Наказ про зарахування учнів до 1-х класів 2019/2020 н.р.

УКРАЇНА

 Міністерство освіти і науки України

чернівецька міська рада

 Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

вул. Дзержика, 22, м. Чернівці, 58 004, Тел. / факс (00380372) 52-44-73,  Email: cvznz-8@meta.ua , код ЄДРПОУ 21431075

НАКАЗ

29.01.2019 р.                                                                                   № 01-02/18

Про зарахування  дітей до 1-х класів

на 2019/2020 навчальний рік

               На виконання статті 53 Конституції України,  статей 12, 13 Закону України «Про освіту»,  статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» із змінами, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 21.01.2019 року №  37 «Про зарахування дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти м. Чернівці на 2019/2020 навчальний рік», з метою  впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому  дітей до 1-х класів 2019/2020 н.р.,  

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до уваги зміни у території обслуговування закладу освіти на 2019/2020 навчальний рік, керуючись наказом управління освіти Чернівецької міської ради від  04.02.2019 року № 70 «Про внесення змін до наказу управління освіти міської ради від 27.04.2018 р. №186 «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти міста Чернівці територій обслуговування» (зі змінами внесеними наказом від 08.05.2018р. № 209)».

2. До 11.02.2019 р. оприлюднити на інформаційному стенді та на сайті закладу освіти інформацію про закріплену територію обслуговування для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття освіти у найбільш доступному та наближеному до місця проживання закладі освіти.                                                                                         (відповідальна Козак Г.М.)

3. Сидоровій О.Ф., вчителю початкових класів:

3.1 . До 01.03.2019 р. проаналізувати реєстр майбутніх першокласників, кількість братиків/сестричок дітей, які здобувають освіту у закладі, або є дітьми працівників  закладу освіти, з метою формування прогнозованої мережі 1-х класів.

3.2 . До 01.03.2019 р. вести попередній реєстр майбутніх першокласників на основі аналізу отриманих списків дітей з території обслуговування, враховуючи кількість потенційних братиків/сестричок та звернень батьків.

3.3 До 01.03.2019 р. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх першокласників, розмістити відповідні оголошення в закладі та на веб-сайті щодо процедури зарахування дітей до 1-х класів,  умов проведення жеребкування для зарахування дітей на вільні місця, відповідальності за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу та права письмового оскарження неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти.

4. Розпочати прийом  заяв  відповідно до п.І розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 16.04.2018 року № 367 «Про затвердження Порядку…» за формою, наведеною в додатку 1 до наказу управління освіти ,  та документів про зарахування дітей до 1-х класів з 01.03.2019 р. та завершити 31.05.2019 р.

5. 01.06.2019 року розмістити на сайті закладу та інформаційних стендах інформацію про наявність вільних місць для зарахування учнів до 1-11 класів  у 2019 році.                                                                      (відповідальна Козак Г.М.)

6. Не приймати заяви про зарахування дітей впродовж 03-14.06.2019 р.,  а з 17.06.2019 р. – приймати за наявності вільних місць у порядку надходження заяв.

7. До 03.06.2019р. зарахувати усіх дітей, якщо станом на 31.05.2019 р. кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у прогнозованих 1-х класах та видати наказ про попереднє зарахування (без реєстрації в алфавітній книзі), список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднити виключно в закладі освіти.

8. Розпочати процедуру зарахування дітей, якщо станом на 31.05.2019р. кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 1-х класах, за такими правилами:

8.1 До 03.06.2019р. зарахувати усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є братами/сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

8.2 До 05.06.2019р. оприлюднити впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу:

  • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
  • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
  • інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
  • наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

8.3 03.06.2019р. провести засідання педагогічної ради, рішенням якої схвалити процедуру жеребкування та склад комісії.

8.4 З 05.06. по 10.06.2019р. провести жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця.

8.5 До 15.06.2019р. зарахувати на вільні місця  дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування.

8.6 До 15.06.2019р.  зарахувати дітей на вільні місця до закладу за умови подання необхідних документів та довідки закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього (додаток 2).

9. До 31.05.2019р. повідомити письмово управління освіти про формування окремих класів, які будуть навчатися за освітніми програмами, затвердженими Державною службою якості освіти України.

10. До 15.06.2019 р. зарахувати на вільні місця та за умови утворення окремого класу також і тих дітей, які не проживають на території обслуговування  закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. 

11.Вжити заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціювати перед  управлінням освіти:

  • відкриття додаткового класу, у тому числі інклюзивного чи спеціального;
  • внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу;
  • вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі, шляхом припинення орендних відносин)

12. До 02.09.2019 р. видати наказ про зарахування учнів до 1-х класів 2019/2020 навчального року із внесенням їх персональних даних до алфавітної книги закладу освіти та електронного реєстру.

13. Персональну відповідальність за недотримання положень Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти покласти на працівників закладу освіти (класних керівників).

14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                           Савчук І.І.                      

Ознайомлені:                                                                        Сидорова О.Ф.

                                                                                              Іванченко Н.В.

Зразок заяви для прийому дитини у перший клас 

               Додаток 1              до наказу управління освіти              Чернівецької міської ради              від 24.01.2019р. № 37
ЗРАЗОК Директору _______________________                        (повне найменування закладу освіти) _________________________________ (прізвище та ініціали директора) _______________   ______________, (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини) який (яка) проживає за адресою: ________________________________ (адреса фактичного місця проживання) Контактний телефон: ______________ Адреса електронної поштової скриньки:

ЗАЯВА

про зарахування

Прошу зарахувати _______________________________________________
                                                                           (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)
до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою ___________________________________________________________________ на _____________ форму здобуття освіти. Повідомляю про: наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________);                                  (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)
навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________;                                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри) про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________;                                             (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти) про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити); потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити); * Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами. інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ______________________________________________________    . Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.
Додатки: (за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 3
(дата)                                                                                                                                                                    (підпис)


  Додаток 2

              до наказу управління освіти

                                                                             Чернівецької міської ради

                                                                                від 24.01.2019р. № 37

Зразок довідки про зарахування (не зарахування) дитини до першого класу за місцем проживання

ДОВІДКА

Цією довідкою підтверджується, що ________________________________
                                                                                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)

відрахований (не зарахований) із (до) закладу освіти.

Директор                                                                                   ________________

                                                                                                                (підпис)


Comments are closed.