1021 28.10.2010 р.
Оновлена Наказ МОН України №  826 14.07. 2016р.
11. Астрономія. Постанова Кабінету Міністрів України № 1392. 23.11.2011 р.
Оновлена Лист МОН України №. 1/9-437 17.08.2016 р.

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Фізична культура

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
1.     Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи (Т.Ю Круцевич, В.М.Ярмолова, Л.І.Іванова,О.Д. Кривчикова ,Г.Г.Смоліус)

 

2.     Фізична культура 5-9 класи (Т.Ю. Круцевич, В.В. Деревянко, С.М. Дятленко)

 

 

 

3.     Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 ,М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так

 

 

 

 

 

 

 

так

Міністерством освіти і науки молоді та спорту України, наказ № 1050 від 12.09.2011, №664 від 06.06.2012.

 

 

Міністерством освіти і науки України наказ № 52 від 13.01.2017р.та наказу № 201 від 10.02.2017р.

 

 

Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

2017 р.

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Образотворче мистецтво

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність

(так/ ні)

Ким затверджено Рік затвердження
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою

1 – 4 класи(зі змінами) .Образотворче мистецтво/ Р.Т.Шмагало, Ж.С.Марчук

 

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

”ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО”

(5 – 7 класи)

Укладачі:

Бєлкіна Е.В, Поліщук А.А., Константинова О.В., Марчук Ж.С., Очеретяна Н.В., Федорук О.К., Шаповалова Н.Є., Шибанова А.Т.

 

так МОН України

наказ

від 05.08.2016р.

№948

2016

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Музичне мистецтво, Мистецтво, Художня культура.

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність

(так/ні)

Ким

затверджено

Рік

затвердження

Музичне мистецтво 1-4 класи

Хлєбнікова Л.

НАКАЗ МОН від 12.09.2011

№1050

2011

 

Мистецтво 5-9 класи

Масол Л. 2011р.

НАКАЗ МОН від 07.05.2017

№804

2017
Художня культура 10-11 класи

 

НАКАЗ МОН від 28.10.2010

№1021

2010

Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення Трудове навчання

Найменування навчальних програм навчальних дисциплін Наявність (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
«Навчальні програми з трудового навчання (обслуговуюча праця) для загальноосвітніх навчальних закладів» Так МОНУ 2017 р.
« Навчальні програми з трудового навчання (технічна праця) для загальноосвітніх навчальних закладів» Так МОНУ 2017 р.

 

 

 

 

Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас Найменування навчальної дисципліни Автор підручника (навчального посібника) Найменування підручника (навчального посібника) Найменування видавництва, рік видання Кількість примірників
необхідно фактично
1 М.Д.Захарій чук Буквар Грамота 2012 66 51
Англійська мова А.Несвіт Англійська мова Генеза 2012 66 52
Математика М. Богданович Математика Генеза 2012 66 51
Природознавство Т.Гільберг Природознавство Генеза 2012 66 51
Основи здоров’я О.Гнатюк Основи здоров’я Генеза 2012 66 52
Трудове навчання В.Сидоренко Трудове навчання Сиция 2012 66 51
Образотворче мистецтво О.Калініченко Образотвтрче мистецтво Освіта 2012 66 52
Музичне мистецтво Л.Аристова Музичне мистецтво Освіта 2012 66 51
2 Літературне читання В.Науменко Літературне читання Генеза 2012 54 66
Українська мова М.Захарійчук Українська мова Грамота 2012 54 66
Математика М.Богданович Математика Генеза 2012 54 55
Англійська мова А.Несвіт Англійська мова Генеза 2012 54 60
Природознавство Т.Гільберг Природознавство Генеза 2012 54 81
Основи здоров’я О.Гнатюк Основи здоров’я Генеза 2012 54 55
Інформатика Г.Ломаковська Сходинки до інформатики Освіта 2012 54 55
Трудове навчання В.Сидоренко Трудове навчання Генеза 2012 54 53
Образотворче  мистецтво О.Калініченко Образотворче мистецтво Генеза 2012 54 51
Музичне мистецтво Л.Аристова Музичне мистецтво Генеза 2012 54 51
3 Літературне читання В.Науменко Літературне читання Генеза 2013 64 66
Українська мова М.Захарійчук Українська мова Грамота 2013 64 70
Математика М. Богданович Математика Генеза 2013 64 70
Англійська мова А.Несвіт Англійська мова Генеза 2013 64 70
Основи здоров’я О.Гнатюк Основи здоров’я Генеза 2013 64 70
Інформатика Г.Ломаковська Сходинки до інформатики Освіта 2013 64 70
Природознавство Т.Гільберг Природознавство Генеза 2013 64 62
Я у світі О.Тагліна Я у світі Ранок 2013 64 70
Образотворче мистецтво О.Калініченко Образотворче мистецтво Освіта 2013 64 70
Музичне мистецтво Л.Аристова Музичне мистецтво Освіта 2013 64 70
Трудове навчання В.Сидоренко Трудове навчання Синиця 2013 64 61
4 Українська мова М.С.Вашуленко Українська мова Освіта 2016 62 72
Літературне читання Савченко Літературне читання Освіта 2016 62 62
Основи здоров’я О.В. Гнатюк Основи здоров’я Генеза 2015 62 75
Математика М.В.Богданович Математика Генеза 2016 62 64
Англійська мова О.Карпюк Англійська мова 2015 62 61
Я у світі О.В.Тагліна Я у світі Ранок 2015 62 82
Інформатика Г.В.Ломаковська Сходинки до інформатики Освіта 2015 62 72
Природознавство Т.Г.Гільберг Природознавство Генеза 2015 62 70
Трудове навчання І.М. Веремійчик Трудове навчання Сиция 2015 62 55
Образотворче мистецтво М.І.Резніченко Образотворче мистецтво Богдан 2015 62 73
Музичне мистецтво Л.С.Аристова Музичне мистецтво Освіта 2015 62 27
5 Зарубіжна література О.М.Ніколенко Зарубіжна література Київ

«Грамота»

2013

69 50
Трудове навчання (хл) В.К.Сидоренко Трудове навчання (хл) Харків

«Сиция»

2013

34 25
Трудове навчання (дівч.) В.К.Сидоренко Трудове навчання (дівч.) Харків

«Сиция»

2013

34 25
Українська мова О.Л.Глазова Українська мова Київ

«Освіта»

2013

69 50
Українська література О.М.Авраменко Українська література Київ

«Грамота»

2013

69 50
Математика А.Г.Мерзляк Математика Харків

«Гімназія»

«2013

69 48
Основи здоров’я І.Д.Бех Основи здоров’я Київ

«Алатон»

2013

69 48
Історія В.С.Власов Історія України Київ

«Генеза»

2013

69 48
Англійська мова О.Д.Карп’юк Англійська мова Тернопіль

«Астон»

2013

69 50
Природознавство О.Г.Ярошенко Природознавство Київ

«Світоч»

2013

69 48
Образотворче мистецтво О.В.Калініченко Образотворче мистецтво Харків

«Сиция»

2013

69 50
Музичне мистецтво Л.М.Масол Музичне мистецтво Харків

«Сиция»

2013

69 50
Етика Етика Київ

«Генеза»

2005

69 35
Інформатика Й.Я.Ривкінд Сходинки до інформатики Київ

«Генеза»

2013

69 48
6 Зарубіжна література О.М.Ніколенко Світова література Київ

«Грамота»

2014

48 60
Трудове навчання

(хл)

Б.Н.Терещук Трудове навчання

(хл)

Кам’янець-Подільський

«Аксіома»

2014

24 25
Трудове навчання

(дівч.)

І.Ю.Ходзицька Трудове навчання

(дівч.)

Кам’янець-Подільський

«Аксіома»

2014

24 20
Українська мова О.П.Глазова Українська мова Київ

«Освіта»

2014

48 49
Українська література О.М.Авраменко Українська література Київ

«Грамота»

2014

48 60
Математика А.Г.Мерзляк Математика Харків

«Гімназія»

2014

48 50
Основи здоров’я І.Д.Бех Основи здоров’я Київ

«Алатон»

2014

48 58
Англійська мова О.Д.Карп’юк Англійська мова Тернопіль

«Астон»

2014

48 69
Образотворче мистецтво О.В.Калініченко Образотворче мистецтво Харків

«Сиция»

2014

48 60
Музичне мистецтво Л.М.Масол Музичне мистецтво Харків

«Сиция»

2014

48 52
Всесвітня історія О.Г.Бандровський Всесвітня історія Київ «Генеза»

2014

48 54
Географія Т.Г.Гільберг Географія Київ «Генеза»

2014

48 50
Біологія І.Ю.Костіков Біологія Київ

«Освіта»

2014

48 50
Інформатика Й.Я.Ривкінд Інформатика Київ «Генеза»

2014

48 58
7 Зарубіжна література О.М.Ніколенко Зарубіжна література Київ «Генеза»

2016

—- 15
Трудове навчання (хл.) Б.Н.Терещук Трудове навчання (хл.) Київ «Генеза»

2016

24 25
Трудове навчання (дівч.) А.І.Терещук Трудове навчання (дівч.) Київ

«Літера ЛТД»

2016

25 25
Українська мова О.П.Глазова Українська мова Київ

«Освіта»

2015

49 52
Українська література О.М.Авраменко Українська література Київ «Грамота» 2015 49 52
Алгебра А.Г.Мерзляк Алгебра Харків «Гімназія» 2015 49 52
Основи здоров’я І.Д.Бех Основи здоров’я Київ

«Алатон»

2016

49 70
Англійська мова О.Д.Карп’юк Англійська мова Тернопіль

Астон»

2015

49 56
Образотворче мистецтво Т.Є.Рубля Образотворче мистецтво Київ «Ірпінь»

2015

49 63
Музичне мистецтво Л.М.Масол Музичне мистецтво Харків «Сиция»

2015

49 25
Всесвітня історія І.Я. Щупак Всесвітня історія Київ «Освіта» 2016 49 25
Географія В.Ю.Пестушко Географія Київ «Генеза»

2016

49 78
Біологія Л.І.Остапченко Біологія Київ «Генеза» 2015 49 73
Фізика В.Г.Бар’яхтар Фізика Харків

«Ранок»

2015

49 52
Історія України Н.М.Гупан Історія України Київ

«Освіта»

2015

49 50
Геометрія А.Г.Мерзляк Геометрія Харків «Гімназія» 2015 49 52
Хімія П.П.Попель Хімія Київ «Академія» 2015 49 52
Інформатика Й.Я.Ривкінд Інформатика Київ

«Генеза»

2015

49 78
Всесвітня історія О.І.Пометун Всесвітня історія Київ

«Освіта»

2016

49 55
Зарубіжна література Є.В.Волощук Зарубіжна література Київ «Генеза»

2016

49 53
8 Алгебра  Н.Прокопенко Алгебра Харків

«Ранок»

2016

46 60
Фізика В.Г.Бар’яхтар Фізика Харків

«Ранок»

2016

46 65
Хімія О.В.Григорович Хімія Харків

«Ранок»

2016

46 55
Трудове навчання (дівч.) І.Ю.Ходзицька Трудове навчання (дівч.) Харків

«Ранок»

2016

23 25
Географія В.Ю.Пестушко Географія Київ «Генеза»

2016

46 80
Інформатика Й.Я.Ривкінд Інформатика Київ «Генеза»

2016

46 55
Геометрія А.Г.Мерзляк Геометрія Харків

«Гімназія»

2016

46 67
Біологія К.М.Задорожний Біологія Харків

«Ранок»

2016

46 63
Основи здоров’я І.Д.Бех Основи здоров’я Київ

«Алатон»

2016

46 70
Трудове навчання (хл.) В.М.Гащак Трудове навчання (хл.) Київ «Генеза»

2016

23 53
Історія України О.В.Гісем Історія України Харків

«Ранок»

2016

46 58
Мистецтво Л.М.Масол Мистецтво Харків

«Фоліо»

2016

46 53
Англійська мова О.Д.Карп’юк Англійська мова Тернопіль

«Лібра Терра»

2016

46 43
Українська література О.М.Авраменко Українська література Київ

«Грамота»

2016

46 58
Українська мова О.М.Авраменко Українська мова Київ

«Грамота»

2016

46 60
Всесвітня історія Н.І.Ліхтей Всесвітня історія Київ

«Грамота»

2016

46 53
Зарубіжна література Ю.Ковбасенко Зарубіжна література Київ «Літера ЛТД»

2016

46 49
9 Українська мова О.П.Глазова Українська мова Харків

«Ранок»

2017

40 72
Українська література О.М.Авраменко Українська література Київ

«Грамота»

2017

40 72
Зарубіжна література Ю.І.Ковбасенко Зарубіжна література Київ «Літера ЛТД»

2017

40 72
Історія України О.І.Пометун Історія України Київ

«Оріон»

2017

40 72
Всесвітня історія О.В.Гісем Всесвітня історія Харків «Ранок»

2017

40 72
Алгебра А.Г.Мерзляк Алгебра Харків «Гімназія»

2017

40 72
Хімія О.В.Григорович Хімія Харків

«Ранок»

2017

40 72
Географія В.М.Бойко Географія Тернопіль

«Підручники і посібники»

2017

40 72
Фізика В.Г.Бар’яхтар Фізика Харків

«Ранок»

2017

40 72
Основи правознавства Т.О.Ремех,

О.Пометун

Основи правознавства Київ «Літера ЛТД»

2017

40 72
Трудове навчання (обслуговуючі види праці) І.Ю.Ходзицька,

В.П.Тименко

Трудове навчання (обслуговуючі види праці) Харків

«Ранок»

2017

40 36
Англійська мова О.Д.Карп’юк Англійська мова Тернопіль «Астон»

2017

40 72
Інформатика Й.Я.Ривкінд Інформатика Київ

«Генеза»

2017

40 72
Мистецтво Л.М.Масол Мистецтво Київ

«Освіта»

2017

40 72
Трудове навчання (тех. види праці) В.М.Гащак,

Б.М.Терещук

Трудове навчання (тех. види праці) Київ

«Генеза»

2017

20 36
Геометрія Г.П.Бевз Геометрія Київ

«Освіта»

2017

40 72
Біологія К.М.Задорожний Біологія Харків «Ранок»

2017

40 72
Основи здоров’я І.Д.Бех Основи здоров’я Київ

«Алатон»

2017

40 72
10 Українська мова О.Глазова Українська мова Київ

«Зодіак-ЕКО»

2010

18 27
Українська література Г.Семенюк Українська література Київ

«Освіта»

2010

18 27
Зарубіжна література Ю.І.Ковбасенко Світова література Київ «Грамота»

2010

18 27
Історія України Ф.Г.Турченко Історія України Київ

«Генеза»

2010

18 30
Всесвітня історія Т.В.Ладиченко Всесвітня історія Київ

«Генеза»

2010

18 30
Біологія О.В.Тагліна Біологія Харків

«Ранок»

2010

18 55
Хімія О.Г.Ярошенко Хімія Київ

«Грамота»

2011

18 27
Алгебра Є.П.Нелін Алгебра Харків

«Гімназія»

2010

18 27
Геометрія О.Я.Біляніна Геометрія Київ

«Генеза»

2010

18 27
Фізика Є.В.Коршак Фізика Київ

«Генеза»

2010

18 35
Інформатика Й.Я.Ривкінд Інформатика Київ

«Генеза»

2010

18 30
Правознавство С.Б.Гавриш Правознавство Київ

«Генеза»

2010

18 26
Географія В.Ю.Пестушко Географія Київ

«Генеза»

2010

18 50
Англійська мова О.Карп’юк Англійська мова Тернопіль

«Лібра Терра»

2012

18 1
Захист Вітчизни М.Бакка Захист Вітчизни Київ «Вежа»

2006

18 1
11 Англійська мова О.Карп’юк Англійська мова Тернопіль

«Астон» 2011

22 22
Українська мова В.О.Заболотний Українська мова Київ

«Генеза

2011

22 27
Українська література Г.Семенюк Українська література Київ «Освіта»

2011

22 35
Зарубіжна література О.О.Ісаєва Світова література Харків «Сиция»

2011

22 28
Всесвітня історія Т.В.Ладиченко Всесвітня історія Київ

«Грамота»

2011

22 30
Історія України О.І.Пометун Історія України Київ «Освіта»

2011

22 35
Біологія П.Г.Балан Біологія Київ

«Генеза»

2012

22 30
Хімія О.Г.Ярошенко Хімія Київ

«Грамота»

2011

22 28
Алгебра А.Г.Мерзляк Алгебра Харків

«Гімназія»

2011

22 21
Геометрія Г.В.Апостолова Геометрія Київ

«Генеза»

2011

22 25
Фізика Є.В.Коршак Фізика Київ

«Генеза»

2011

22 27
Інформатика Й.Я.Ривкінд Інформатика Київ

«Генеза»

2011

22 24
Художня культура Н.Є.Миропольська Художня культура Харків

«Сиция» 2012

22 10
Людина і світ Т.В.Бакка Людина і світ Київ

«Освіта»

2012

22 30
Екологія Л.П.Царик Екологія Київ

«Генеза»

2011

22 30
Астрономія М.П.Пришляк Астрономія Харків

«Ранок»

2011

22 27
Економіка Л.П.Крупська Економіка Харків

«Ранок»

2012

22 30
Технології В.М.Мадзігон Технології Київ «Педагогічна думка»

2011

13 15
Захист Вітчизни

(дівч.)

А.А.Гудима Захист Вітчизни

(Основи медичних знань)

Харків

«Сиция»

2012

13 16
Захист Вітчизни (хл.) К.О.Пашко Захист Вітчизни Харків

«Сиция»

2012

22 16

 

Comments are closed.