Про прийом учнів

Міністерство освіти і науки України

чернівецька міська рада

 Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

 

вул. Дзержика, 22, м. Чернівці, 58 004

Тел. / факс (00380372) 52-44-73,  E-mail: cvznz-8@meta.ua , код ЄДРПОУ 21431075

 

НАКАЗ  

 

Від  01.12.2017 року                                                                             № 306

 

Про прийом учнів

 до 1-го класу 2018/2019 н.р.

 

Відповідно до розділу 6 (статті 52-56 Закону України «Про освіту» від 28 вересня 2017 р.,          Листа МОН України від 14.02.2015 року № 1/9-71 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу»

НАКАЗУЮ:

 1. До 31.08.2017 року, включно, здійснювати прийом дітей до 1-го класу 2018/2019 навчального року (як правило) з шести років.
 2. Зарахування дітей до школи здійснювати на підставі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, за наявності медичної довідки встановленого зразка та документа , що підтверджує особу (свідоцтво про народження) і, як правило, за  територією обслуговування школи, закріпленою місцевими органами самоврядування.
 3. Зарахування дитини до школи здійснювати на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування.

Для зарахування дитини до школи вимагати від батьків, або осіб, що їх заміняють, пред’явлення таких документів:

– свідоцтво про народження дитини

– заява батьків

– медична  довідка встановленого зразка.

 1. При прийомі дитини до 1-го класу неприпустимо здійснювати перевірку рівня знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу,  проведення різних конкурсних випробувань, тестувань,    екзаменів, співбесід  тощо.
 2. Вчителям, членам адміністрації при прийомі дитини до школи ознайомити батьків, або осіб, що їх заміняють, з режимом роботи закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими документами, що регламентують діяльність школи.
 3. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків, або осіб, що їх заміняють, зокрема, довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних , що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання у школі.

Збирати грошові внески при вступі до школи категорично забороняється.

 1. Кількість учнів у 1-му класі не повинна перевищувати 28-30 осіб.
 2. Вчителям початкових класів Влад Л.М. та Донській А.Ю., які будуть викладати у 1-х класах:

8.1 до 15.03.2018 року вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок приймання дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів.

8.2 до 01.04.2018 року здійснити уточнення орієнтовних списків дітей, що проживають на території обслуговування школи;

8.3 до 01.04.2018 року розробити матеріали та завдання для проведення підготовчих занять з майбутніми першокласниками, враховуючи індивідуальні особливості та психологію дітей 6-річного віку;

8.4 до 01.04.2018 року розробити цикл бесід з батьками майбутніх першокласників, головною метою  яких є підвищення мотивації батьків до успішного навчання дітей у школі, ознайомлення зі Статутом школи, правилами поведінки та внутришкільного розпорядку;

8.5 до 31.08.2018 року сформувати списки майбутніх першокласників.

 1. Психологу школи Мулярчик О.А. , вчителям початкових класі:

9.1 до 01.06.2018 року  провести  вступне психологічне дослідження за методикою Іразика на предмет сформованості адаптивних навичок та готовності дітей  до навчання в школі.

9.2 до 10.06.2018 року  розробити пропозиції для батьків, спрямовані  на корекцію виявлених діагностуванням недоліків та вироблення необхідних навичок   учнів, підвищення мотивації до навчання, розвитку моторики руки, аудіювання, наочно-образного мислення, уважності.

 1. До 01.09.2018 року видати наказ про зарахування учнів до 1-х класів 2018/2019 навчального року.
 2. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника з навчально-виховної роботи у початковій школі Сидорову О.Ф.

 

Директор школи                                                                          Савчук І.І.

Comments are closed.